قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:   قسمت پانزده   در پیوند به قسمت قبلی:   قانون جزاء و تنظیم جزاهای…

آیین عشق

رسول پویان دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است به اصل ارزش…

چین لقمه ی افغانستان را بلعیده نمی تواند

       نوشته ی : اسماعیل فروغی       درست دوماه از تصاحب قدرت توسط…

کنفرانس بررسی وضعیت زنان افغانستان زیرسلطه طالبان

به مناسبت روزجهانی زن علیه طالبان ازسوی شورای سراسری زنان افغان…

تظاهرات‌های روز جهانی زنان علیه طالبان در بیش از ۳۰…

به فراخوان نهاد زنان علیه طالبان، روز جهانی زنان علیه…

نداى دادخواهانه

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ، ضمن سپاس…

ما را خدا انسان، آزاده سرشت !

امین الله مفکر امینی! 2021-09-10 درد والام خلـــــق بیگناه…

طالبان به قرائت جدید از دین اسلام نیاز دارند

نویسنده: مهرالدین مشید خواست مردم از طالبان؛ نظام پاسخگو و سازگار…

خزان

باد خزان وزید و گلستان خراب شد صحن چمن مکدر و…

د افغانستان د ملي شناخت امتحان او د ډیپلوماسۍ دستګاه…

لیکنه: قاضي نجیب الله جامع د فرانسي ولسمشر امانویل مکرون تیر…

دفاع و قیام مسلحانه در چه شرایطی مقبولیت دموکراتیک را…

هستی مستقل را مردم دارند. سازمانی که گروهی از مردم…

توتالیتاریسم؛ تحلیلی علمی یا پروژه‌ای چپ‌ ستیزانه؟ 

فرستنده: حسین تلاش نگاهی به مفهوم توتالیتاریسم در آثار هانا آرنت شبگیر…

خیام - فیلسوف تراز جهانی

دکتر بیژن باران خیام شاعر تغییر از هستن به شدن است.…

A Glance at the cause of failure of two Decades…

Fateh Sami 4/10//2021 Part - 3 American Imported Regimes Liable for Current Chaotic…

بمناست روز جهانی معلم

امین الله مفکر امینی 2120-05-10 مبـارک باد بر تو معلم، این…

د اکټوبر ۷مه ـ د وحشت او اشغال کرغېړنه څپه!

لیکنه: قاضي نجیب الله جامع له نن ۲۰۲۱ زیږدیز کال د…

با باج گیری ها از مردم نمی توان حکومت کرد

نویسنده: مهرالدین مشید  طالبان از زمان به قدرت رسیدن شان به…

دوزخ وحشت

رسول پویان بزم نشاط و شعـر و ترانـه خـراب گشت آتش به…

زیب وطن نیست!

امین الله مفکر امینی 2021-28-09 حضوردشمن به میهن آزاده ،زیــــب وطــــــن…

اریش فروم،- میان مارکس، موسی، بودا، و فروید 

Erich Fromm 1900- 1980 اریش فروم،- نقد عامیانه سرمایه داری یک…

«
»

روشنگری

رسول پویان

21/8/2020

ازسیه چالی برون موجود سنگین می شود

مشتری و زهره وخورشید زرّین می شود

از درون ذره یـی آمــد دنـیـــــایی پــدیـــد

حال وفردا بسته بر زنجیر پیشین می شود

مادر انسـان مهـر کهکشان هـا بـوده است

از زمین دل آشنای ماه و پرویـن می شود

دایـه از مادر نباشـد مهـربان تـر بـا کسـی

ازخروش سیل وتوفان خان مسکین میشود

دانـه گـردد نـونهال و بار می آرد درخـت

در تکامل مـیـوۀ انـسان شـیـریـن می شود

از حـیـات مشـتـرک انـوع می آیــد پـدیــد

آدم وحیوان و مور وماروشاهین می شود

از نـبـــاتـات و گلان رنگ رنگ زیـنـتـی

دامـن سـبز طبیعـت گوهـر آذیـن می شود

شور وشوق زندگی را عشق می آرد پدید

جوهـر بنیاد کیهان عشق دیریـن می شود

عشق وعقل ودانش ومهر وخرد آید بکار

زندگی با این فضایل خوب تزئیین میشود

حسّ وهیجان وعواطف گرشودباعقل یار

بـاغ ارمـان دل ما پـر ریـاحـیـن می شود

ور به دام حسّ وپندار وعواطف مانده اید

کودک دل پایـبـنـد رســم و آیـین می شود

گر خرافات وتعصب خانه گیرد در روان

غدۀ بدخیم وزخم سخت وچرکین می شود

چـشـمۀ نـوآوری ذهـن می گـردد خـشـک

گوش خرگرچه پراز آیات یاسین می شود

مرد هفتاد ساله باشد کودک هفت ساله یی

صخـرۀ افـراطیت گـر پایـۀ دیـن می شود

«جنگ هفتاد و دو ملت» باز می آید پدید

همدلی و همنوایی جنگ خونـیـن می شود

نیکی و صلح و مدارا با تمدن همدل است

عقل ودانش همنوای مهروتمکین می شود

باور فاشـیـزم و تبعیض نـژادی مـرده باد

آنکه بیخ عقل ودانش را تبرزین می شود

رنگ پـوسـت آدمی ربطی نـدارد با نـژاد

زیـر چتر آفتابی پـوسـت رنگین می شود

ما هـمـه از نطـفۀ هـومـوسَپِـیَـن بـوده ایـم

گـوهـر همگـون انسان مانع کین می شود

دانـش و آزمایـش و اسـنـاد بنیاد شـناخـت

آن که مـاشـیـن تـرقی را بنزیـن می شود

علم روشـن کـرده دور تیره و تاریک را

هی باروشنگری انسان خوشبین می شود