نفرت پراگنی های قومی طالبان بخشی از مامورت استخباراتی…

نویسنده: مهرالدین مشید پنجشیر مشتی بلند شده بر ایوان روزگار و…

نو بهار

شد نوبهار از گل و دشت و دمن بگو  رخ سوی…

همه کس جگر ندارد! 

دكتور نبيل پاكطين غمِ دل نگفته بهتر،همه كس جگر ندارد!   ناگفته هاى…

رمضانى

""""""" دل مى رود ز دستم احوال دهيد ملا را آذان دهد…

خشم طبیعت

نگارشی ازسخی صمیم. افکارونظریات این قلم انفرادی ومنحصر بفرد بوده ـ…

گذر اندرابی کابل

نوشته : کریم پوپل مورخ  2023. 03. 25 کوچه اندرابی نام یک…

بهار امید

غنچه‌ ای آرزوی من شگفتن ات آغاز کن بر رخ ما…

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت

شماره یکم سال ۲۶م گاهنامه محبت نشر شد.

مکتب فرانکفورت، اطاق فکرجنبش: زنان، دانشجویان، مسلحانه؟

آرام بختیاری  مکتب فرانکفورت و شعار: هو هو هوشی مین، یانکی…

داستان «ساحل»

نویسنده «تولگا گوموشآی» مترجم «پونه شاهی» آنطور که می خواست باشد،…

کاش بازآید بهار

کاش باز آید بهاری دروطن موج گل جوشد زهر باغ و…

حقیقت مقوله های چپ، سوسیالیزم و کمونیزم چیست؟

آیا در افغانستان؛ واقعن چیزی به مصداق «کمونیست» و «حکومت…

اختلال روحی و فکری

– دکتر بیژن باران آیا ماده پیش از ایده پدید آمد؟…

بهار خونبار

رسول پویان بهار آمد ولی گل در گلستان وطن خار است سـرود…

خجسته باد 

خجسته باد... این جشن بهاران خجسته ... گر چه با زخم زمستان خجسته…

بهار و افسرده گی

مژده از موسم بهار رسید دل به سینه ز فرط شوق…

بهار تان خجسته

بساط سرد و‌ سفره‌ی خون‌بار آخرین روز های زمستان رخت…

غفلت در برابر فرمان رهبر طالبان پرداختن بهایی وحشتناکتر از…

نویسنده: مهرالدین مشید صدور فرمان جلیقه پوشان انتحاری بوسیلۀ ملاهیبت الله…

بهار و آزادی

آمد بهار و ساقي زیبا  بیاورید گلگونه می ز لاله ء…

داستانِ دل انگیزِ یازی وزیبا

داستانِ رقتبار و هیجان انگیز عاشقانهٔ ( یازی و زیبا…

«
»

طالبان مولود جفاهای جها دیون

                           

موضوع چگونگی ظهور طالبان با ابعاد گوناگون آن نیازمند تفسیر وتفصیل بیشتر است.اما دربرگه حاضر خلاصه یی از وجوه بنیادین طالبان با مجاهدین ساخت پاکستان وفرمایش ایالات متحده امریکا وایران به بحث گرفته میشود. 

تحلیلگران ومفسرین مسایل سیاسی نظامی،ایالات متحده امریکا، پاکستان وبرخی ازکشور های عربی را طراح اصلی ایجاد وظهورگروه طالبان دانسته اند چنانچه بیانات خانم هلاری کلینتون وزیرخارجه اسبق امریکا وخانم بینظیر بوتو صدراعظم اسبق پاکستان به طراحی واساسگذاری امریکا و به کارگذاری پاکستان در رابطه به طالبان اذعان کرده اند که گواه روشن ایجاد گروه طالبان از بقایای القاعده ،مجاهدین وسایر گروه های فنده منتالیستی میباشد. 

بلی واقعیت ایجاد گروه تند رو قرون وسطایی وسایر گروه های فنتیک مذهبی معلول ومسبباتی اند که عوامل واسباب اصلی ظهوروبروز آن نزدیک به پنج دهه قبل بوسیله استخبارات نظامی امریکا وعوامل «سیا» از میان افراد فراری افغانی درخاک پاکستان ایجاد گردید که توسط برژینسکی نماینده ی استخبارات ایالات متحده پکول بسرآنها،ریش به صورت ، دالر بجیب ،اسلحه بشانه ونام جهادی به هویت آنها گذاشته وبا شستوشوی مغزی وریختن اشک تمساح گویا بخاطراسلام کمرخرابکاران فروخته شده را به اراده وعزم جنگ وتخریب وطن ما افغانستان بسته نمود ومهندسی بنیاد کاخ ستم در مرکز بنیاد گرایان اسلامی پاکستان که عنصراصلی آنرا تجاوزکاران وتروریستان داخلی وخارجی، مواد ترکیبی آنرافراریون زمان جمهوری محمد داود خان وبرخی کشور های عربی ،عناصرساختاری آنرا نمایشگران وتیکه داران دینی ، عمله ی کاری آنرا گروه های جاهل وساده دل بیخبر از دنیا وافراد بیسواد ترزیق شده با تیوریهای توطیه وتبلیغات زهر آگین دسیسه سازان بین المللی ، اسلحه آنرا غربیها ،مصارف آن را دالر امریکایی وکلدار پاکستانی،اهداف آنرا تباهی کشوری بنام افغانستان توسط مزدوران فروخته شده که پس از قبول نوکری به پاکستان وآمپریالیزم با پذیرش ذلت بار سران آنها در آغوش ریگان ریس جمهور امریکا تشکیل میداد که آتش آنرا باروت غربیها ونفت عربها ،هیزم جنگ را دستگاه «آی اس آی پاکستان» با تیوری انگریزی بخاطر قتل عام مردم زیر نام ونمایش جهادشعله ورساختند که درمعامله ی تبدیل مهره ها ی قدرت برای شعله ورنگهداشتن آتش جنگ ،طالبان را از خود بمیراث گذاشتند. 

امریکایی ها ومتحدین غربی آن بخاطر تحکیم پایه های قدرت نظامی واستخباراتی خود افراد واشخاص مجرب تروریستی وتخریبی جنگی ماهر وخونریز داخلی وخارجی کشور ما را زیر آموزش گرفته وبشکل قوای ریزرفی درگوشه ونقاط آن جابجا ساخته واخیراً با یک معامله ی پشت پرده در غیاب مردم افغانستان بمنظور تسلط بیشتر در کشور ما مهره های قدرت را تغییروتبدیل نمودند. 

طالبان در واقع همان بقایای گروه جهادیونی هستندکه مجهز با تیوری جنگی وملبس با لباس دینی وبا ماهیت سیه کارانه جهل عقبگرایی وبنیادگرایانه ی دوران سنگ تعمیل کننده اوامرحامیان استکباری وضامن منافع آزمندانه ی قومسالاری وتطبیق عقب مانده ترین سنن عقبگرایی شیوه های قرون وسطایی هستند که با شیوه های استبدادی مذهبی  

مطابق پلانهای شوم پاکستان بمنظور فلج ساختن عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی واقتصادی در افغانستان وشکستن غرور مردم درایجاد فقر تنگدستی مرض جهل بیسوادی وبیعدالتی با برنامه منع تحصیل قشر زنان وبیکاری جوانان وبسته نمودن مکاتب ومغز شویی اطفال ونوجوانان در مدارس بنیاد گرایی دینی وتجهیز لشکر طالب وداعش درافغانستان بمنظور آماده سازی نیروهای خرابکار نفوذی به آنسوی دریا تلاش مینمایند. 

درینجا میرسیم بیک مثال خنده دار تاریخی  

یکزمانی دولت امین تره کی از اتحاد شوروی وقت خواستار کمکهای نظامی ولشکری به افغانستان گردیده بود که در پاسخ به آن الکسی کاسیگین صدراعظم وقت شوروی گفته بود که عساکر ارتش سرخ را درافغانستان میشناسند وبار ملامتی جهانی بگردن شوروی می افتد تره کی فیلسوفانه فرموده بود این که کدام مشکلی نیست  

عساکر روسی میتوانند بالباس ازبیکی ، ترکمنی وتاجیکی به افغانستان بیایند تا شناخته نشوند. 

اما بازی های تاریخی نیم قرن بعد در زمان دیگری تکرار این موضوع رابا نام ونشان طالب  بخاطر فریب دادن مردم بدام افتاده واسیران طلسم خارجی، با نمایشات مذهبی ،جلایش رنگها ،قیافه سازیها ، به دستکاری ودستیاری سازمان جهنمی «سیا» واجیران جنگی ایالات متحده امریکا در لباس مذهبی سیه دلان تاریک اندیش با قیافه های سپیده کاری شده در وجود ملا ، مولوی ، طالب ، چلی ، قاری وموُذن بخاطر حفظ منافع خود بشکل نیابتی در راس قدرت رساندند و به این ترتیب حضور استعمارگرانه ی خود را در وجود طالبان تولید شده از عناصر بجامانده ی جهادی دایمی ساختند. 

یکی دیگر از تلاشهای تابع سازی مردم وبعیت گیری جامعه دربند کشیدن نیمی از نفوس جامعه یعنی قشر زنان ومحروم ساختن آنها ازتعلیم وتربیت ، تشدید فقر ومرض ،تعمیم جهل ،شکستاندن غرور مردم با تهدید ، حبس وزندان ، محرومیت از شغل وکار وفرار جبری جوانان ازوطن ، مردم را به تابعیت از حکمرانی خود وادارساخته تا بتوانند مطابق پلان ونقشه باداران خارجی خود منافع امریکا وپاکستان را در افغانستان وآسیای میانه تامین نمایند. درچنین حال وهوا وضع زنده گی مردم افغانستان در اثر فشار مستبدانه ی طالبان ونیزاوضاع داخلی میانگروهی طالبان در نقطه ی انفجار نزدیک شده است که در چشم انداز آینده ی آن متاسفانه باز هم سونامی گسترده ی جنگی زنده گی حال و آینده ی مردم را تهدید میکند. 

مردم افغانستان که از هرطرف خود را در چنبره ی آتش وباروت دشمنان میبینند چشم انتظار شان به جنبش همبستگی وداد خواهانه ودموکراتیک افغانستان بوده که بجزاز فرزندان واقعی کشور از هیچ نیرویی نمیتوان چشم امید برای نجات مردم داشت زیراکه  

 جریان خطرناک موجود برای مردم آگاه وزحمتکش افغانستان ،جنبشهای دموکراتیک وملی،احزاب سازمانهای سیاسی مترقی وطندوست وعدالتخواه کشورغیر قابل تحمل بوده  

ودر چنین مقطع حساس تاریخ در یک آزمون بزرگ تاریخی و در جستجوی راه حل عملی برای نجات مردم افغانستان ازبنبست موجود قراردارند که با خرد مسُولانه وانتخاب راه مشترک متحدانه درمسیر درست مردمی بدور جنبش دموکراتیک وهمبستگی سراسری ملی تمام نیروهای مترقی آزاده وطندوست ودموکراتیک در جهت دفاع از منافع    

علیای خلق ستمدیده ی کشور ورساندن صدای مردم افغانستان بگوش جهانیان میباشد که با وحدت سیاسی وملی امکان پذیر خواهد بود . 

با عرض حرمت  

عبدالوکیل کوچی