Daily Archives: August 31, 2018

باز درين روز عيد غنى “بابا”

يك گلى تازه آب داده به ما موقع آن نماز عيد در ارگ خنده هايم گرفت به سرحد مرگ اقتداء كرده جمله ايستادند به ولس مشرى حرمتى دادند برده بودند همه چو دست بگوش مغز ما دست بسينه بوده خموش چون به ذكر ركوع شدند همگى سجده مى كرده است جناب غنى لگدى زد به…

بیشتر بخوانید

آخوند های ایرانی گربه هایی اند که یک بار هم  برای خدا موش را شکار نمی کنند

نویسنده : مهرالدین مشید جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که از هر اهرم فشار بحیث ابزاری برای گرفتن حقابه بر ضد افغانستان استفاده می کند. وی مدعی است که با افغانستان در رابطه به حقابه به توافق نرسیده است. جواد ظریف در حالی این سخن را می زند که افغانستان و ایران در سال…

بیشتر بخوانید

مدرنیسم در شعر فارسی

دکتر بیژن باران مقدمه. مدرنیسم دوره غایی تکوین تاریخی یک کشور است.  در این دوره، پویایی اجتماعی آنرا از ایستایی دوره های دیگر متمایز می کند. این پویایی نخست در سطح و سپس در عمق احاد مردم و گستره کشوری هویدا می شود. هر دوره تاریخی 3 فاز پیدایش، گسترش، میرش دارد. پس آغازی، عمری،…

بیشتر بخوانید