کلید ختم جنگ و تآمین صلح در دست کیست؟

فرهاد

کجا دین است

این کفر است

این کین است

که ابلیس تبهکاری

بکف شمشیر دین بگرفته و تکبیر میگوید

ز ایمانش حذر دارید

مسلمانش مپندارید

که او نام خدا را نیز با تذویر میگوید

فانی

مردم عذاب کشیده افغانستان هفته خونین دیگری در اخیر ماه میزان با حملات خونین دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان و حامیان خارجی شان سپری نمودند این حملات که بالای قومندانی پولیس ولایت پکتیا، ولسوالی اندر ولایت غزنی، قطعه ارتش ولسوالی میوند، مسجد امام رضا در شهر کابل، مسجد ولایت غور در هنگام ادای نماز شام و پرتاب راکت ها در بامداد 29/7/1396 در شهر کابل و سایر نقاط کشور صورت گرفت. صدها کشته و زخمی بشمول افسران، سربازان و مردمان ملکی بشمول زنان و کودکان بجا گذاشت که میتوان هفته متذکره را خونین ترین هفته در سال جاری خواند.          

در حالیکه صدای مردم بر ضد جنایات فوق از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین عده از اعضای پارلمان، سران اقوام قبایل، موی سفیدان و علما و روحانیون در ولایات جنوبی هلمند، ولایات شرقی، شمالی شهرها و روستاها بلند شده آنرا اعمال شیطانی ادارات استخباراتی آی اس آی، سعودی، قطر، ایران، شیخ های عرب، مافیای بین المللی مواد مخدر کشورهای متجاوز و توسعه طلب جهان خوانده خواهان ختم این بازیهای خونین و جنایات بار در کشور ما و کشور های منطقه میباشند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر خاموش ساختن احساسات مردم افغانستان و جهان صرف با محکوم نمودن جنایات فوق بسنده کرده از مرکز لانه های تروریزم که در پاکستان عملا وجود دارد نام نمی برد.                                      

رئیس اداره سی آی ای امریکا در صحبت که داشت گفت: تا زمانیکه طالبان از لانه های امن در پاکستان برخوردار باشند به هیچ وجه به میز مذاکره و صلح حاضر نمیشوند. می افزاید بخاطر وادار ساختن آنها به مذاکره و تامین صلح بالای پاکستان باید فشار وارد گردد.                                                                                                            

رئیس تحقیقات امریکا میگوید داشتن امید به پاکستان در مبارزه با هراس افگنی کار بیهوده میباشد. اسد درانی رئیس پیشین اداره آی اس آی میگوید تا زمانیکه نیروهای نظامی امریکا در افغانستان حضور داشته باشند صلح درین کشور تآمین نخواهد شد.                                                                                                                                         

وزیر خارجه امریکا میگوید: تا زمانیکه ذهنیت طالبان از ادامه جنگ به تآمین صلح تغییر نخورد ما در افغانستان حضور نظامی خواهیم داشت. در رابطه به اظهارات فوق عده از مردم و آگاهان امور موجودیت مسؤولین غیر ماهر را که از تجربه لازم برخوردار نمیباشند در نقاط کلیدی علت دشورای های فوق خوانده عده دیگر به این باور اند تا زمانیکه سران قصر سفید و متحدین جهانی و منطقه ئی آنها صادقانه از حمایت حامیان تروریستان که چندین دهه است بخاطر غارت و نابودی کشور و مردم ما کمر بسته اند دست بردار نشوند نمیتوان به وعده های سر خرمن و ریاکارانه سران متذکره امیدوار بود. زیرا که کلید ختم جنگ و تآمین صلح در دست کشور های فوق میباشد.