قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

قوماندان اعلی و مشاورامنیت ملی باید پاسخگو باشند

نوشته ی : اسماعیل فروغی

   تکرارحوادث خونین مشابه مثل تکرارحمله برپاسگاه های سربازان ، تکرارانفجارات ماین های چسپکی ، تکرارحمله برفعالان مدنی وژورنالیستان وتکرارحملات گروهی بر برخی ولسوالی ها و شهرهای ما ونبود راهکارهای مقابله با این همه فجایع، بخوبی ثابت میسازد که ، نظام امنیتی افغانستان آگاهانه دستخوش فروپاشی شده است ـ فروپاشی که مسوولیت آن بیشتربه دوش سرقوماندان اعلای قوای مسلح ومشاورامنیت ملی افغانستان است. 

   این فروپاشی می تواند عوامل ودلایل زیادی داشته باشد که بررسی آن کار متخصصان امورنظامیست ؛ اما ازقرارمعلوم یکی ازعمده ترین عوامل آن انحصاروقبضه کردن تمام صلاحیت های امنیتی توسط رییس جمهورومشاورامنیت ملی افغانستان آقای حمدالله محب است که هیچکدام دانش وتجربه ی سازنده و به درد بخوردرامورنظامی ندارند. 

     آقای محب وهمسرامریکایی شان که دست شان به آسانی به دست رییس جمهورغنی وبانوی اول می رسد ، تخصص اش کمپیوتروتصاویرسه بعدی است نه امورامنیتی ـ نظامی . ایشان که بیشترین سالهای عمرشان درپاکستان ، انگلستان وامریکا سپری شده است ، با مسایل بغرنج نظامی ـ امنیتی ـ تاریخی افغانستان ومنطقه آشنایی لازم ندارند. آقای محب که پس ازختم تحصیلات عالی درامریکا ، برق آسا به کرسی سفارت افغانستان درامریکا تکیه زد ، با گذشتاندن دوسال ماموریت بعنوان سفیرکبیرافغانستان درامریکا ، کرسی بسیار حساس و مهمترشورای امنیت ملی را به عنوان دومین تحفه ی حامیان امریکایی اش ، به چنگ آورد . اوبا تکیه زدن به کرسی شورای امنیت ملی ، ازهمان آغاز، دراولین اقدامات ، سلسله مراتب نظام امنیتی افغانستان را بهم ریخت. اوبه اشاره ی داکترغنی ، صلاحیت های اصلی تمام وزارتهای امنیتی ـ بخصوص صلاحیت های عزل و نصب معاونان وزرا ، روسا ، ولسوال ها و فرماندهان ارشد پولیس ، امنیت ملی و وزارت دفاع را درحیطه ی صلاحیت های بی حد ومرزخودقرارداده است .

     او با تطبیق مقرری های سلیقوی ـ قومی و برنامه های مرموزی که بی تردید امریکاییان نیزازآن آگاهی کامل دارند ، نظام امنیتی کشوررا چنان آشفته ودرهم برهم کرده است که دشواراست ازوقوع حوادث خونین درپاسگاه های سربازان وحملات گروهی برشهرها جلوگیری بعمل آید.

     طی سه ماه اخیرکه اوضاع امنیتی کشور ـ بخصوص شهرکابل از برکت مدیریت آقای صالح ، بدترازهرزمان دیگر شده است ، نه وزیر داخله و رییس عمومی امنیت ملی  ناکاره گی های شان را به گردن گرفته ، پاسخ می دهند ، نه آقای صالح ونه وزیر دفاع کشور که در اوج خونریزی ها و نگرانی های مردم ، ازانظار ناپدید شده و تا هنوزدلیل غیابت اش را کسی توضیح نداده است .

      به باورمن تا زمانی که ما وزیر داخله و وزیردفاع پاسخگو نداشته باشیم و تا آنگاهی که به تک محوری ارگ وشورای امنیت ملی پایان داده نشده و رهبران و مسوولان امنیتی ازمیان افراد شایسته ووفاداربه افغانستان ( نه ازمیان قوماندانان و رهبران پول پرست جهادی یا دیسانتی های امریکا به سلیقه ی رییس جمهور و مشاورامنیت ملی ) ، انتخاب و برگزیده نشوند ، بازهم سربازان ما در پاسگاه های شان سلاخی خواهند شد و بازهم ولسوالی ها و شهرهای ما درمعرض سقوط قرارگرفته ، شاهد انفجارات خونین تردر کشورخواهیم بود . .