Daily Archives: September 8, 2018

گِل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   35 پیوست با گذشته در پیشاور، ولی خان همه  ANP [ نشنل عوامی پارتی] را برای استقبال ما آورده بود. بعداً در اکوره نشست صورت گرفت و سپس به منزل خویش رفتیم. برای دیدن من نیز همانند اجمل صاحب و افراسیاب اشخاصی زیادی از…

بیشتر بخوانید

حرف ما و گوز خر

ناله و فرياد و داد ما كجا دارد اثر؟؟؟؟؟ رحم كن اى دادگر نه كسى واقف ز وضع و نه به حال ما نظر رحم كن اى دادگر اوزبيك و پشتون و تاجيك را بهم انداختند تخم نفرت كاشتند زين جفا و جور شان گرديده ملت در بدر رحم كن اى دادگر مردمان را تار…

بیشتر بخوانید

مسعود شناسی ومکتب خانه مسعود حقیقت یا جعل در حقیقت ؟

محمدولی برای اگاهی نسل جوان مکتب یا سیستم فکری که بیک شخص یا گروهی از همفکران تعلق داشته باشد با اضافت (ایسم ) نامگذاری میشود مانند ماکیاولیسم، مائو ئیسم ، مارکسیسم – لنینیسم، نازیسم ودهها (ایسم) دیگر وان مجموعه ای از اندیشه ها،تعالیم ونظریات فلسفی،سیاسی، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی شامل شناخت جهان وپدیده های ان بوده…

بیشتر بخوانید

نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع زانیار و لقمان مرادی

یک منبع مطلع به بنیاد عبدالرحمن برومند گفت که بعدازظهر روز چهارشنبه، چهاردهم شهریور، زانیار و لقمان مرادی، دو زندانی کرد سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج، به طور جداگانه با عنوان دیدار با رییس زندان فراخوانده شدند و بدون توضیح، به سلول انفرادی انتقال داده شدند. مسئولان زندان روز پانزدهم شهریور، به…

بیشتر بخوانید

به بهانۀ دیدار با سپیدار بلند آزادی در کاجستان های غرور و قامت شکوهمند هندوکش، این یل کردن فراز کجکن

نویسنده: مهرالدین مشید درست سال ۱۳۷۲ خورشیدی بود که همراه با دوستانی کابل را به قصد بگرام ترک کردیم. در آن زمان آقای بسم الله محمدی مسؤول میدان هوایی بگرام بود و نظر به امروز خیلی متفاوت بود؛ زیرا در آن روزگار هنوز چشمان مجاهدین بویژه رهبران و فرماندهان آنان بسته بود و پول و…

بیشتر بخوانید