اعلانات فوتی

صفيه نوابي

  اعلان فوتی محمود نوابي شوهر، احمد منير نوابي، محمد عمران نوابي، احمد نديم نوابي واحمد مبين نوابي پسران، محمد همايون هاشمي، الحاج عبدالودود هاشمي، الحاج دگروال محمد هارون هاشمي والحاج محمد احسان هاشمي برادران، انيسه شيرزي خواهر ونياز محمد شيرزي شوهر خواهر، محمد اشرف هاشمي برادرزاده، حامد احمد نوابي، نويد احمدنوابي ومصطفي نوابي برادران…

بیشتر بخوانید