Daily Archives: May 17, 2018

آدمها و آدمکشها

  سرزمینهای فلسطین توسط صهیونیسم اسرائیل و به حمایت امپریالیسم آمریکا در اشغال بسر میبرد   سرزمینهای فلسطین توسط صهیونیسم اسرائیل و به حمایت امپریالیسم آمریکا در اشغال بسر میبرد. صهیونیستها نه تنها قصد ندارند این سرزمین را ترک کنند، بلکه هر روز با نسل کشی و توسعه مناطق نفوذ خود به جنایات جدیدی متوسل…

بیشتر بخوانید

وضع در کشور

محمدولی بحران عمیق نظامی وسیاسی دامنگیر کشور گردیده است .جنگ در ولایات شدت کسب کرده ابتکار عمل بدست مخالفین مسلح دولت است ، انها پلان جنگی میسازندوبه سرعت به حملات پرداخته دولت را غافلگیر مینمایند مانند حمله دستجمعی بر شهر فراه که باتجمع طالبان از چندین ولایت همجوار و تنظیم قطار های انتقالاتی صورت گرفت…

بیشتر بخوانید

اسرائیل با 200 جنگ افزار هسته ای ایران را هدف گرفته است

مانلیو دینوچی المانیفستو (روزنامۀ کمونیست ایتالیائی) مرکز پژوهش های جهانی سازی، 15 مه 2018   تصمیم ایالات متحدۀ آمریکا برای خروج از توافقنامۀ هسته ای ایران که در سال 2015 به امضای تهران و پنج عضو دائمی شورای امنیت در سازمان ملل متحد + آلمان رسیده بود، وضعیت بسیار مخاطره آمیزی را به وجود آورده…

بیشتر بخوانید

 سکولاریسم هم تلفات و قربانی خواهد داد

  آرام بختیاری    سکولاریسم غرب جد و آباد دارد.   بحث سکولاریسم  جامعه وجهان، سرانجام گورستان خدا شد. هیچ چیز نمی بایست دینی و الهیاتی تفسیر میشد. ادیان سیاسی ابراهیمی تاکنون از سکولاریسم در غرب و شرق دهها قربانی گرفته اند. با اینجود رقم ادبیات سکولاریستی در غرب بیشمار است. سوروکین میگفت سکولاریسم غرب،…

بیشتر بخوانید

زوال نسبی سلطه آمریکا

 دکتر بیژن باران   زوال نسبی آمریکا با قیاس با گذشته و رشد رقبا بیان می شود. اقتصاد آن در نیم قرن گذشته در جهان از نصف به ربع کاهش یافت. نرخ رشد اقتصادی در چین 6% سالانه برای 15 سال بوده؛ درحالیکه آمریکا در رکود و 2% بود. زوال سیاسی آمریکا حاوی غلطیدن از…

بیشتر بخوانید

 فریاد مادری داغدیده

  شرح حال مادریست که از شرایط جامعه ارباب رعیتی پرده بر میدارد ومیگوید سه بار بگناه ناکرده محاکمه وقربانی بقایای مناسبات برده گی یعنی نظام ملوکالطوایفی وخانخانی شدم . شرایط درد آلود دیر پایی مناسبات ظالمانه فیودالی دهه آغازین سده چهار دهم خورشیدی را رقم میزد که در یک خانواده کمزمین دهقانی واقع شش…

بیشتر بخوانید