Daily Archives: September 15, 2018

Call on humanity

Reveal the conspiracy of the US Zionist-fake chemical attack in Syria Farah Notash                  World Anti-imperialist Front          Women’s Power Vienna 15th August 2018       The US Zionists’ had a plan to change the Middle-East states’ map in establishing a totally new backward state out of Syria and Iraq, under US domination, “Shaam and Iraq Khilafat- Kingdom”,…

بیشتر بخوانید

گِل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   36 پیوست با گذشته مدتی به دعوتها ورفت وآمد اعضای خانواده واقارب سپری شد واز اینکه منزل ما دارای چهار اطاق بود واطفالم با زندگی در قریه عادت نداشتند، ادامۀ زندگی دشوار بود و از طرف دیگر در تشویش مکتب وتعلیم اولادها نیز…

بیشتر بخوانید

به سوی بهاره ها

دیریست ديو جهل به کرسی نشسته است در را به روی روشنی روز بسته است بالی که داشت شور پریدن شکسته است… دسته کلید باغ سحر را فکنده است در چاه جمکران از چنگ مان به یاری ترفند رسته است… … ای آشنای درد! گر آمدی به خانه ی ویران ما ، ببین زجری که…

بیشتر بخوانید

طبعیت و ما

در نخست چند سوال؟ 1-آیا امروز چیزی را دور انداخته اید؟ 2-زباله ها از کجاه می آیند؟ 3-آیا این زباله های تجزیه میشوند؟ طبعیت کیفیتی(چگونگی)است و همین طور حقیقتی است که ظاهر حیات و ممات دارد. طبعیت منظم و قانون مند است و اجزای آن مرتب و شکل های که در آن یافت میشوند در…

بیشتر بخوانید

نظریهٔ ریسمان

اندازه بگیر آنچه اندازه پذیر است؛ و اندازه پذیر را آنچه نیست بساز. گالیله   در فیزیک نظری برای انرژی‌ بالا در پیوند نسبیت عام اینشتاین و مکانیک کوانتوم با اشتراک گرانش، نظریه‌ی ریسمان پیدا شد که فیزیک ِ سده ۲۱ بوده؛ تصادفاً وارد سده ۲۰ شد. اکنون ماده از ذره در یک نقطه در…

بیشتر بخوانید