Daily Archives: September 17, 2018

نگاهی دیگر به زندانی، در زندانِ نظامِ جمهوری اسلامی

(بهمناسبت جانباختن هزاران کمونیست، مبارز و انقلابی در دهۀ شصت) شباهنگ راد مناسباتهای تاریخی، کُشت و کُشتار محرومترین اقشار جامعه و فرزندانشان، به یکی دو روز خلاصه نمیشود. تقویمِ سیاسی جامعۀ ایران، هر روز آن، با چند رویدادِ دردناک، رودرروست. از رقم و از شمارش گذشته استُ، متأسفانه جامعه در هیچ دههای، آرام و بهدُور…

بیشتر بخوانید

ما در كجای تاریخ قرار داریم ؟

  میر عبدالواحد سادات حوادث دهشتبار و خونین  دیروز در شهر كابل به تعقیب اتش زدن  و مسدود ساختن دفاتر دولتی در فاریاب ، مزارشریف ، طرح این سوال را مبرمیت خاص میدهد که : ما در كجای تاریخ قرار داریم ؟ بعد از هفده سال هیاهوی جامعه مدنی ، حقوق شهروندی ، احزاب سیاسی…

بیشتر بخوانید

فریادی برای انسانیت

توطئۀ حملۀ شیمیایی دروغین آمریکا در سوریه را افشاء کنیم   فرح نوتاش              جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان وین 15 اوت 2018   فتنۀ آمریکای صهیونیست در تغییر نقشۀ کشورهای خاور میانه و ایجاد کشوری جدید از دو کشور عراق و سوریه با نام خلافت شام وعراق تحت سلطۀ آمریکا، شکست خورده است. طرح…

بیشتر بخوانید

به ګوشهاي اشرف غني برسانيد ؟؟؟؟

با وصف اين که دلم نمي شود برايت حقايق بنويسم ولي درد هاي در دل دارم که مرا مي آزارد که بايد واي ګفته و ناچارم  ومرا مي آزارد که برايت بنويسم ، ومي فهمم که بت ها هم جواب مي دهند وسنګ ها نيز انعکاس صوتي دارند اما قلب وضمير ووجدانت انقدر ضعيف است…

بیشتر بخوانید

تغییر در راهبرد ها و سیاست ها فرصتی برای رهایی جهان از شر تروریزم

نویسنده : مهرالدین مشید از مبارزه با تروریزم هفده سال سپری شده و به گفتۀ رئیس جمهور  امریکا تا کنون هفت تریلیون دالر در جنگ های عراق، سوریه و افغانستان به مصرف رسیده است که وی این پول ها را حماقت پولی خواند. هرچند در شماری منابع هزینه های جنگ های یادشده 3.6 تریلیون دالر…

بیشتر بخوانید