نمیدانم چه هستید ؟؛

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْر میدانم که نی از نسل…

لشکرکشی بی پیشینه ی طالبان برشمال

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       هجوم هزاران جنگجوی طالب ازچهارسو برپنجشیرواندراب…

بازهم اخبار جنگ وکشتار فرزندان مردم 

با سقوط نظام جمهوری اسلامی بدست طالبان ارایش ساسی ،…

لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت لشکر…

مادر

                               در شعله های کینه زنان را بسوختند                                 چشم پسرندید که این…

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که…

استقبال از محب در دانشگاه اکسفورد!

با وجود مخالفت شمار زیادی از افغانهای مقیم در بریتانیا…

قاتلان زن ستیز

رسول پویان صلح ننگین قطر بیداد کرد قتل عـام خلق را بنیاد…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

از شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان

میرعبدالواحد سادات 1 افغانستان در شرق و اسيا در رديف محدود…

گروهِ بی سر و پا

گروهِ بیخرد و وحشی و خونخوارهء بس خوشی از مردم ما…

Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of…

Fateh Sami (written, edited & translated) Date: 8/05/2021 Afghanistan is a Safe…

زندان چادر

زندان چادری مگو طالب حجاب زن خورشید کی نهان بشود در…

فر مان چادرى

نوشته نذير ظفر خيزد   تعفن   از سر  فرمان …

مادر

مادر، تویی هماره به فکر بقای من در زندگی تو خوبترین…

زن ستیزها

در تقبیح از عمل غیر انسانی و زن ستیزانهء گروه…

سکوت جهانیان و رنج های بی پایان خبرنگاران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان آزادی…

جاسوس

ملا انصاری و فتوای ختنه ء  بار دوم برای جوانان…

درباره لنین و بلشویک‌ها

روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی «من به کتاب چهارده…

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 

انقلاب،- شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست. آرام بختیاری انقلاب شکل…

«
»

ساز زندگانی

رسول پویان

زندگی هست و بـود انسان است

مهـر تابان عشـق و ارمان است

خـوش بـزی در جهــان انسـانی

هرکه خوارش کند پشمیان است

آیـه هـای کـتـاب مـرگ مخـوان

همگی دل فگار وحـرمـان است

گـوهــر زنــدگی اگــر جـویـیــد

شـادنـوشـی و لعـل خـندان است

گـوش بــر ســاز زنـدگانـی کـن

نـغــمۀ دل بـه محـفل جـان است

یاس و غـم را بـشـوی از دفـتـر

خـوشــدلی لایـق دبـسـتـان است

مـنـشـیـن بـر پـلاس غـم هــردم

که دل آزار و دیده گـریان است

از بـهــاران قـصــه کــن بـا دل

زنـدگی گلـشن گل افـشـان است

در خـیال سـراب خـشک مباش

بـاغ دل پـر هـوای بـاران است

زنـدگی عطر نغـمۀ عشق است

دل هـستی مست و شـادان است

عشق در بـاغ دل نمـی خـشکـد

دلِ بـی عـشـق او بـیـابـان است

ریـشــه در ژرفــای جــان دارد

سـرو جـاویـد سـبز بـستان است

در وفـا و مـحــبــت و اخـلاص

عشق واحسـاس دل نمایان است

دلِ پــر عـشق پـیــر نمی گـردد

شاد و خـرم چـون بهاران است

عـنــدلـیــبــان گلــشــن دل هــا

نغـمه پـرداز در زمسـتان است

جای افـراط و ترس تیروتفنگ

چـهـچـۀ دلکـش هــزاران است

دلـبـرِ هـمــدلِ نـیــکـو سـیـرت

چشم بـر راه تـازه مهمان است

دل که بـا دل می شــود پـیـونـد

رویش وصل رفع هجران است

نیک رفـتــار اگـر شـود افـکار

زنـدگی جـلــوگاه وجــدان است

در نـظــام سـتــمــگــر طـالــب

وحشت مرگ و بیم زندان است

گَـنـد چـرکـیــن ذهــن افــراطی

بی می عشق وسازعرفان است

تـا که افــراطـیـت بُــوَد ابــزار

غل و زنجیرودرد وافغان است

اژدهـاکان که مغز سـر خواهند

کاوۀ گُرد و پتک وسندان است

دیگـر آزمـوده را نـیــازمـایـیـد

بهـر مـردم گـز و مـیـدان است

رایـت حـــق و عــدل و آزادی

مهر فـردای مـرز باستان است

2/1/2022