بده و بستان های جدید بر سر تروریسم

نویسنده: مهرالدین مشید رخداد های تازه حاکی از آن است که…

یک سال پس ازسقوط

           نوشته ی : اسماعیل فروغی     افغانستان دریکسال اخیر دربدترین وضعیت وتاریکترین…

اعتراف مجاهد

عبدالصمد ازهر                 …

ورود ابر هاى سياه بى باران

نوشته نذير ظفر ابر     هاي   سياه  بي باران اسمان…

امارت بخشی غرب به اجیران

پانزدهم آگست روز سیاهی در تاریخ کشور بوده وآن تسلیمی…

افغانستان یک سال پس از طوفان

خراسان رضوی  سال گذشته در همین روزها بود که همزمان با…

قطره ای از اوقیانوس جنایات بیست ساله امریکا در افغانستان

جهان و افغانستان در مورد جنایات امریکا سکوت کرده است …

روز سیاه تسلط طالبان ووابستگان !

امین الله مفکر امینی! 2022-15-08 ایــــن تسلط شما نــــــرود ز خــــاطر…

طالبان را شناخته بودیم و باز هم شناختیم

نوشته از بصیر دهزاد یک سالگی حاکمیت طالبان ، از پیش…

تبعات ۲۰ سال اشغالگری آمریکا؛ درد و رنج بی‌پایان مردم…

در آستانه سالروز خروج نظامی آمریکا از افغانستان و پایان…

پس از ویتنام دومین شکست امریکا در اسیا

وقتی از جنگ و امریکا نام برده شود عمر بیش…

بانوی میهن

دربحبوحهء یک سالگي در اسارت خانگی کشاندن بانوان تحصیل کرده وجلو…

جهان بینی و سؤاستفاده از آن 

میر عنایت الله سادات جنوری 2018 پیش از آنکه بکاربرد "جهان بینی"…

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح…

اشک فقیر

من دشمنی از حد فزون انسان به انسان دیده ام نه…

حاکمیت طالبان و تبدیل شدن افغانستان به سکوی پرش تروریستان…

نویسنده: مهرالدین مشید به صدا درآمدن آژیر خطر و فرار رهبران…

امیرهوشنگ ابتهاج‌(سایه) درگذشت! 

بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com  هوشنگ ابتهاج مشهور به «ه.الف سایه»، بامداد امروز چهارشنبه…

تحریف آیات و جو سازی دروغین در بینش‌های اسلامی

 قسمت دوم فخر بی اساس اعراب هنوزدر بین مسلمانان رواج دارد…

درباره دو انحراف مهم از مارکسیسم ـ لنینیسم

نویسنده: زنده یاد احسان طبری برگرفته از : دنیا، نشریه سیاسی…

هدف تاریخ، معنی زندگی، و فلسفه ارزشی

آرام بختیاری اشرف مخلوقات باوجدان، ضد ارتجاع است.  آیا تاریخ، هدف، معنی،…

«
»

خاورمیانه با قطب نمای محور مقاومت حرکت میکند 

نویسنده: شارل ابی نادر 

برگردان: احمد مزارعی

فرستنده: حسین تلاش

پنجم ابان – عقرب 1400 اینکه امروز منطقه براساس قطب نمای محور مقاومت حرکت میکند به این معنا میباشد که رودرروئی با اسرائیل وشکست ان تقدم دارد وامکان تحقق ان هرروز زیادتر میگردد 

حرکت براساس این قطب نما دراصل عبارت است ازیک جغرافیای علمی. این ابزار مورد استفاده کسانی قرار میگیرد که نیازمند مشخص نمودن مسیری درشب ویا در صحراها واقیانوسهای گسترده تا اولا مرجعی باشد که بتوان به ان اعتماد نمود وثانیا به انچه که این ابزارنشان میدهد ملتزم بود، اما وقتی ما میگوئیم این منطقه، منظور خاورمیانه ویا منطقه ما میباشد که براساس قطب نمای محور مقاومت حرکت میکند ، چگونه میتوان انرا تفسیر نمود؟ ووجه علمی که این قطب نما برای ما تداعی میکند چیست؟ 

قطب نمای عملی محور مقاومت ، فلسطین است. این بخشی از اعتقاد مسلمانان میباشد که اولین قبله مسلمانان ومسیر حضرت محمد (مسجد اقصی) بوده است، فلسطین از دیدگاه سیاسی نظامی تاریخی ملی وقومی ، قضیه مقاومت دربرابر اسرائیل وجنگ با انست ، تا اینکه وجودش رو به زوال رود ویا حد اقل اینکه ازاین منطقه زایل شود. ویا اینکه جامعه بین المللی به این نتیجه برسد تا قطعه زمینی را از ملت دیگری واز منطقه دیگری سلب کند ودراختیار رژیم صهیونیستی قراردهد وانهم درخلال زرع این رژیم که باید ساکنان ان منطقه نیز بازور واجبار از انجا اخراج کند دقیقا همانطور که درفلسطین به این کار دست زد. اینکه محور مقاومت امروز بر اساس قطب نمای گفته شده حرکت کند عملا به این معنی میباشد که با اسرائیل رودرروئی کند وانرا شکست دهد واین 

مبارزه هرروز پیشروی کرده وامکان تحقق ان هرروز بیشتراز روز قبل فراهم میگردد اثبات این ادعا را میتوان به اسانی ودر شکلی موضوعی درخلال پیگیری دقیق دستاوردها ورودرروئی هائی که محور مقاومت از دیروز تا به امروز داشته وبا بررسی هردرگیری بطور جداگانه که نتایج انها به کجا رسیده است بویژه اینکه قضیه اصلی یعنی فلسطین اکنون در اشکال زیردرمنطقه برجسته گردیده وقابل بررسی است . 

از ناحیه ایران 

درمورد ایران و‌ این کشور درمرحله خاصی قرارگرفته است ، بویژه به عنوان دولتی که درراس محور مقاومت منطقه قراردارد ، میتوان گفت تاکنون موفق بوده وموقعیت خودرا درمقابله با محور بزرگ کشورهای غربی واسرائیل ودرمقدمه انها بزرگترین کشور جهان یعنی ایالات متحده امریکا بخوبی تثبیت نموده است (1)، ایران دراین مسیر ورودروئی با غرب که همراه با محاصره وفشارهای بیسابقه ای بوده است ، توانسته است موقعیت خودرا تثبیت واحترام جهانیان را نسبت به موقعیت و حقوق خود جلب کند، 

دراین مسیر باید گفت اکثر کشورهائی که ایران را مورد اهداف دشمنانه خود قراردادند ودر مقدمه ان امریکا با خبط وسرخوردگی دچار شدند، همه این کشورها کوشیدند مگر بتوانند مخرجی ویا وسیله ای پیداکنند تا ایران را از مواضع سرسختانه خود درمسئله هسته ای به عقب نشینی وادارندومهمتر اینکه ایران با ثبات قدم واصرار بیشتر برروی دیدگاه خود درموضوع قطب نمای محور : یعنی قضیه فلسطین سرسختانه پایدار ماند. 
از ناحیه سوریه 

شروع جنگ جهانی برعلیه سوریه در اساس خود به علت ارتباط وموضعگیری دولت سوریه ، ارتش ورهبری این کشور دردفاع وکمک سرسختانه به قضیه فلسطین ومقاومت درلبنان بود، دشمنان سوریه وهمه طرفهای تجاوزکار متوجه شدند که کلید توقف جنگ شان برعلیه دولت سوریه فقط بستگی به این دارد که این دمشق موضعگیری ملی وقومی خود را نسبت به قضیه حقوق ملت عربی فلسطین تغییر دهد وهم اکنون شاهد هستیم که کشورهای متجاوز علیه سوریه، غربی ومنطقه، امروز شتابان بسوی سوریه درحرکتند وهمه قوانین گذشته را که موجب محاصره وفشار برسوریه شده بود همچون قانون قیصر وغیره..زیر پا گذاشته وتسلیم سیاست مقاومت سوریه گشته وحتی اتحادیه عرب نیز دربرابر سوریه تسلیم شده است . هم اکنون پرونده دولت سوریه از تسویه حسابهای گذشته سیاسی وامنیتی که همه برعلیه دولت سوریه تنظیم شده بود تا دولت سوریه را با مشکلات گوناگونی روبرو کنند همگی از میان رفته وجریانات انچنان پیش میرود که گویا سوریه کشوری دوست بوده و باید به اراده این دولت احترام گذاشته شود.درمورد پرونده شمال وشرق سوریه نیز که دراشغال امریکا ، ترکیه وگروههای تروریستی میباشد نیز اینچنین تداعی ووانمود میشود که سیادت وحاکمیت دولت سوریه براین مناطق باید اعمال شود وسیاستها ی دشمنان دیروزی سوریه طوری وانمود میکنند که دولت سوریه باید بر تمانی جغرافیای تاریخی کشور سوریه بطور کامل تسلط داشته باشد.  

مهمتراز همه اینها اینکه سوریه ثابت واستوارپابر جا میماند ودرالتزامش به قضیه فلسطین در همراهی با سایراعضای محور مقاومت به «قضیه /قطب نما» فلسطین ومسجد الاقصی سرسختانه ادامه میدهد. 


از ناحیه یمن 

هم اکنون روشن شده است که علت جنگ هفت ساله بر علیه یمن درگیریها واختلافات سیاسی داخلی برای سلطه ومصالح حکومتی نبوده، بلکه علت اصلی این جنگ موضعگیری ملی ارتش یمن، کمیته ها وجنبش «انصارالله» بوده که ازحامیان قضیه فلسطین بوده است.این امر رابطه مستقیمی نیز به موقعیت استراتژیکی وحیاتی یمن دارد، بطوری که حکومت یمن قدرت وتوانا ئی اصلی وموثری دارد که میتواند ازاین قدرت استراتژیکی خود درهر درگیری منطقه ای استفاده کند .  

با حرکت از این موقعیت متمایز واستراتژیکی که درمنطقه ای مهم وحیاتی از جهان قراردارد، یعنی منطقه گذرگاهی ومثلث باب المندب – تنگه هرمز – دریای سرخ وکانال سوئز، امکان زیادی وجوددارد که دولت یمن در اینده بتواند نقش بسیار مهمی دردرگیریهای گسترده ضد اسرائیلی وهم پیمانان منطقه ای وغربی ان ایفا نماید. . 

اما امروز وبا کوشش قهرمانانه وایستادگی افسانه ای فرزندان یمن، اهداف دشمنانش با یاس وسرخوردگی روبرو شده بطوریکه به دنبال راه خروجی جدی هستند تا شاید بتوانند از این باتلاقی که خودشان ساخته اند خارج شوند، ومهمتر اینکه یمن با نیروهای ملی خود ثابت نموده است که تبدیل به رقمی بسیار سخت دربرابر اسرائیل وپشتیبانانش گردیده وتوانائیهایش از نظر کیفی وتاکتیکی درموازنه قدرتهای منطقه ای به درجه ای ارتقا یافته که نمیتوانند انرا نادیده انگارند، درنتیجه یمن درچهارچوب محور مقاومت درمسیر قطب نمای اصلی خود که همانا فلسطین وقدس میباشد درحرکت است. 

لبنان کشوری است که درمحاصره وفشار سیاسی واقتصادی بی سابقه ای قراردارد با این هدف که شاید درمسیر تصفیه حسابهای موجود وسازش با اسرائیل تن دردهد، هدف اصلی از این فشارها اینست تا قدرت مقاومت وی را که در ضدیت وبر علیه اسرائیل است فلج کرده (منظور اسلحه حزب الله میباشد) ولبنان را بسوی عقب نشینی از موضعگیری خود یعنی دفاع از فلسطین وسازش با اسرائیل ودفاع از قضیه فلسطین است سوق دهند.اما لبنان امروز با ایستادگی وپایداری سرسختانه وبا التزام به موضعگیری خود وموقعیتش درلبنان، درضدیت با اسرائیل، توانسته است به وضعیت خود سروسامان داده وهمه فشارهای منطقه ای وبین المللی را بر علیه خود وبه نفع خود مدیریت کند. وانچنانکه از اوضاع داخلی برمیاید، لبنان درحال حاضر بسوی استقرار مالی ، اقتصادی وسیاسی درحرکت بوده وبدون اینکه به اندازه سرسوزنی 

ازموضعگیریها وموقعیت خود بر علیه اسرائیل عقب نشینی کرده باشد ، به عنوان عضوی اساسی از سایر اعضای محور مقاومت مسیر قطب نمای محور که همانا فلسطین میباشد درحرکت است. 
مقاومت فلسطین 

مقاومت فلسطین درغزه وخارج ازان ویا درفلسطین اشغالی درحال حاضر درزیر فشارهای بسیارعظیم وهمه جانبه ای بسر میبرد، ازسوئی فرزندان این مقاومت نیز مورد انواع ظلم واذیت وازارهای گوناگونی درزندانها وخارج ازان ودر تمام شهرها وروستاها واردوگاهها ی فلسطینی قراردارد، همه این طلم وتجاوزات به این علت است که انها سرسختانه دردفاع ازحقوق وقضیه مقدس خود ایستادگی میکنند. 

علیرغم همه این ستمهائی که دربالا شرح داده شد، این مقاومت با قدرت نظامی وثبات سیاسی خود ثابت نموده است که یکی از طرفهای اصلی درمحور مقاومت میباشد، این مقاومت درمقابله با انواع برنامه ها ی گوناگون تسلیم طلبی درمورد قضیه فلسطین نشان داده است که مانع اصلی درراه عقب نشینی از قضیه مقدس فلسطین ومسجد الاقصی بوده واینکه حقوق غصب شده فلسطینیها باید به انها بازگردانده شود. 

وبدین شکل قطب نمای محور مقاومت با همه اعضا ، وابستگانش وتوانائیهایش درمنطقه مسیری استوار ، قدرتمندوثابت وحتمی را تثبیت میکند ، مسیر عدالت ، حق وتاریخ، مسیر ازادی فلسطین واسترداد حقوق غصب شده. زیر نویس از مترجم (1 )

جندی پیش پوتین در»مرکزبین المللی مذاکرات والدای» درروسیه باحضور جمع کثیری، حضور یافت ودرمورد مهمترین مسائل جهانی به اظهار نظر پرداخت وپیامهائی برای دشمنان قبل از دوستان فرستاد، اما انچه که در گفتارهای پوتین درمورد ایران، لبنان وترکیه بیان گردید بسیار مهم بود. وی درمورد حزب الله لبنان اظهارداشت که حزب الله قدرتی بسیار مهم ودرمنطقه تاثیر گزاراست،  

درمورد ایران اظهارداشت که ایران یک قطب جهانی بوده که درسه دهه اخیر قدرت امریکارا در جهان باچالش سختی روبرو کرده است، 

درمورد اذربایجان وترکیه غیر مستقیم چنین گفت: «کشورهای خارج ازاین منطقه نباید دراموراین منطقه دخالت کنند که اشکارا منظور ترکیه است که نباید درامور منطه قفقاز دخالت کند.

پایان