Daily Archives: August 17, 2018

حرص بيشتر دارى

تو كه زور و زر و سرمايه و لشكر دارى حرص بيشتر دارى پوند و كلدار و بسى ايرو و دالر دارى حرص بيشتر دارى مرد و زن گشته گر آغشته بصد رنج و الم هر دم از فرط ستم يا كه چند كاخ به بيرون و به كشور دارى حرص بيشتر دارى چور و…

بیشتر بخوانید

کابل سوگوار

نویسنده : مهرالدین مشید کابل این یل زخمی گردن فراز گیتی؛ برعکس در کاجستان های غرور استوار و سر بلند می ماند روز چهارشنبۀ گذشته مزدوران بیگانه و افراد وابسته به شبکه های شیطانی استخبارات منطقه خونین ترین فاجعهء ضد اسلامی و ضد ارزشهای ملی را در برچی مربوط ناحیهء سیزدهم به راه افگندند و…

بیشتر بخوانید

خواستهای آزادیخواهان دیروزسر لوح کار مبارزین امروز

(دردمند) دولت انگلیس بعد از یک جنگ نابرابر در مقابل مردم افغانستان شکست خورد بعد از آن غازی امان الله خان ریفورمهای از جمله اصلاحات داخلی، امور مالی، اقتصادی، امور فرهنگی و تحکیم بنیان وحدت ملی را روی دست گرفت بر محور برادری و حقوق مساوی مردم افغانستان وحدت ملی را به گردش انداخت،  در…

بیشتر بخوانید

همكار استراتيژيك

با دوستانيكه ميگويند رهبران افغانستان ودولتمداران صلاحيت ندارند كه براي افغانستان كاركنند و اگر بدون اجازه جامعه جهاني و آمريكاكدام كاري كنند آنوقت برايشان و براي افغانستانو براي معاش ارتش ديگر كمك نميكنند وافغانستان سقوط ميكند موافق نيستم.   آنطور هم نيست جامعه جهاني هيچ وقتنميخواهند كه افغانستان سقوط كند و اين چانسحضور دوامدار أمريكا و اروپا در اينجا از دستشان برود و بدست رقباي استراتيژيك شان بيفتد.   از نگاه استراتيژي سياسي نظامي ، دست آوردهاي استراتيژيك هيچ قيمّت ندارند يعني پول ومنابع و حتي جان انسانها در مقابل دست آورداست اتيژيك و حضور در نقاط مهم استراتيژيهيچ ارزشي ندارند    يعني آنطور نيست كه دولتمردان وقتي بخواهندوطن شان پيشرف و مردم شان در صلح و آراميزندگي كنند بعد كشور هاي دوست و كمك كنند وهمكار استراتيژيك آنها مخالفت كنند و حتي آنها وكشور شانرا از بين ببرند و منافع خودشانرا هم ازدست بدهند.  رهبران و دولت مداران بايد شكلي منافع و ثبات وامنيت كشور شانرا طرح كنند كه هم منافع كشورو هم پارتنر هاي كمك كننده درآن باشد.  اما در افغانستان ما هم مشكل داريم و رهبران ودولتمداران مان زياد تر ،  از يك طرف نوكراند و ازطرف ديگر بيكاره بي برنامه ، غير خلاقانه، دزد خواب برده و از همه مهمتر متعصب و قومپرستو از خود راضي و ظالم و از همه كرده مهمترترسو و بزدل .   ورنه اگر همين چانس حضور امريكاه و كشورهاي اروپايي را اگر ايران و يا پاكستان و كدامكشوري ديگري ميداشتند امروز از اين ها و پولشان استفاده ميكردند و وطن شانرا از شيشهمانند دبي و قطر و …. ميساختند.   رامين احمديار …

بیشتر بخوانید

شهر غزنین

شهر غزنین شده ویرانه و روزش شب تار مردمش در به در و نیست به یک قرار شهر فرهنگ و هنر شهر بزرگان ادب از چه آنروز چنین زار فتادست و نزار ظلم بی‌ جای در این شهر نمودند که نپرس از خدا شرم نکردند گروه غدار شهر مردان بزرگ ومدفن محمود سترگ با دریغا…

بیشتر بخوانید