طبل بیداری

اشکها دریای خون شد ،باز هم ما خفته ایم آرزو خاك…

حرام چیست؟ 

برهان الدین « سعیدی» نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من…

خطر مهندسی شده ی داعش در افغانستان

عبدالناصر نورزاد داعش در حال تبدیل شدن به یک خطر است.…

اشغال کنونی افغانستان فاجعه بار تر از اشغال شوروی و…

نویسنده: مهرالدین مشید پس از فرار غنی و تحویلی ارگ به…

معرفی و برگردان اشعاری از نامق هورامی‌ شاعر کرد توسط…

نامق هورامی (Namiq Hewrami) شاعر و نویسنده‌ی کورد، هورامان‌شناس، یارستان‌پژوه…

اهورای خرد

رسول پویان 1/1/2023 ز اقیانـوس رویاهـای دل گـوهـر کنم پیدا بـر…

نهالی امید

وطن امروز شد ویرانه و آباد نشد  رفت در بند اسارت…

اسلام سیاسی و ناکارامدی و شکست آن در جهان اسلام

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام سیاسی کمونیسم را به موزۀ تاریخ برد؛…

تاریخ فلسفه غرب در منابع چپ و لیبرال 

آرام بختیاری سیر اندیشه فلسفی در شرق و غرب.  واژه فلسفه، مفهومی…

مفهوم شناسی جهاد اسلامی، در مبانی سیاست مدرن

بند ظواهر و احکام بیدون حکمت و تزریق آن در…

دین و دربار در 5 هزار سال پیش- ایلام

 دکتر بیژن باران فرهنگ در باورهای شفاهی و اقلام هنری در…

سلامنامه

نوشته نذیر ظفر 23/23/01 ز مـــــــن به جــــــمله…

افغانستان به مثابه یک سیاه‌چاله‌ی جیوپولتیک

بر اساس تعریف دانشنامه‌ها، سیاه‌چاله (به انگلیسی Blackhole ) ناحیه…

خاموشی پیش از توفان و پیچیده گی اوضاع سیاسی افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشید جنگ های نیابتی و دیپلوماسی نیابتی و شکننده…

داستان «هدیه»

نویسنده «آناند ویشنو پراکاش»؛ مترجم «گیتا بختیاری» نم نم باران روی…

دشمن زن

رسول پویان نظام ظـلم و سـتم پایـدار نخواهد بود ترورووحشت تان برقرارنخواهد…

وطن

آتش زده خصم لانه‌ای من میسوزد ازین کاشانه‌ای من تا چند کشم…

فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند

   نوشته ی : اسماعیل فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی…

پیرئ

نوشته نذیر ظفر 23/18/01 همــه دلــــــــگیر اند از آوان پیری نگردد…

فلسفه کمونیستی،- دین، ایدئولوژی، جهانبینی، یا مکتب رهایی بخش؟

آرام بختیاری فلسفه کمونیستی برای آنارشیست ها و نسل های برباد…

«
»

شخصیت گرامی ببرک کارمل از نظر دانشمندان وتحلیلگران سیاسی

۴

عبدالوکیل کوچی

بخش چهارم 

در رابطه به شخصیت بی همتای تاریخ معاصر افغانستان زنده یاد ببرک کارمل نظریات متعدد از جانب  تحلیلگران سیاسی ، پژوهشگران ، محققان ودانشمندان داخلی وخارجی بشکل وسیع و گسترده رسانش گردیده است از جمله ی ا ین رجال برجسته سلطان علی کشتمند عضو رهبری ویکی از بنیادگذاران حزب وصدر اعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان در کتاب خود زیر نام یاد داشتها ی سیاسی ورویداد های تاریخی در رابطه به حل مسایل ملی چنین مینگارد 

در دهه ی هشتاد مبارزه بخاطر تامین برابری حقوقی وعملی میان تمام ملیتها اقوام وگروهای اتنیکی بمثابه یک وظیفه خدشه نا پذیر وتاخیر ناپذیر حزب ودولت تلقی میگردید زیرا بر خورد اصول به مسا له ی ملی در کشور کثیر الملیت افغانستان وایجاد سیاست عادلانه وبرابری میان ملیتها واقوام کشور بعنوان یکی از اصول بنیادین دست کم از لحاظ تیوریک سر خط وظایف حزب را میساخت ودر ادامه جای دیگری در همین رابطه مینویسد .

در سالهای هشتاد بر خورد با مسایل ملی نبود غیر قابل مقایسه با گذشته ها درایت مثبت تفاوت داشت واز بنیاد خایز خصلت مردمی وعادلانه بود او علاوه میکند که تمام ملیتها واقوام افغانستان بایستی در تمام عرصه ها واز جمله در اصل دست یافتن برهبری سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی ومعنوی واستفاده از دستاورد های دانش وتخنیک معاصر دارای حقوق مساوی شد. 

روی همین اصول عدالتخواهی و تحقق معیار های دموکراتیک بود که دستگاه وسیع دولت ج د ا نماینده گان تمام ملیتها واقوام افغانستان جایگاه عالی خود را در سطح تصمیم گیری ها روی سر نوشت کشور می یافتند و در آنوقت دولت بمثابه یک مکتب سیاسی مرکز تربیتگاه انسان نوین را داشت .

همچنان یکی از ژورنالیستهای چیره دست هندی در رابطه به قدامت مبارزات و شخصیت گرامی زنده یاد ببرک کارمل مینویسد « ببرک کارمل پیش از آنکه رهبر حزب ویا دولت شد ،ببرک کارمل شده بود »او همچنان علاوه میکند که پیش از آنکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان تاسیس گردد در سال ۱۹۵۷ یک پلاتفورم ترقی خواهی را در شهر کابل ساز ماندهی نمود با توجه به این نگارش واضح است که زنده یاد ببرک کارمل بدوام مبارزات ضد سلطنتی وضد ارتجاعی واستبدادی واستعماری گروهای روشنفکری وحلقات سیاسی را برای نسج گیری مبارزه بر ضد انواع ستم ایجاد کرده بود وبه اتفاق نظر حلقات سیاسی گذشته وجدید وبقایای جنبش چپ ودموکراتیک ومشروطیت توانست که ح د خ ا را تاسیس کند .

اینست قضاوت یک ژورنالیست بیطرف خارجی که رخداد های تاریخ را در رابطه به شخصیتهای تاثیر گذار جامعه ثبت تاریخ نموده در برابر جشمان تیزبین جهان قرار میدهد 

بدون کم وکاست نه بیش ونه کم به جامعه معرفی میکند یعنی بعبارت دیگر تاریخ معرف واقعیتهاست واقعیتهاییکه در آن حقیقت نهفته است وبر پایه ی عینیت استوار است .

ادامه دارد