نمیدانم چه هستید ؟؛

نمیدانم چه هستید و ولی اینقدْر میدانم که نی از نسل…

لشکرکشی بی پیشینه ی طالبان برشمال

  نوشته ی : اسماعیل فروغی       هجوم هزاران جنگجوی طالب ازچهارسو برپنجشیرواندراب…

بازهم اخبار جنگ وکشتار فرزندان مردم 

با سقوط نظام جمهوری اسلامی بدست طالبان ارایش ساسی ،…

لشکر‌کشی جنایت بار طالبان به پنجشیر و اندراب ها

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان پاسخ جنایات شان را زود خواهند گرفت لشکر…

مادر

                               در شعله های کینه زنان را بسوختند                                 چشم پسرندید که این…

افسانه جوانمرد قصاب

نوشته کریم پوپل در ولسوالی بلخ شریف زیارت وجود دارد که…

استقبال از محب در دانشگاه اکسفورد!

با وجود مخالفت شمار زیادی از افغانهای مقیم در بریتانیا…

قاتلان زن ستیز

رسول پویان صلح ننگین قطر بیداد کرد قتل عـام خلق را بنیاد…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

از شمس النهار تا نشريه شريعت طالبان

میرعبدالواحد سادات 1 افغانستان در شرق و اسيا در رديف محدود…

گروهِ بی سر و پا

گروهِ بیخرد و وحشی و خونخوارهء بس خوشی از مردم ما…

Taliban Extends their Survival through Spreading Terror and Continuation of…

Fateh Sami (written, edited & translated) Date: 8/05/2021 Afghanistan is a Safe…

زندان چادر

زندان چادری مگو طالب حجاب زن خورشید کی نهان بشود در…

فر مان چادرى

نوشته نذير ظفر خيزد   تعفن   از سر  فرمان …

مادر

مادر، تویی هماره به فکر بقای من در زندگی تو خوبترین…

زن ستیزها

در تقبیح از عمل غیر انسانی و زن ستیزانهء گروه…

سکوت جهانیان و رنج های بی پایان خبرنگاران افغانستان

نویسنده: مهرالدین مشیدطالبان دشمنان انسان و انسانیت و دشمنان آزادی…

جاسوس

ملا انصاری و فتوای ختنه ء  بار دوم برای جوانان…

درباره لنین و بلشویک‌ها

روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی «من به کتاب چهارده…

نوستالژی انقلاب در عصر انقلاب هراسی 

انقلاب،- شورش، کودتا، یا آینده گذشته مذهبی نیست. آرام بختیاری انقلاب شکل…

«
»

همسایۀ نامرد

رسول پویان

هان! پاکستان وطن را سخت ویران می کند

بس دغـل بازی که ایـن ملا عمران می کند

خـانـه را هـمـسـایـۀ نـامــرد آتـش مـی زنـد

خـلق مظلـوم را میـان تـابـه بـریـان می کند

گرگ وکفتار را به جان آدمی انداخته است

سوی انسان ها نمایان چنگ ودندان می کند

بـر غلامان می دهـد دستورهـای بی شـمار

نه نهان بلکه تجاوز رُک و عـریان می کند

غــارت آب و مـعــادن را در ســر پـرورد

گرگ را چوپان و دزدان را دربان می کند

نخبگان و کارشناسان تا که تبعید می شـوند

جای شـان ارسال مزدور و اجیران می کند

هـرکجا سـرکوب می سـازد خلق خسـته را

تـیــغ طالـب را بــرای قـتــل بـرّان می کند

سـلطۀ پاکـسـتانی جـبـرِ تک قـومی شـدست

زیــر پـا حــق تمــام شــهـرونـــدان می کند

بـد تـر از فـاشیـزم قـومی غـنی آورده است

بـا دروغ و حـیـله اسـلام را عـنوان می کند

رحم و شفقت در دل سنگین اشغالگر نیست

کودک و پیروجوان را چشم گریان می کند

بهر افراطی هزاران مـدرسه بگشوده است

در وطـن بنگـر که تعطیل دبـسـتان می کند

ریـشـۀ عـلـم و تـمــدن را از بـیـخ می زنـد

مهد خورشید را به سان تاریکستان می کند

زن را قــانـــون پـاکـســــتـان آزادی دهــــد

لیک در افغان ستان محکوم زنـدان می کند

ترک وتاجیک و هزاره مشت واحد میشوند

ورنه هر یک را جدا از هـم پاشان می کند

گر ندانید نفـشـه هـای ایـن تجـاوز پیشه را

میهن اجـدادی را با خـاک یکـسان می کند

16/1/2022