Great Game Continues

Fateh Sami Date: 26/10/2020 Khalilzad’s Peace Agreement with Taliban Disastrous for Afghanistan The…

تحقیقات بازار یابی

مهمترین نوع تحقیقات بازار یابی عبارت از بررسی بازار و…

حق آزاد زیستن

رسول پویان طالـبان در مـرگ مـردم شادمانی می کنند روز جشن نوبهاران…

به مناسبت رونمایی دیوان مرحوم نجم العرفا حیدری وجودی …

نویسنده: مهرالدین مشید درود وسلام و سپاس فراوان بر شما فرهیختگان…

سرمایه گذاری بر دانش و تکنولوژی برای صحت و زندگی

محمد عالم افتخار با نثار سپاس های بیکران خدمت عزیزان بسیار…

په اوسنیو شرایطو کې افغانانو ته څه په کار دي…

قدر منو او معززو هيوادوالو، لکه څرنګه چه ټول پوهیږو،…

بار غم

آباد بود و امن و امان بود خانه ام  ویرانه کرد…

د نني بحران ريشي د کومه وخته شروع شوي

داسي افغان تاسي ليدلي  يا يي پيژني چي ده تحصيل…

در بزرگداشت از هفتاد و پنجمین سالگرد تآسیس سازمان ملل…

پیام شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا سازمان ملل متحد…

جنگ شدت دارد دپلماسی غیر رسمی همسایه ها فعال است

اما مذاکرات دوحه دچار سر در گمی است    از ابراز نظرها…

غمنامه

نسبت حملهء طالبان بر پوسته های دولتی در ولایت تخارو…

سرمایه‌داری عامل نگون‌بختی

فینیان کانینگهام / آمادور نویدی سیستم سرمایه‌داری رنج و آلام مردم را…

نظم دجال- قسمت پنجم: آزادی

نویسنده: هدایت‌ الله‌ ذاهب آزادی زیباست. انسان با آزادی زیباست. انسان…

نوای آزادی

به من ده هموطن دست اتهمان دست توانایتکه من تنهای…

راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

«
»

نوای تاریخ

رسول پویان

ز ژرفای تمدن سـر برون آورده فرهنگم

تکامل خـانـه دارد در دل آوار بیگ بنگم

اوستای دلـم پاکیزه تر از چشمۀ آب است

فواره می زنـد آب حیات از هر بن سنگم

نبندد نقش دیگر در دماغ دل به جز نیکی

زلال عشق وارمان ومحبت کرده یکرنگم

دل پاکان نیالایـد بـه تزویـر و ریا هـرگز

در اوج زیـرکی و هـشـیاری ضد نیرنگم

نگردد چیره اهـریمـن در کیـش اهـورایی

روان پاک زرتشتست درتصویـر ارژنگم

چراغ شرق از افکار وگفتارم شده روشن

بلِ یـونـان و الگویی بـرای روم و افرنگم

نوای ساز دل ها از رگ تاریخ می جوشد

به گوش هند وچین آوازموزون وهماهنگم

جهازاشتران برپشت رخش افسانۀ دردست

نباشد درخور سیر و سیاحت هر خر لنگم

دل مـستانـه ام در آتش نیکان اگـر سـوزد

شـراب جـام جـم فـوران کند از سینۀ تنگم

زبلخ وسغدوتیسفون وهریوامیرسددرگوش

نوای روشـن تاریخ از هـر شعـر و آهنگم

کشد حماسه ها بیرون ازجان خرد طوسی

بـه سـان رسـتـم آزاده بـا دیـوان در جـنگم

ز فارابی و سینا نور دانش گشته عالم گیر

دهـد افکار بیرونی و رازی علم در چنگم

شعوررودکی چنگ نکیسا می زند در بزم

شراب تاک خیام خوشه باران کرده آونگم

ز عـرفـان سـنایی نقـل سعـدی پند عطارم

شده باغ جهان پرسبزه وگلهای رنگرنگم

بُوَد خورشیدعرفان ازدل شمس خرد تابان

جنون مـولـوی سجـاده را افکـنده در بنگم

کند آزاد از بند دو گیتـی عشـق حـافـظ را

دل پیر مغـان خمخانـه سـازد از سر منگم

خرد باعقل ودانش میکند عصرنوین آغاز

تکامل بسته آهنگ سفر در گوش فرسنگم

ز تدبیر و مـدارا پـایـۀ صلحـست پا بر جا

گل افشانی کند شمشیرِ عـدل و عقلِ تفنگم

چه داند طالب از اوج تمـدن در دل تاریخ

شده تاج درخشان بر سر خورشید اورنگم

نمودصلح امریکا وطالب ننگ تسلیم است

به دست دولـت ناپاک پاکـستان دهـد هنگم

به بزم شعروفرهنگ وهنربا خامه می آیم

به میدان نبرد حـق و باطل عـزم سرهنگم

20/9/2020