ترجمه داستان «کفش‌های خوشبختی»

نویسنده «هانس کریستیان آندرسن»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» 1- سرآغاز: جشن بسیار بزرگی…

استبداد قومی طالب

رسول پویان بــرو طـالـب مــده آزار ما را مکن ازقوم و دین…

روز وصل

 نوشته نذير ظفر  ميرسد روزيكه بگشايي نظر بر سوى دوست من يقين دارم معطر ميشوى از بوى دوست از خوشى خود را كنى گم مست در آغوش او بهتر از خلد برين  باشد   برايت كوى دوست كوثر  و    ساقى    و  جنت از طرب يادت رود لذتى   ايد   برايت    جانفزا    از روى دوست تار و   پودت   نغمهِ   عشرت   نوازد    بيكران  از  نوازش  هاى دل    انگيز در پهلوى دوست  دست   اقبالت   ظفر گيرد به   لطف   كردگار تاشوى  خوشبخت دايم از رخ نيكوى دوست

به‌مناسبت سالگرد اعدام سعيد سلطانپور، شاعر انقلابی!

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  از آغاز برقراری حکومت اسلامی ایران، سانسور و اختناق،…

ديدار تو

 نوشته نذير ظفر    رفت     دلم   موقع    ديدار تو  گشت    سراسيمه     خريدار تو  از  لب   ميگون    تو يك    بوسهِ داروى    درد    أست به بيمار تو  حسن خدا داد تو وجد اوراست  اى.   به فداى   تو و   رخسار.  تو لايق .  مهر.   تو.     اگر.  …

مقاومت یا قیام آزاد یبخش ملی ؟

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      اینکه طالبان یک گروه تندروِدینی ،…

سخنی چند برچرند گويی ها و دروغ پراگنی های توهين…

عبدالواحد فيضی (پيرامون تأسيس حزب دموکراتيک خلق افغانستان وسقوط حکومت جمهوری…

جغرافیای نظامی مقاومت؛ تمامیت خواهی طالبان و باغی خواندن مخالفان

نویسنده: مهرالدین مشیدجبههء مقاومت نمادی از خشم مردم افغانستان در…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

قسمت اول طالبان با عنوان امارت اسلامی ، نظامی قومگرا در…

پدر 

به باغ زندگی ات بهترین ثمر پدر است که او به…

مجددی ها تاج بخش نیابتی استعماردرافغانستان

هر زمانیکه آمپریالیزم حضورغاصبانه ی خود را در کشور ها…

جهان پرآشوب

رسول پویان جهـان نه خانۀ امن و نه جای مصون است چوجنگلی…

راسیسم و نژادگرایی محکوم است 

آرام بختیاری تئوری راسیسم فاقد اعتبار علمی است. فرد راسیست به نژادهای…

اسلام و قوم ابزار های ابریشمین در دست تروریزم طالبانی

نويسنده: مهرالدین مشید  طالبان یعنی یک گروه تروریستی و اسلام دشمن جنایت…

يار سر طبيب

نوشته نذير ظفر گر يار سر طبيبم دردم دوا…

طالبان آخرین میخ را برتابوت افغانستان می کوبند

  نوشته ی :اسماعیل فروغی      طالبان عناصربیگانه با افغانستان واغلباً به فرمان…

افغانستان : افزایش بازداشت خودسرانه خبرنگاران

در حالی که طالبان اعلام کرده‌اند که نظام حمایت از…

دادخواهی برای دفاع از حقوق اساسی و آزادی مردم مظلوم…

بخاطر این رسالت سترگ انسانی در دفاع از داعیه برحق…

آگاهی : سخنی چند در مورد گفتمان ملی افغانستان

بنابر وضعیت کشور و ضرورت زمان ،   عده ای…

«
»

کاخ ظلم

رسول پویان

اگـر اراده کـنـیـد کاخ ظلم بـرباد است

امارت شیاطین بی اسـاس وبنیاد است

گـذشـت دورۀ غـار و قـرون وسـطایی

خرد به دامن دل ها چراغ درداد است

زعـقل و دانش عصر نـویـن نمی دانید

مگر تعصب وجهل شما مادرزاد است

بـه نطـفه جـنـبـش افـکار را بخشـکانید

فروغ جوشش اندیشه خلق وایجاد است

گـروه جـابـر و مزدورِ فـوج پاکـسـتان

اجیر و بـرده کجـا مستقل و آزاد است

وطـن شــده بـه خـدا لانـۀ تـرویســتـان

که این پروژۀ شـوم غنی خلیلزاد است

وطن فتاده به چرخاب جنگ قدرت ها

خرد موازنـۀ بی طرف سـر داد اسـت

به چنگ عـده یی خلق وطن گروگانند

بهرطرف نگری جیغ ودادوفریاد است

ترور ووحشت و ارعاب تابکی طالب

مگر مرام شما جوروظلم و بیداد است

صفیر زوروتفنگ را چرا کنید تحمیل

تـباه کـنـنـدۀ وزن و نـوا و اوراد است

زبان قـهـر و سـتم را کسـی نمی فهمد

که ضد شعروشعور و بیان افراد است

سـرود و نغـمۀ دل هـا را کند خامـوش

که جنگ تان بخدا ضد خاطرشاد است

زن ار چـراغ دل و نیم پیکر باغ است

چرا زدید ستم شاخ خشک شمشاداست

بـه ذهـن تنگ شـما جـامعه نمی گـنجد

چوخشک ترازجنسِ سنگ وپولاداست

ز چنگ تان بچکـد خـون مردم مظلوم

سر بـریـده بسی در جـوال صیاد است

جـواب تان بـه خلق گـرسنه و محـروم

فقط کشتن و تهدید به جای امـداد است

به قول ووعدۀ تان هیچ اعتمادی نیست

هـمه دسـایس افـراطـیــون شـیـاد است

به زور خنجـر خـونین دوام نمی آریـد

که این تجربه را مرد وزن بریاد است

مـده فـشار که جسـت فنر شـود افـزون

چو آب گذشت زسر ز یرپا اولاد است

چو اژدهاک ز مردم مغز سـر خواهد

برای دفـع سـتم کاوه هـای حـداد است

مبـارزه و قـیـــام خـلــق را کـنــد آزاد

که این طریقۀ مطلوت رسم اجداداست

23/11/2021