معرفی و نقد کتب

گِل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   37 پیوست با گذشته   در ماه می 1991 از طریق دهلی دوباره کابل رفتم. در کابل این برداشت قوت گرفته بود که انقلاب تکه و پارچه شده است و تنها برای حفاظت جان و پیداکردن جایی پایی برای حزب در حکومت آینده تلاش…

بیشتر بخوانید

گِل برای درمسال

  نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   36 پیوست با گذشته مدتی به دعوتها ورفت وآمد اعضای خانواده واقارب سپری شد واز اینکه منزل ما دارای چهار اطاق بود واطفالم با زندگی در قریه عادت نداشتند، ادامۀ زندگی دشوار بود و از طرف دیگر در تشویش مکتب وتعلیم اولادها نیز…

بیشتر بخوانید

قرائت گرامشی

نویسنده: والنتینو جراتانا مترجم: مهران زنگنه   «کتابی کلاسیک است که هرگز از گفتن آنچه برای گفتن دارد، دست بر نمی‏دارد.» (ایتالو کالوینو) امروز به چه معنا خصیصه‏‏ی کلاسیک آثار گرامشی برجسته می‏شود؟ اگر یک «نویسنده‏ی کلاسیک» نویسنده‌ای است که مفسر زمانه‏ی خویش است، اما برای ازمنه‏ی دیگر – برای نسل‏های جدید با تجارب دیگر…

بیشتر بخوانید

گِل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   35 پیوست با گذشته در پیشاور، ولی خان همه  ANP [ نشنل عوامی پارتی] را برای استقبال ما آورده بود. بعداً در اکوره نشست صورت گرفت و سپس به منزل خویش رفتیم. برای دیدن من نیز همانند اجمل صاحب و افراسیاب اشخاصی زیادی از…

بیشتر بخوانید

گِل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   34 پیوست با گذشته برگشت و رفت و آمد برنامۀ برگشت عساکر شوروی آغاز شده بود و چند ماه بعد یعنی اپریل 1989 تکمیل میشد. ماه دسمبر 1988 بود. همه خانوادۀ ما یعنی خانم و دو دخترم از جانب شوروی دعوت و در هوتل…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   33 پیوست با گذشته از تاریخ چهارم الی پانزدهم مارچ  1985 من و امام علی نازش مشهور به مولانا از طریق مسکو ـ قاهره به عدن سفر رسمی نمودیم وبا رهبران حزبی، دولتی، اتحادیه های صنفی  و سایر مقامات یمن گفتگوها و تبادل نظر…

بیشتر بخوانید

درنگهائی دربارۀ کتاب « قحطی بزرگ » 1919-1917

نسل کشی ایرانیان در کوران جنگ اول جهانی   کتاب «قحطی بزرگ»  دربارۀ نسل کشی ایرانیان در کوران جنگ اوّل جهانی با استفاده از اسناد علنی شدۀ آمریکا به قلم پژوهشگر ایرانی محمد قلی مجد برای نخستین بار به زبان انگلیسی توسط انتشارات دانشگاهی آمریکا (University Presse of A merica) در اوت 2003 منتشر شد، و…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   32 پیوست با گذشته   حفیظ پیرزاده میگوید  که در سند ده ناحیه تحت کنترول اردو است. ولی خان همچنان در مورد نقش جماعت اسلامی زیاد صحبت کرد و گفت که در تیمرگره به مصرف یازده لک دارالعلوم و در مردان و کویته به…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان: محمد قاسم آسمایی   پیوست با گذشته 31 حین رفتن به پراگ و سپس تصمیم  در جهت رفتن به اروپای غربی، داکتر نجیب که در آنوقت رئیس خاد بود، مرا تشویق نمود تا حتما به لندن نیز بروم و با ولی خان و عطاالله مینگل ملاقات نمایم و مخصوصاً ملاقات…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   30 سفر چکسلواکیا، فرانسه، انگلستان و شوروی من با خانم خویش باید یک سال قبل بنابر دعوت حزب کمونیست چک سفر میکردم؛ اما در اثر به میان آمدن غلط فهمی و تا اندازۀ سهل انگاری شعبۀ روابط بین المللی وهمچنان یک سوءتفاهم شعبۀ روابط…

بیشتر بخوانید

گل برای درمسال

نویسنده: جمعه خان صوفی برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی   29 من بتاریخ سیزدهم جون سال 1982 عروسی کردم.  مراسم عروسی ساده وعادی بود ومحفل کوچکی را سازماندهی کرده بودیم  که در آن داکتر نجیب وخانمش، خسر من لایق صاحب وخشویم، سه خواهر لایق صاحب وشوهر خواهر آن رشید، توخی وخانمش، محراب الدین پکتیاوال…

بیشتر بخوانید

قضات لغمانی

 این رساله در باره قضات لغمانی است که در اواخر قرن 6 واوایل قرن 7  به بغداد رفته اند ودر ان کشور  مناصب  قضا را ومدرسین را بجا اورده اند  غرض نشر حضور شما تقدیم است…

بیشتر بخوانید

برگردان و تلخیص: محمد قاسم آسمایی

گل برای درمسال نویسنده: جمعه خان صوفی   28   یک تکمله ضروری در رابطه با بخش قبلی این برگردان وادعای جمعه خان صوفی در مورد اقامتش در بوداپست، محترم نسیم عزیزی ضمن تبصره پیرامون آن در صفحه فیسبوک چنین نگاشته اند: « … در ورای نوشته، از جانب صوفی پاکستانی بعضی مسایل بکلی نادرست…

بیشتر بخوانید

مجموعه شعری (فریاد)

سخنان کوتاه در مورد مجموعه شعری (فریاد) سروده جناب ساعی فاریابی مجموعه شعری تحت نام( فریاد )که زاده طبع دوست دیرینه استاد سابقه دار معارف کشور جناب محمد ایوب ساعی که در سال 2017 به تیزاژ500 نسخه از جانب انجمن دانش در ترونتو کانادا اقبال چاپ یافته توسط دوست مهربان محترم امان معاشر بدستم رسید.…

بیشتر بخوانید