نشست شانگهای ـ  خطرها و هشدار ها


                       نوشته ی : فروغی

         نشست شانگهای به صراحت واضح نمود که به ابتکارومدیریت سازمان های اهریمنی استخباراتی امریکا و غرب ، بازی بزرگ در افغانستان ومنطقه ادامه داشته ،  بازارمکاره ی جهاد اسلامی هنوزهم گرمِ گرم نگهداشته خواهد شد .

          با درد و دریغ این بازار پر از مرگ و خون فقط در کشور های اسلامی و در میان گروهها و دسته های خاصی از مسلمانان سنتی خوش باور که مذهب و سنت های مبتذل ، توانایی تعقل را از ایشان سلب نموده است ، رونق بسیار داشته است .

        در نشست بین المللی شانگهای که خطر های خانمان برانداز گسترش داعش در افغانستان و منطقه ی ما شناسایی شده و به همه هشدار داده شد ، با درد و دریغ از گرمی این بازار و ادامه ی خونین خشم و خشونت  در افغانستان  و در منطقه ی ما نیز بشارت داده شد .

         انتقال هزاران جنگجوی بیرحم داعشی از سوریه و عراق به صوب افغانستان  وتعویض طالبان محلی سپید جامه  به داعشیان سیاه پوش ، از هشدارهای آشکار و نزدیک به حقیقت این نشست بین المللی بود .

         متاسفانه بازهم افغانستان و شاید ولایت همیشه بهار ننگرهار مرکز حضور خونین مجاهدان سیاه پوش امارت اسلامی خواهد بود .

        هرچند بسیاری رهبران و سیاستمداران فتنه جوی امریکایی و افغانی ، از حضور گسترده و اقدامات خرابکارانه ی داعش در افغانستان طفره رفته ، حتا از بحث و ابراز نظرجدی درمورد آن خودداری می نمایند ؛ اما عملیات های خونین آنان در ننگرهار، کابل و چندین شهر و ولایت ما و پیاده کردن مرموز جنگجویان توسط هلیکوپتر ها و بس های ترانسپورتی در شمال افغانستان ، کشور های منطقه را به این واداشته است تا در پایان نشست شانگهای موقف جدی شان را در برابر این اقدامات خرابکارانه تبارز بدهند .

       آنان برای جلوگیری از نفوذ داعش و دفاع از تمامیت ارضی و ثبات در کشور های شان ، آماده گی قاطع شان را تبارز داده ، هرگز اجازه نمیدهند تا دسیسه های جنگ افروزانه و شیطانی امریکا و غرب در منطقه به پیروزی برسد .

       اما آنانی که بازهم تاوان جنگ و جهاد ( این بار جهاد داعشی ) را خواهند پرداخت . مردم مظلوم و به خواب مانده ی افغانستان است – مردمی که نسل جوان اش به بیداری رسیده ؛ اما هنوز قادر نشده اند تا رشته های پوسیده ی پیوند شان را با رهبران فاسد قومی – جهادی  ببرند و سرنوشت خویش را خود به دست بگیرند  .