قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

کنفرانس استانبول معجزه نخواهد کرد

    نوشته ی : اسماعیل فروغی 

        با آنکه حالا رییس جمهورغنی روی انتخابات زودهنگام به عنوان تنها شرط کناررفتن ازقدرت پافشاری دارد ؛ اما شک وامکان آن وجود دارد که حکومت چهارنفره ی ارگ بازهم دردقیقه ی نود ، به تقاضاهای فرمان گونه ی امریکا پاسخ مثبت گفته ، همانند تصمیم رهایی شش هزارطالب اززندان ها ، به طرح دولت انتقالی صلحِ امریکا هم گردن بماند و درچوکات بده بستان های تازه ، هفت هزارجنگجوی باقیمانده ی طالبان را هم از زندان ها آزاد نماید . این را به یاد داشته باشیم . “همینجا جای نشانی “

        امریکاییان درپرتومعاهده ی صلح شان با گروه تروریستی طالبان ، میخواهند ارزشهای مدنی نیم بندی را که طی بیست سال اخیرشکل گرفته است ، بار دیگردرمسلخ آزمایشگاهی شان همه را نابود نمایند. 

     مذاکرات استانبول صلح بیاورد یا نیاورد ، تغیرات فاحشی درتوازن قوا میان گروههای سیاسی و جنگی افغانها بوجود خواهد آورد . مارشال دوستم درچوکات قدرت ، ازموقف برتری برخوردارشده و احزاب اسلامی چون جمعیت اسلامی ، وحدت اسلامی ، حزب اسلامی و حتا طالبان چندپارچه تراز پیش خواهند شد .

       آنچه قابل پیشبینی است اینست که امریکاییان می خواهند بازهم همانند کنفرانس بن یک نظام ازقبل مهندسی شده ی خود را جانشین حکومت تک محور کنونی که دیگر شانس ادامه ی حیات ندارد ، بنمایند . آنان می کوشند با هرترفندی ازایجاد تشکل ها و حرکات مردمی جلوگیری نموده ، درنهایت بازهم یک حکومت شبیه به حکومت اقتدارگرای برآمده ازبن را –  با رنگ وبوی اسلامی تر ، بوجودآورده ، نام اش را اینبار دولت دیموکراتیک اسلامی بگذارند .
    به باورمن ، ازکنفرانس استانبول نمیتوان انتظار زیادی داشت.   

     تا زمانی که سرنوشت ما را بیگانه گان دردوحه ، ماسکو ، بن یا استانبول تعین نمایند و تا آنگاهی که مردم ازخواب غفلت بیدارنشده ، به این حقیقت شرم آور که سرنوشت شان در بیرون تعین می شود ، پی نبرند ؛ نمیتوان به دیموکراسی ، صلح و عدالت حقیقی دست یافت .