همه پرسی حکومتی !

حسن روحانی در مراسم 22 بهمن صحبت از رفراندم کرد جهت حل اختلافات جناحی….! کف کردم . رفراندم برای حل اختلافات جناحی یعنی چه ؟ مگر اختلافی هست بین مسلمین حاکم ؟ به جز سهم بیشتر البته ! هرچند حکومت اسلامی در ایران پس از یک رفراندوم عمومی در فروردین سال ۵۸ ابداع شد ، و در آن زمان عامه مردم درک و سواد سیاسی کافی نداشتند تا بفهمند چه میکنند . دلخوش بودن به یک همه پرسی برای ولایت فقیه از مصادیق بلاهت سیاسی است . ازهمان ابتدا بافت قانونی این سیستم هر نوع انعطافی را ممنوع کرد . البته اشکالی از رفراندوم را همیشه نشان میدهند ، اما هر نوع رفراندومی که نظر مثبت ولایت فقیه را لحاظ نکند اساسا قابل بحث نیست چه رسد عمل ! در صورتی که تنها رفراندم جدی در این سیستم اسلامی ، رد با ابقاء نظام سیاسی توسط آراء مستقیم مردم است . مردم هم البته حرف یا نظرشان را دادند . شب قبل از نمایش 39 سالگی ولایت فقیه ، با شعار مرگ بر دیکتاتور این نظام را فاقد مشروعییت سیاسی و اجتماعی معرفی کردند .

 اصل ۵۹ قانون اساسی اسلامی نوشته ، «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» و تنها در صورتی که دو سوم نمایندگان رأی بدهند، می‌توان «اعمال قوه مقننه» را از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد. بعد مصوبه فرضی مجلس در این ارتباط باید به تایید شورای نگهبان برسد . شورای نگهبان، اعضایش منصوبان ولایت فقیه هستند . بر اساس ۱۷۷ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی نیز می‌تواند برای «بازنگری در قانون اساسی» و یا «اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده» دستور به رفراندوم دهد…صحبت از یک رفراندم جدی در نظام شتر گاو پلنگ اسلامی که همه چیز از ولایت فقیه شروع میشود و به همان ولایت فقیه ختم میشود فریبی بیش نیست .


هر نوع پیشنهاد و درخواست برگزاری همه‌پرسی، همیشه با واکنش منفی رأس هرم قدرت در سیستم ولایت فقیه روبه‌رو شده است. برپایی رفراندوم در حکومت اسلامی ولایت فقیه ایران همیشه در حد شعار و تابو باقی مانده است . وقتی پدیده خودش را فرستاده خدا میداند و مردم را گوسفندان صغار….چطور اجازه دهد که خواسته خدایان ابله به رای مردم گذاشته شود ؟ با این همه در شرایط فعلی هر گونه مانوری توسط سیستم ولایت فقیه دور از ذهن نیست . وضعییت انفجاری جامعه ، 4 دهه سرکوب و پسرفت سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ادامه مسیر برجام که دقیقا با اوضاع داخلی باید هماهنگ باشد…. همه و همه میتواند نوید بخش پایان شوم حکومت اسلامی بر جامعه ایران باشد .


در تحولات موسوم به بهار عرب ، مصر زمان مبارک هم به عنوان یکی از بازماندگان زمان شوروی سابق در خاورمیانه دستی خورد… بعد از مبارک اخوان المسلمین با نیم متر ریش و خنجری به کمر….بزرگترین مدعی قدرت سیاسی بود . آمریکا هم صندوق جادوگری انتخابات را گذاشت وسط و گفت بفرما…اخوان با صندوق انتخابات در راس قدرت سیاسی قرار گرفت . حدود یک سال بعد ،غرب قاطعانه به نتیجه رسید که اخوان المسلمین ظرفییت پیش بردن نسخه اقتصادی نظم نوین را ندارد و بعد ژنرال سیسی برای نجات دموکراسی وارد شد .


این اشاره تکراری لازم شد تا دعوای هژمونی بین نیروهای سیاسی واضحتر شود . در قدرت سیاسی و پیش بردن تنها نسخه اقتصادی موجود هیچ برتری بین سطلنت و مجاهد و کمونیست و بقیه وجود ندارد .هر فرد یا جریانی برای ماست خودش تبلیغ میکند ، در ذهن همه جانوران سیاسی هست که چه چیزی برای مردم و به نام مردم … ولی به کام خودشان خوب است ؟


ولی همگی باید ملزم به پیش بردن نسخه اقتصادی نظم نوین باشند آلترناتیو دیگری فعلا وجود ندارد . پس نیروهای موجود درفکر خلاقییت و ابتکار و توانایی خودشان باشند تا چطور از صندوقهای انتخاباتی خارج شوند ؟ یاد بگیرند تا اگر از صندوق هر کسی بیرون آمد توان تحمل و کثرت گرایی و احترام متقابل خودشان را افزایش و نشان دهند.


جان عزیزانتان از حالا کمی تلورانس را تمرین کند برای آینده سیاسی همه خوب است ، شاید این آخرین 22 بهمن و دهه زجر باشد . اینطور نباشد لیکن ، که سلطنت مدعی گذشته و بابای خوبش باشد ، مجاهد بگوید چائیدی ، من برای آینده بهترم ، کمونیست به بقیه بگوید مرتجع ، بقیه به کمونیست بگویند منگول…و بعد 40 سال هنوز همان باشیم که بودیم !

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری آریانا نیوز مدعی شد، داعش یک پروژه ایرانی و نه آمریکایی است….این ادعا وقتی جایی تیتر میشود یعنی که باور دارد زمان دولت مالکی عراق و سقوط نیمی از عرق در مدت 3 روز با انواع سلاحهایی سنگین و نیمه سنگین کار حکومت اسلامی ایران است ؟ پس قدرت و نفوذ و هژمونی ولایت فقیه حاکم از تمام غرب هم در خاورمیانه بیشتر است ! پس برجام هم پروژه حکومت اسلامی ایران است که به غرب تحمیل کرده است ! و این یعنی اینکه باورکنندگان خیلی احمق و اسکول تشریف دارند . گیجتر از مدعی !

اسماعیل هوشیار