شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

بررسی حقوقی لایحه محاکم ۱۴۴۰ امارت اسلامی و تحلیل سیاسی…

معیار بررسی و سنجش:‌  مقدمه + سیر منطقی= نتیجه  چون تنها امارت…

ضرب المثل های تورکی اوزبیکی

گرد آوری و ترجمه داکتر فیض الله ایماقعدالت، انصاف و…

نگاۀ تردید آمیز به سیاست جدید پاکستان در قبال طالبان

عبدالناصر نورزاد اظهارات تازه نخست وزیر پاکستان، مبنی بر تشکیل حکومت…

طالبان و استراتژی پسا قدرت

عبدالناصر نورزاد به قدرت رسانیدن گروه طالبان توسط های قدرت های…

عشق و جنون

اگر که عشق و جنون را دگر رقم بزنم به من…

انسجام مبارزات مدنی و نظارت آن – شتابی بنیادی برای…

فقدان انسجام و مدیریت مبارزان مدنی سیاسی پسا ۲۰۲۱ بستر…

خستگی جهان از جنگ افغانستان؛ فرصتی برای طالبان و چالشی…

نویسنده: مهرالدین مشید چشم اندازی بر فردا های ناروشن افغانستان جنگ های…

«
»

               پرچم چیست وپرچمدار کیست

پرچم فروغ افتخارات تاریخی ،نماد آزادی واستقلال جوامع انسانی ،تابش نبرد ومبارزه  بیان احساسات پرغرورملی است . پرچم نشان تحرک وبیان اهداف آرمانها ی والای خلقهاست. پرچم بیان هدفمند شجاعت، یاری وپایداری، متانت ومعرف سازه های پرخروش جنبشهای آزادی وعدالتخواهی ، نماد وحدت و همبستگی مبارزین راستین راه آزادی دموکراسی وعدالت است .بلاخره پرچم مشعل پرفروغ راه مبارزان واقعی بدفاع از خلقهای ستمدیده افغانستان وگهرتابناک مبارزین سرسپرده ، راستین فداکار ،صدیق وآهنین عزم بوده . پرچم ترجمان خواسته های برحق خلق ستمدیده افغانستان وبازتاب دهنده نظریات دادخواهانه ،پیوند دهنده افکار واندیشه راه آزادی وسعادت انسان، پرچم تبلور اندیشه ها ی جاودانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان ،پیوند دهنده خلقهای ستمدیده افغانستان وجهان است .پرچم بمثابه یک مکتب بزرگ انسانی وتربیتگاه بزرگ انسان نوین وروشنگر راه ومکتب رهبر بی بدیل ح د خ ا زنده یاد ببرک کارمل است . پرچم روشنگر راه ترقی وجولانگاه قلم اندیشه وپهنه ی بیان آرمانها ونیروی عظیم افکار واندیشه وطنپرستان ،عالی ترین مظهر مبارزه انساندوستانه ،آگاه وچیز فهم وبهترین جایگاه وستیژبزرگ فرهنگی وسیاسی خرد ورزان ،سروران قلم ،تحلیلگران سیاسی وسنتر آموزه های اکادمیک رهبران پاک طینت که نیم قرن قبل بدستان نخستین پرچمدار کبیر خلق آزاده ی افغانستان زنده یاد کارمل بزرگ اساسگذاری شد. پرچم افتخار تاریخی خانواده بزرگ سیاسی کشور وماییه ی همسویی وهمگرایی است .پرچم درفش جاودانه تاریخ است که برفراز مکتب آزادیخواهی، برفراز دانشگاه عالی پرورشگاه انسان وانسانیت دراهتزازاست که برپایه ی آن هزاران هزار انسان متعهد ،مبارز، شجاع وطندوست ،ترقیخواه وفرزندان صذیق خلق افغانستان بخاطر مبارزه در راه آرمانهای والای خلق بسیج گردیدند واز آزمونگاه تاریخ سر بلندانه بدرشدند .

واما پرچمدار کیست؟ 

 آگاهترین ،صادقترین ، دلسوز ترین ،پاک ترین وفداکارترین ومتواضع ترین فرزندان رزم وپیکار اند که در دشوارترین شرایط تاریخی پرچم مبارزه را پیروز مندانه بشانه های خود در راه آزادی درنبرد ترقیخواهی ودرسنگر دفاع از وطن ،استقلال وحاکمیت ملی برافراشته وبر فراز آرمانهای خلق کبیر افغانستان ونماینده گی های سیاسی آن در جهان ونهاد های بزرگ جهانی دراهتزاز درآوردند . نخستین صفات عالی پرچمداراصیل وحدت خواهی پابندی به اصول ومعیارهای سیاسی واساسی مبارزه مجهز با ارزشهای عالی انسانی وآموزه های مکتب کارمل بزرگ وفداکاری در راه آنست . هرگاه کلمه پرچمدار بمیان می آید فی البدیهه شاخصه های خرد ،اندیشه ،دانش ، وفاداری ، وحدت خواهی ، ازخود گذری ، متانت ،ایمانداری ،دلسوزی ،وطندوستی ، ایثارگری ، قربانی ، فروتنی ، شجاعت مناعت متانت، ایستاده گی وهزاران هزار ارزشهای عالی انسانی به ذهن انسان تداعی میشود که خصلت اساسی پرچمدار واقعی راتشکیل میدهد .

تاریخ افغانستان وجهانیان حتا دشمنان افغانستان بر پاکی وطنپرستی ،صداقت وایمانداری پرچمیها ، مکتب واندیشه های پرچم چه در زمان حاکمیت ، رهبری قدرت سیاسی وچه درزمان اپوزیسیون اعتراف میکنند وآندوره راخلقهای افغانستان عصر طلایی نامیده اند .

ازین رو دشمنان افغانستان مادام العمر درتوطیه برضد پرچم وپرچمی تلاش میکنند . به همین دلیل زنده یاد ببرک کارمل بیش از نیم قرن قبل در تالار بزرگ پارالمان کشور در وقت ایراد بیانیه با یک هوشدار تاریخی خطاب به پرچمداران فرموده بودند که « پرچمداران دموکراتیک خلق افغانستان آگاه باشید که دشمنان سوگند خورده خلق افغانستان نهایت ظالم وبیرحم اند .آنها شما را بمثابه وطنپرست ترین ، صادقترین ، پاک ترین مبارزین راه آزدی قلمداد نموده اند ونامهای شما را در صدر لیستهای سیاه شان ثبت نموده اند .هوشیاری را ازدست ندهید وحدت آهنین تان را تحکیم بخشید …….» برپاییه آموزه های رهبر خردمند حزب بودکه پرچمداران اصیل حزب در خطرناک ترین شرایط زمان وجنایات مرکبار امین وباند تبهکارش ودر جنگهای نیابتی قصابان تاریخ ، لشکرمزدورمعاش بگیرغرب ساخت پاکستان علی الرغم قربانیها ی بیشماروحدت آهنین خودرابقیمت جانهای شیرین خود حفظ نمودند واز آزمون زمان موفقانه سر بر آوردند.

اکنون همه میدانند که برای یک پرچمدار واقعی وحدت وهمبستگی اصول اندیشه وآرمان مقدس آن در راه دفاع از منافع مردم زحمتکش افغانستان در راه عدالت ،آزادی ودفاع از استقلال تمامیت ارضی ونجات انسان ستمدیده بالا تر از حیاتش اهمیت والویت دارد بخصوص در چنین شرایطی که اکثریت اعضای حزب تقسیم بر جزایر حزبی 

گردیده اند یگانه حزبی که منحیث فامیل بزرگ سیاسی چشم امید وطن بسوی آن باز ومردم بیصبرانه در انتظار آنست متاُسفانه هستند کسانی جداشده از بدنه ی اصلی واساسی ح د خ ا با ادعای خودمحوری سیاسی در چنین شرایط حساس با نوشته های غیر مسُولانه ی خود نیتنها در راه وحدت حزبی کاری از آنها ساخته نیست بلکه سنگهای کلان رادر سر راه وحدت وهمبستگی نیروهای حزبی ودموکراتیک می اندازند آنان با اظهارات بیپایه وسخنان غیر رفیقانه آنهم از کنار یک کادر شریف وشناخته شده ی حزب رفیق سرمند یکی از کادرهای خرد ورز وشناخته شده حزب دموکراتیک خلق افغانستان در رابطه به شخصیت محترم عبدالواحد فیضی منشی اول کمیته نوین رهبری ح د خ ا حزب زحمتکشان افغانستان که یک عمر را ازآغاز دوران تاسیس ح د خ ا تا به اکنون با متانت واستواری پرچم مبارزه رادر پایتخت کشور وولایات برافراشته وپس از فروپاشی ح د خ ا علی الرغم توفانهای مدهش تاریخ همراه با کادرهای اصیل وسر سپرده حزب همچون رفیق محترم جیلانی گلشنیار چراغ جنبش ترقیخواهی وبخصوص بدنه ی اساسی واصلی ح د خ ا را روشن نگهداشته اند در آنوقت شما کجا بودید که اکنون به آدرس آنها حرف های اهانت آمیز وغیر مسُولانه گفته بی انصافی وپامال کردن اصول وموازین حزبی پنداشته میشود نمیدانم این کار شما چه دردی را دوامیکند بجز آب ریختن به آسیاب دشمن .که این نیتنها کار یک پرچمی نیست بلکه دشمنی با پرچمی ومکتب پرچمداران است . 

آقای رشتینار شما میدانید که در چنین برهه زمانی حزب واحد د خ ا به وحدت عام تام نیاز دارد وتامین وحدت بدون تفاهم رفیقانه نا ممکن است . در چنین یک لحظ ی حساس

شما بجای دوستی ومحبت حرف ازمخالفت وتخریب زده بدنه ی اصلی حزب را از خود دور ساخته آنهم بایک جزیره کوچک جزبی ادعای تدویر کنگره دارید آیا این اهانت به حزب د خ ا واعضای رزمنده ، صدیق وپاکنهاد حزب وجفای نابخشودنی بتاریخ جنبش دموکراتیک افغانستان نیست؟ آیا این ادعای شما ملوک الطوایفی سیاسی حزبی نیست ؟؟ آیا این صدای شما رسمیت بخشیپن جزایر حزبی بجای وحدت نیست ؟؟؟ آیا این کار شما آخرین میخ بتابوت حزب د خ ا تلقی نمیشود که بدون عبور از دهلیز وحدت حزبی وحضورمتحدانه ی کلیه اعضا وجزایر حزبیی از تدویر کنگره صحبت کردن ؟ آیا دیگران نمیتوانند قلم بدست گرفته به سیه مشقها پاسخ دهند ؟

بنا بر آن یقین دارم که عقل سلیم هر انسان متعهد واصول مند این سخنان توهین آمیز ضد حزبی که از ستیژ حزب برضد حزبیها ی صدیق وطنپرست حمله ورمیشود را محکوم نموده وهرکس را به اشتباه جدی شان متوجه خواهند ساخت . 

شرایط کنونی شرایط مبرم کاری بخاطر وحدت است نه برای دشمنی وتشدید اختلافات زیرا فرهنگ حزبی ما در وحدت مشترکات فکری وتامین وجوهات اندیشه یی است . رفقا ی محترم بس است همینقدر دوری بس است مردم به گروگان رفته ی افغانستان مارا محکوم خواهند کرد.هرگز تاریخ آنانی را نمی بخشد که در راه وحدت وهمبستگی آگاهانه کارشکنی میکنند .

نمیخواهم بیشتر ازین مشاجره بین دورفیق مخالف ومتفاوت سلیقه یی به منا زعه مبدل گردد ودشمنان حزب وجنبش ترقیخواهی ناظر اختلافات ما وپیروزی خود باشند . پس بیایید نقایص را هر وقتی از میان برداریم ضعفها وکاستیها را با مهر محبت وحدت حزبی جبران مینماییم . به امید رفع سوی تفاهمات وبه امید تحکیم همبستگی. 

باعرض حرمت

عبدالوکیل کوچی