چرا امریکا گلبدین حکمتیاررا بکابل اورد؟

بسیار دوستان تصور می کنند که اشرف غنی گلبدین حکتیار را به کابل آورد. در حالیکه غلط بوده گلبدین به اثر میانجی گری دو دخترش از لست سیاه پس شده و بکابل باز گشته است.

علاقمندی امریکا به گلبدین حکمتیار

دوکتور نجیب اله بخاطر آینده کشور و قطع جنگ برای سازمان ملل و کشورهای اروپایی و امریکا پشنهاد نمود که بیاید مشترکا در قطع جنگ سهیم شوند. برای اینکه یکجا عمل کنیم سازمان ملل انچه پیشنهاد که میکند قابل قبول است. حتی دوکتور نجیب اله کرسی ریاست جمهوری را برای شخص که سازمان ملل لازم میبیند گذاشته بود.

در پاکستان از سال ۱۳۶۶ ببعد کمک های امریکا سیر نزولی را طی نمود. اکثر دفاتر کشورها در پاکستان مسدود گردید تا فشار اورد که سازمان ملل انچه میخواهد قبول نمایند.

بالاخره فیصله به این شد که جهان افغانستان را کمک نموده و عساکر سازمان ملل اولا در کابل مقر گرفته سپس در تمام افغانستان را مشغول وظیفه خواهد شد. در کابل یک دولت عبوری بریاست علی احمد خان پوپل ساخته میشود پس ازاینکه عساکر و دفاتر جدید در داخل خاک باز شد دولت جدید تشکیل می شود که باعث قبول اکثر افغانها باشد.

به همین منظور توافقات بنام ژینودر ۲۶ دلو سال ۱۳۶۷ به امضا رسید . که این توافقات را جمیعت اسلامی سیاف و بعضی از رهبران و قومندانها نه پذیرفت و به تعقیب ان در داخل خاک حزب وطن حزب خلق جبار قهرمان و جمه خان همدرد پذیرفتن ولی حزب پرجم گروی کار و جنرال دوستم نپذیرفتن .

گلبدین حکمتار سبغت اله مجددی گیلانی مولوی خالص مولوی محمد نبی توافقات ژنیو را قبول نموده در پای ان امضا نمودند که سازمان ملل برای اینکه دولت تشکیل گردد استفاده از قوا را قانونی دانستن. قطع مداخله نظامی امریکا  و روسیه را مردود شمردن..

در حقیقت حکمتیار به همه چیز امریکا تن داده بود ولی جنگهای داخلی قتل و کشتار بعدا حکمتیار اسامه بن لادن را از کوه توره بوره به جای امن انتقال داد در لست سیاه شامل گردید. اکنون انرا از لست سیاه پس نموده تا بتواند در آینده از آن استفاده سیاسی نماید..

امریکا و جهان در همان زمان میخواستن همین دولت بی سر و پا را که حالا تشکیل داده قبلا توسط انسلنهای دلسوز بوطن تشکیل میداد تا دیگر جنگ نباشد. افوس که نشد اولا طالب ساخته شد و به تعقیب داعش ساخته شده پرابلم وطن و جنگ ماند تا قرنها ؟

.