شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

بررسی حقوقی لایحه محاکم ۱۴۴۰ امارت اسلامی و تحلیل سیاسی…

معیار بررسی و سنجش:‌  مقدمه + سیر منطقی= نتیجه  چون تنها امارت…

ضرب المثل های تورکی اوزبیکی

گرد آوری و ترجمه داکتر فیض الله ایماقعدالت، انصاف و…

نگاۀ تردید آمیز به سیاست جدید پاکستان در قبال طالبان

عبدالناصر نورزاد اظهارات تازه نخست وزیر پاکستان، مبنی بر تشکیل حکومت…

طالبان و استراتژی پسا قدرت

عبدالناصر نورزاد به قدرت رسانیدن گروه طالبان توسط های قدرت های…

عشق و جنون

اگر که عشق و جنون را دگر رقم بزنم به من…

انسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای…

فقدان انسجام و مدیریت مبارزان مدنی سیاسی پسا ۲۰۲۱ بستر…

خستگی جهان از جنگ افغانستان؛ فرصتی برای طالبان و چالشی…

نویسنده: مهرالدین مشید چشم اندازی بر فردا های ناروشن افغانستان جنگ های…

«
»

گزارش کنگره جهانی زنان افغانستان

چتراتحاد ملی زنان افغانستان

بتاریخ 5 نوامبر2023 کنگره جهانی زنان افغانستان(. برای آزادی، عدالت وبرابری باهیم )ازطریق آنلاین به اشتراک مسوولین نهاد زنان اعم ازاروپا،آمریکا، کانادا، افغانستان، ازسراسرجهان ، مدافعین فعال حقوق زنان، روسای انجمن ها شخصیت های سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ازسراسرجهان ،ريچارد بنت گذارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان دایرشد.

نخست بانو مرضیه جهش یکی اززنان سابقدار جنبش زنان بعدازینک حضوراشتراک کننده گان راخیرمقدم گفت نصاب کنگره را ارایه نمود تا کنگره بکارخودرسما آغازنمایید.

بعدا بانویاسمین همسنگر سکرتر جنرال همایش اروپایی زنان افغانستان بانو سهیلازحمت مسوول شورای سراسری زنان افغان درهالند و عضوهیت مدیره همایش زنان گرداننده گی کارکنگره رابه دوش گرفتند.

درآغاز داکترشفیقه رزمنده یکی ازپیش کسوتان نهضت عدالت خواهی زنان وريس همایش اروپایی زنان افغانستان درمورداهداف و ضرورت صف آرایی فعالان حقوق زن تحت یک چترملی تدویرکنگره جهانی زنان افغانستان درمرحله کنونی توضیحات مفصل درمورد اینکه زنان درخط مقدم مبارزه دادخواهی مردم افغانستان

قرا دارندوچالش های موجود را به فرصت تبدیل کردند.

درضمن یک مکانیزم مخصوص برای بدیل ومیکانیزم برای عبور بیرون رفت از وضعیت موجود و گذار ازبحران موجود در افغانستان. صحبت مفصل نمود.

بعدا به تعقیب محترم عبدالواحد سادات ريس انجمن حقوقدانان افغانستان ،محترم اجمدسعیدی تحلیل گرامور سیاسی واجتماعی،محترمه مونسه مبارز بنیان گذازجنبش زنان مقتدرافغانستان محترم داکترحمکنی ریس ائتلاف جهاني نجات افغانستان، محترم سیدعسکرنجم رئیس ائتلاف نيروهاي ملي و دمکرات،محترمه نجلاراحیل فعال

حقوق زن، محترم نظام الدين وحدت ريس حركت ملي مدافعان منافع ملي ،محترمه نها نادری صخره نماینده جنبش همبستگی زنان افغانستان ،محترمه نرگس سادات عضو جنبش مقتدرزنان افغانستان، محترمه مینارفیق فعال حقوق بشر، محترمه پریسامبارز رهبرجنبش زنان درولایت تخار ،محترمه زرغونه ولی ریس اجماع بین المللی زنان درخارج ازمرز،محترمه پوهنمل دیپلوم انجینر فرشید ژوبل فعال حقوق زن ،محترمه وسیمه فعال حقوق زن ،محترم غوث الدین میر صاحب امتیاز مجله وزین بانووریس انجمن فرهنگی کانون دراطریش، محترم محسن زاده معاون حزب آبادی ا،محترم جمشید پایمرد معاون گفتمان ملی، محترم وحیدی فعال اجتماعی. سخنرانی نمودند.

پیام زنان هنرمند هریک، بانو پرستو ملکه اوازمشعل ترنم، بانوداکتررامشاصفا، بانو سیما ترانه بدین مناسبت مواصلت ورزیده بود

همچنان یک تعداد ازپیشکسواتان نهضت عدالتخواهی( بانو امیلیا اسپارتک ، بانوثریا پیکان، بانو هاجره امین، ، بانونظیفه توخی بانو گلچهره یفتلی )محترم ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه انجمن های افغانها درهالند درکارورکشاب سهم فعال داشتند.

بعداز ختم سخنرانی ها شرکت کننده گان درچهارورکشاب وگروپ کاری روی مسائل باتفصیل بیشترپرداختند. که عبارت آند از:

1-جنبش مبارزاتی زنان افغانستان درمرحله کنونی،تعریف جنبش شیوه های کارمشارکتی همسویی.

2- نگاه زنان افغانستان به موضع گیری جامعه جهانی، خواست ها مطالبات ازآن، چگونگی کاربرای جلب همبستگی مردم دنیابا زنان افغانستان.

3-بدیل زنان افغانستان برای وضعیت موجود.

4- نقش زنان درنظام پسا طالبانی

متعاقبا قعطنامه کنگره توسط سعیده طلوع ریس انجمن همبستگی زنان شهراندوفن وعضوهیت مدیره همایش اروپایی به خوانش گرفته شد.

بعدا پلاتفرم کنگره موردرای گیری قرارگرفته وموردتصویب قرارگرفت.

همچنان بنابرپیشنهادمحترمه روشن سیرن یکی ازپیشکسواتان نهضت عدالتخواهی زنان افغانستان شورای هماهنگی کنگره موردرای گیری قرارگرفته وبه اتفاق آرا تصویب شد.

درنتیجه چتراتحاد ملی زنان تشکیل شد، پلاتفرم کار وشورای هماهنگی تصویب گردید.

کارکنگره به آرزوی پیروزی فراوان زنان افغانستان ،تحکیم هرچه بیشتر وحدت وهمبستگی میان نهادهای زنان همکاری های همه جانبه بخاطرتحق اهداف مطروحه کنگره( چتراتحاد ملی زنان افغانستان ،پلاتفرم وشوای هماهنگی ) موفقانه پایان یافت.

گزارشگر : سهیلازحمت