مسایل تاریخی

جاودان باد خاطره تابناک محمود بریالی

                                         بمناسبت دوازدهمین                                      سالگرد وفات محمود بریالی                         نمیرد همچو    شخص نیکنامی که مرگش نامجوی از نام آنست چنان   در قلب مردم جای دارد  که تادنیاست نامش جاودا نست   یکی از نزدیکترین همرزمان وهمفکران وهمیار زنده یاد ببرک کارمل منشی عمومی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،ریس جمهور وصدراعظم جمهوری دموکراتیک  افغانستان روانشاد محمود بریالی…

بیشتر بخوانید

مساله ملی وتساوی حقوق خلقها درجمهوری دموکرتیک افغانستان به رهبری ببرک «کارمل»

ح «حریف » – آلمان .نومبر ۲۰۱۹ مناسب میدانم تا درمورد زنده یاد ببرک «کارمل»ازدست رفته وکارنامه های درخشان اش درجایگاه زعامت جمهوری دموکراتیک افغانستان(جدی ۱۳۵۸ تاثور۱۳۶۵) قبل ازهمه ،حرف های شادروان ادکادمسین پروفیسوردوکتور دوکتور عبدالاحمد«جاوید»فقید قبل براین ریس دانشگاه کابل راکه درسالهای مهاجرت دریک همایش رسمی افغانهای مقیم لندن بیان داشته بودند،بازگونمایم  : ببرک…

بیشتر بخوانید

نام ببرک کارمل جاویدانه است، زیرا توده های مردم آنرا ستوده اند

داکترآرین درمورد فقید ببرک کارمل سخن زیاد گفته شده است، بررسی های متعدد تاریخ نویسان، خاطرات رهبران سیاسی، نظامی ودولتی از هم متفاوت، ماهیت های گوناگون بر خود دارد. در وسایل اطلاعات جمعی ورسانه ها، در کشور و جهان با نظریات ومقالات بی شماری از دوستان ومخالفین او برمیخوریم، که به عقیده من کمتر مستند…

بیشتر بخوانید

نقش رفیق ببرک کارمل در زمینه ایجاد جبهه ملی پدر وطن در دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان

تحقق هنجارهای عام تکامل اجتماعی بدون درنظرداشت ویژه گی های به خصوص هرجامعه که زادهء وضع اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی در روند تاریخی است امریست ناممکن . ازهمین رواست که بدون شناخت دقیق از ترکیب وچگونگی روان، سنت وروحیه اخلاق  اجتماعی جامعه نمیتوان راه بیرون رفت از دشواری های اجتماعی را به سوی اعتلا ودگرگونیها مترقی…

بیشتر بخوانید

ببرک کارمل شخصیت بی همتای تاریخ

                                               بمناسبت بیست وسومین                                              سالگرد وفات ببرک کارمل                                         نازم به چنین رهبر  پاکیزه گهر بر مکتب واندیشه همچون رهبر ما  وارث  فامیل بزرگیم  همه  او  مثل پدر بود بما ، هم رهبر  میگویند تاریخ شخصیتها را بوجود می آورد واما جاودان نام ببرک کارمل شخصیتی بود که تاریخ را ورق زد و تاریخ جنبش ترقیخواهی…

بیشتر بخوانید

بزرگترین اهداف ببرک کارمل انتقال اهداف حزب به نسل امروز بود!

(دردمند) از آن سبب به دیر مغانم عزیز میدارند آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست (حافظ) به تاریخ 1375/9/13 ببرک کارمل به جهان ابدیت پیوست . ار آن تاریخ تا الحال قلم بدستان با افتخار، پژوهشگران سالم اندیش و کج قلم های تاریک بین و وابسته به اجانب ، با نشر و پخش کتاب…

بیشتر بخوانید

بازیهای ناسنجیده و ناکام استخباراتی- جنگی گذشته روسیه در افغانستان

روسیه ( که وارث اتحاد شوروی پیشین است) و افغانستان از دیرباز روابط سیاسی و بازرگانی دارند. این مناسبات گاه پر از تشنج، گاه شگوفا، دوستانه و گاهی هم خصمانه بوده است. صرفنظر از چالشها و فرازو فرودهای گذشته در روابط دوکشور، شورویها در انکشاف و بنیانگذاری زیربناهای مهم اقتصادی و اجتماعی،عصری سازی ارتش، صنعتی…

بیشتر بخوانید

نقش رهبری ببرک کارمل درساختار حزب و دولت دموکراتیک ملی

نوشته از ع. بصیر دهزاد در هر سیستم سیاسی ساختار، تکامل و تحکیم دو موسسه سیاسی یعنی موسسه دولت و یک حزب سیاسی دو فکتور مهم اند .در صورت موجودیت دولت ویک حزب دریک رابطه قدرت سیاسی ،موثر و تکمیل کننده یکدیگر در همان رابطه قدرت اند. ما در در این مقاله بحث خویش را…

بیشتر بخوانید

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن

بازنشر بمناسبت یکصد و سومین سالروز پیروزی انقلاب دوران ساز اکتبر. این جستار بمناسبت نود و نه سالگی انقلاب کبیر اکتبر نوشته شده و همان وقت نیز در چهار بخش تقدیم عاشقان آزادی و عدالت اجتماعی گردید. با گذشت زمان و برغم انحلال اتحاد شوروی و الغای سوسیالیسم در آن و یکسری کشورهای اروپایی، جوهره…

بیشتر بخوانید

ببرک کارمل کی بود؟

به قلم مورخ و پژوهشگر معاصر کشور – پروفیسور رسول رهین      نگارنده در حالیکه هیچگونه ارتباط آئدیو لوژیکی به هیچ یک از رهبران حزب دموکراتیک افغانستان ندارم، وظیفه خود میدانم در نوشته هایم از حقایق چشم پوشی نکرده سیاه را سیاه و سفید را سفید بنویسم. بتاریخ ۶ جدی ۱۳۵۸ خورشیدی  ببرک کارمل…

بیشتر بخوانید

اکتوبر انقلابی خاموش شد ونام خاطره هایش  درقلبهاباقیست

انقلاب  اکتوبر بر شالود ه یی قیام ماه فبروری 1917 ترسایی کارگران وسربازن پتروگراد وسایر زحمتکشان روسیه پیروز شد، دراغاز قیام فبرروی حکومت به دست میهن پرستان وانقلابیون واقعی نه بود ؛ برای اینکه هنوز بلشویکها در حالی بسیج وتکامل صفوف  ورهبری خودبودند، تا توده هارا درعقب خویش بکشاند ورهبری شان پراکنده در تبعید ومخفی…

بیشتر بخوانید

جاسوسی درافغانستان سابقه طولانی دارد

احسان واصل  جاسوس به معنی جستجوگر، خبرکش و جستحو کننده خبر برای بدی است وبرای کسی میگویند که اخبار واسرار کسی ، اداره ای ویا مملکتی را بدست آورده وبه دیگری اطلاع بدهد. با پیشرفت علم وتخنیک امروز این کار را نه تنها افراد بلکه وسایل تخنیکی هم انجام میدهد. اگر بخواهیم مسایل جاسوسی کشورهای…

بیشتر بخوانید

نجیب اسطوره زمان است

اگر گوییم دکتور نجیب الله مبرا از اشتباهات بود، گزافه گویی کرده ایم. او هم مانند هر انسانی لغزش هایی داشته است. اما خرد و تجربه، او را به واقع گرایی، شناخت روشن از جامعه، اکتشاف راه های وارسته گی از دگم ها و گذار به گفتمان حل مسالمت آمیز مصیبت های تحمیل شده بر…

بیشتر بخوانید

فاجعه پنج میزان سال ۱۳۷۵

شهامت ، جراءت تصمیمگیری، بی پروائی نسبت بزندگی مادی، انعطاف پذیری در صلح واشتی تواءم با پایداری وثبات در دفاع از وطن ومردم ، جدیت وانعطاف ناپذیری در باز خواست وگذارشگیری از سپرده شده ها و اجراشده ها ، تعقیب جز به جز انها شیوه کار شیوه شهید دکتور نجیب الله بود . او نمیگذاشت…

بیشتر بخوانید

ددکتور نجیب اله دتراژیدی شهادت اوافغانی تاریخی غمیزی لنډه یادونه

     انجینر محمود صافی  دمیزان دمیاشتی پنځمه  (۵) هجری شمسی ۱۳۹۸ کال  دسترملی اتل او دسولی دسپرسالاراوموسس دخدای بښلی دکتور نجیب دشهادت   (۲۳) تلین سره برابره ده.ډیره په ځای ده چه دستراو لوی شخصیت په باره کی څو لندو کرښوته اشاره وکړم . دهغه شهادت دوه اساسی عوامل درلودل .داخلی ،خارجی ، داخلی: دګران…

بیشتر بخوانید