سیگون و کابل دو همزاد بیمار یا دو قلویی هم…

نویسده: مهرالدین مشید سیگون و کابل دو نام آشنا اند که…

شبکه های اجتماعی در افغانستان و جهان

نوشته کریم پوپل مورخ۲۲ جولای۲۰۲۱ شبکه اجتماعی  نمونه از روابط بین افراد…

عید خونین وطن

رسول پویان عید وطـن بـه قـلـزم خـون می کند شنا دندان گرگ…

مبارکباد گویم عید قربان شما

من مبارکباد گویم عید قربان شما  کاش میدیدم به خنده لعل…

عید قربان آمیزه تبریک وتسلیت

مردم بخون نشسته وما عید میکنیم  جانها به لب رسیده وما…

سربازان مدافع وطن!

امین الله مفکر امینی افتــــــخار بـــــر شما سربازان مـــدافع…

شکست یک تابوی تاریخی که منطقه و جهان را به…

سلیمان کبیر نوری درست بر وفق ضرب المثل معروف؛ در فرهنگ…

قندهار نظامي سقوط نه دی کړی، سیاسي سقوط یې کړی!

نور محمد غفوری دا چې په کمه موده کې د قندهار…

خودکار شدن روند تولید و بهره کشی از طبقه کارگر!…

اتوماسیون، خودکارسازی، سرمایه داری، بهره کشی، ارزش اضافی، سوسیالیسم نوشته ی…

جنایات علیه بشریت در افغانستان ، در چنبره موانع تحقیق…

نوشته از ع. بصیر دهزاد قسمت چهارم و اخیر جرایم جنگی و…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت روز بین…

شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱ محکمه عدالت بین المللی امروز ۱۷جولای ،…

آتش بس سه ماهه ، توطئه ی مشترک بخاطرتحکیم مواضع…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان در بدل آتش بس سه…

عدالت بين المللي، آرمانگرائي يا معما!!

عبدالاحمد فيض بشريت دراعصارگوناگون ودرمراحل متفاوت انكشاف حيات انساني درين سياره…

نه به طالبان، نه به حکومت فاسد، ‌زنده باد قدرت…

سیامک بهاری کابوس بازگشت طالبان بر سر مردم افغانستان سایه انداخته…

شامِ

محمدعثمان نجیب غزل بود و همه جا بی نور یار یاران گرد هم…

A Civil War Seems Looming over Afghanistan- Protracted war Orchestrated…

By Fateh Sami Date: 12/07/2021 The Consequence of…

سقوط شمال یک راز نیست ، یک توطئه است

   نوشته ی : اسماعیل فروغی        درحالی که آتش جنگ در…

افغانستان

پی آمدهای استقرار افراطیون در قلب آسیا این شعر را در…

سربازان دلیروطن!

امین الله مفکر امینی 2021-11-07 ســـربازان دلیر دردیــــده ودلــــــها جاه دارید چون…

زلزله

شهر است دهان بسته خموشست صدا گم نی ساز و سرودیست…

«
»

عدل و مساوات

رسول پویان

وطن که صحنۀ بازیگران صدرنگ است

درام و فیلم و نمایـش ساخت افرنگ است

امیـر ارگ که از پـشـت می زنـد خـنجـر

به طرح طالب و افراطیت همآهنگ است

جـدا ز مـردم و در ارگ گـشـتـه زنـدانی

شهی به دون سپاه و کلاه و اورنگ است

وظـیفـه اش شـده تـسـلیم خـاک بـا طالـب

دیگرهرچه که گوید دروغ وجفنگ است

کـســی که ارث تـمـــدن را دهـــد بـرباد

هنوز جنگلی و ضد علم و فرهنگ است

ســری که کــیـنـۀ اقـــوام را بـه دل دارد

به فکر عـدۀ خایـن و مشتی الـدنگ است

فـقـط به طالـب و داعـش ره کـنـد هموار

وطن آهـوی زخمین به چنگ پلنگ است

غنی چـو سنبل فاشیزم و ضد اقوام است

سمند وحـدت مردم چـون خر لنگ است

به بـام رفـته خـری را چسـان کنید پایین

بجان مـردم بیچاره چنگ خرچنگ است

به دام بـازی این مـوش و گـربـه افتادیـد

هنوز بحث و جدل بر فکندن زنگ است

مـرام مــردم دانـاســت خــامــه و دانـش

به دست جاهل وحشی سوته ودنگ است

ز عهد غـارنشینان گـذشـته صدهـا سـال

میان عاقل و جاهل هـزار فرسنگ است

ز نـوک خـنـجـر طالـب خـون خـلـق آیـد

نمود کلک هنر جلوه هـای ارژنگ است

ز مهر وعاطفه دل های ظالمان خالیست

به جای دل توگویی که آهن وسنگ است

ز چـشـم دخـتـر رز بـادۀ طـرب جـوشـد

بـه کارخـانـۀ طالـب افـیون و بنگ است

زبس به کیسه اوپول خون وتریاک است

ز کیف قدرت پول کله هاچونین منگست

مخـواه صلـح و مـدارا ز خـیـل افـراطی

مرام شان همه کشتار و تیروتفنگ است

ز جور و وحشـت طالـب مختصر گویم

ســر بـریـدۀ مـردم بـه دار آونـگ است

نفـاق اگـر فکـنـد بـین ازبک و تـاجیک

به کام وحدت اقوام زهـروشرنگ است

هـزاره ازبک و تاجیک مشت پـولادین

به بیخ کاخ سـتمگـر بیل و کلـنگ است

بـرادر انـد بـه اوغـانِ عاقـل و با درک

برای حفظ وطن خلق ما همآهنگ است

بــرابــری و عــدالــت هــارمــونی آرد

که شعر وحـدت اقـوام متن آهنگ است

اگـر ز مـادر میهـن جـدا شـود فــرزنـد

تمـام سـاحت گیتی بـرای او تـنگ است

هـزار مرتبه مـردن سهل و آسـان است

به زیـر سـلطۀ جلاد زنـدگی ننگ است

جواب سنگ گران را سنگ شکن گوید

حریف طالب میدان عزم سرهنگ است

روش بـی طـرفـی در تـعـــادل قطـبـیـن

اگـر اراده کـنید با خـرد فـراچنگ است

نظام عـدل و مساوات مـردمی خـواهـیم

درآن نه وحشت جلاّد وآفت جنگ است

14/6/2021