چگونه سگرت و یا نصواررا ترک کنیم؟

نوشته کریم پوپل

01.جنوری 2019

سگرت

سگرت در مراحل اول خستگی را رفع نموده و تا حدودی خوشی بار می آورد . سگرت مادر نشه باب بوده بعداز کشیدن سگرت چانس مبتلا شدن به هرنوع دخانیات بیشتر موجود است . کشیدن سگرت آهسته آهسته رگهای بدن شش جگر خون را مملو از تنباکو نموده بی اشتهای و تا حدودی تکلیف اعصاب را بار می اورد. مقدار نیکوتین در بدن زیاد شده بد بوی دهن را ببار آورده و دندانها را سیاه می نماید . بلاخره به امراض تنفسی قلبی و سرطان مبتلا می گردد.

.

نصوار

نصوار متشکل از خاکستر چوب تنباکو چونه و مقدار از جوهر لیمو و یا نمک و می باشند. خطر ناکترین مواد که در نصوار است چونه است. چونه چشم ها را کم بین نموده رگهای عصبی را از بین می برد . در اثر استعمال زیاد نصوار رگهای بدن بند گردیده مبتلا به تکالیف قلبی و سکته مغزی می گردد. بوی دهن بی حد خراب گردیده از یک متری فهمیده میشود. دندانها تخریب گردیده کرم خوردگی پیدا می نماید. از همه مهمترپس از چند سالی یک انسان عصبی بار می اید. وهم در اجتماع که  اشخاص باعلم و دانش وجود داشته باشد شخص نصوارکش چندان آبرو ندارد.در اخیر خانمش به نسبت بد بوی دهن و تف کردن از او ناراض میباشد.

.

چگونه این اعتیاد خطر ناک را ترک نمود !

رهای ازسگرتی و یا نصواری مربوط به تصمیم است .تصمیم گیرنده مصمم گردد که میخواهدعمل را ترک نماید. در قدمه دوم ترک نمودن یکدم آن نا ممکن بوده و بعضاً خطرناک هم است. لازم است پس از مدت زمان ترک شود و هم هرگز دوباره سگرت و نصواری را بر لب نزند. برای ترک نمودن اعتیاد مواد ذیل لازم است.

شخص سگرتی و یا نصواری مقدار تنباکو سگرت را با نعنا مرچ سیاه جوانی بادیان و کمی نمک یکجا نموده در داخل ایل کوبی ویا اونگ اندازه بوره میده کند.

۱. سگرد ۳ دانه (تنباکو وطنی ممنوع است)

۲. جوانی یک قاشق نان خوری

۳. بادیان دو قاشق نان خوری

۴. مرچ سیاه یک قاشق نان خوری

۵. نمک بمقدار کم

۶. نهنا یک قاشق نان خوری

این مواد را تیار کرده الی ۳ هفته در دهن مانند نصوار استعمال نماید. پس از ۳ هفثه شروع کنید که مقدار تنباکو را بتدریج کم شود . الی ۳-۴ ماه استعمال تنباکو را بتدریج از بین ببرید. و دیگر مواد را الی ۳ هفته ادامه دهید بعدا در مدت سه هفته مقدار نمک را کم کرده در هفته سوم مقدار نمک را از بین برید. در مدت سه هفته بقیه مواد را ادامه داده در اخیر با اب بخورید. در مدت ۹ ماه همینطور اولاً مرچ سیاه را ترک نموده سپس جوانی ترک کنید در ماه اخیر بادیان را با نهنا ترک کنید. علت که شما در یک سال یا بیشتر ترک می کنید. علت ترک تان در مدت دراز اولا عوارض ندارد دوم در ین مواد ادویه جات است که ترک کننده سگرت میباشد. و هم بدن شما را ترمیم می کند. سوم معتادین درد وعذاب را نکشیده بسیار به آرامی ترک اعتیاد می کند.

امتحان کنید ۱۰۰ فیصد موفق هستید