Daily Archives: May 14, 2018

برجام و ترامپ!

شباهنگ راد بالاخره و بعد از کشمکشهای سیاسی، ترامپ – و در حقیقت جناح جمهوریخواه -، یکجانبه و بدون مشورت با همتاهایاش، ورقۀ برجام را پاره نمود و هشدارِ تازهای به رژیم جمهوری اسلامی و دیگر رقبای امپریالیستیاش داد. در حقیقت دستیابی به سلاحهای هستهای کشورهائی همچون ایران، بهانهایست برای تعرض به منابعی طبیعی و…

بیشتر بخوانید

مادر مظهر مهر ومحبت

  مادر بنا   و مظهر پید ا  یشم تو یی مادر ا ساس هستی  و آ سا یشم تو یی از  بود  تو ست خلقت  انسان و آدمی ا ند ر  میا ن این  همه آرامشم  تویی حرف نخست زنده گی آموزه های تست ر هکار  حرف و موهبه  دانشم تویی چیزیکه بوده است مرا…

بیشتر بخوانید

همه با هم ربنا برجام !

اقدام نظامی گسترده اسرائیل علیه نیروهای حکومت اسلامی ایران درسوریه بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام ، وسکوت همه باندهای حکومت اسلامی به این حملات نشان میدهد که اینها خیلی مارمولک هستند و هنوز به همه با هم خمینی عمل میکنند. همه با هم دوست دارند در برجام بمانند و تضمین هم میخواهند اصرار…

بیشتر بخوانید

تابوی  1- اف بار دیگر تحت شعاع پارلمان هالند

گزارش و تبصره : ع. بصیر دهزاد قضیه  آسیبدیده گان هموطن ما در کشور شاهی هالند ناشی از تطبیق ماده 1- اف کنوانسیون پناهنده گی  1951 ملل متحد از سال 2000 تا کنون به یک مسآله جنجالی در سیاست حکومت هالند ، نهاد های اجتماعی  هالند، کمیساری پناهنده گان ملل متحد و تعداد از محققین…

بیشتر بخوانید

اشتراک در انتخابات یک ضرورت است

(دردمند)   بتاریخ 20/2/1397 جلسه فعالین حزبی شهر و ولایت کابل حزب ملی، ترقی مردم افغانستان به اشتراک قریب یک صد تن از نماینده گان حزبی نواحی، ولسوالی های شهر و ولایت کابل، اعضای بیروی اجرائیه و دارالانشاء حزب، در مقر شورای مرکزی حزب ملی، ترقی، مردم افغانستان تدویر گردید، جلسه با تلاوت قرآنکریم توسط…

بیشتر بخوانید