جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

چهارمین دور مذاکرات «روند مسکو» درخصوص افغانستان

چهارمین دور مذاکرات موسوم به «روند مسکو» برای حل…

من اعلام جرم می‌نمایم

میر عبدالواحد سادات من به محکمه وجدان بشریت آگاه مراجعه مینمایم…

وراثت درقدرت و سیاست

مونارشی های موروثی با حفظ گذشت قرون هنوز در پیشرفته…

سوسیالیسم،- جانشینی برای حکومت شر و "آتش به اختیارها"

آرام بختیاری      یادی از آموزگاران انقلاب،- مارکس و انگلس. هرمبارزه طبقاتی یک…

انقلاب بزرگ خرد

رسول پویان بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است به چنگ آتش…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

فدریشن، یونیتار (متمرکز) و کانفدریشن به زبان ساده

(Unitary state, federation, confederation) دولت- عبارت از عالی ترین شکل سازمان…

تروریسم محصول سیطره جویی قدرت های بزرگ و سرخورده گی…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان از زخم خونین گرباچوف تا مکان خدا…

«
»

نامه سرگشاده انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به جلالتمآب سرمنشی ملل متحد

۲۹ اگست ۲۰۲۱

جلالتمآب انتونيوگوتراش سرمنشى سازمان ملل متحد ،

با تقديم احترام فايقه !

در احواليكه فاجعه و ماتم بزرگ ملى در افغانستان محصول عملكرد ناقص و مبين ناكامى ” جامعه بين المللى ” و شكست فضاحت بار اخلاقى دولت ايالات متحده امريكا و متحدان ان ، ناشى از عدم رعايت تعهدات حقوقى و اخلاقى شان مى باشد و عواقب اسفبار آن بعد از دو دهه حضور گسترده اّنان و تحميل جنگ و كشتار و صرف مليارد دال، سقوط پر ابهام دولت، خلاى قدرت و تبديل افغانستان به مأمن امن شرارت پيشه گان بين المللى مى باشد ، براى افغانان مظلوم كه تراژيدى خونبار شان معلول مداخله و تجاوز خارجى است و ” جامعه جهانى ” كه مكلفيت اخلاقى ( Moralobligation ) شان در قبال افغانستان اظهر من الشمس مى باشد ، به آنان خيانت نموده است و بعد از چهاردهه جنگ تحميلى ، باز هم ، افغانستان را از حق گذار به صلح واقعى محروم ميسازند ، مرجع صالح در جهان وجود ندارد ، تا فرياد نعش اغشته بخون مادر وطن شانرا رسانيده و بخاطر حق حيات خود و حق گذار كشور شان به صلح واقعى و پايدار دادخواهى نمايند .

بدينرو :

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمثابه نهاد مسلكى ومدافع حقوق افغان و افغانستان ، با درك از نيات نيك جلالتمآب شما در قبال بزرگترين فاجعه حقوق بشر در فقير ترين كشور جهان كه بعد از چهل و شش سال جنگ تحميلى، در دور جديد بازيهاى بزرگ و رقابت شديد قدرتهاى رقيب بين المللى و منطقوى ، معروض به سقوط گرديده است ، مبرمترين موارد مربوط به مصايب جانكاه را بشما مطرح مينمايد :

مبرهن است كه در صدر تمام خواست هاى ما ، دفاع از حق حيات افغانان و حق گذار افغانستان به صلح واقعى و پايدار قراردارد و تجربه كوتاه دو هفته اخير و حوادث خونين و هولناك ميدان هوايى كابل ، نمايانگر اين حقيقت تلخ است كه هردو حق متذكره كماكان در معرض خطر و تهديد جدى قراردارد ، سيطره پاكستان ، حضور هزاران تروريست بين المللى بخاطر عبور به اسياى ميانه و سينكيانگ ، عوامل جنگ هاى نيابتى از فرسخ ها فاصله افغانستان به صلح واقعى هشدار ميدهد .

مقابله با اين تهديدات مستلزم شكل گيرى اداره قوى دولتى مى باشد و اين مامول زمانى ممكن ميگردد كه :

شوراى امنيت سازمان ملل متحد بدفاع از ارزشهاى مندرج در منشور ان سازمان و مفاد مسجل در ميثاقها و اعلاميه جهانى حقوق بشر قرارداشته و به فيصله هاى دو سال اخير خود ( فيصله شماره ٢٥١٣ – ٢٠٢٠ م ) و ( چهارم اگست ٢٠٢١ م ) و همچنان ترويكاى توسعه يافته ( ايالات متحده امريكا ، چين ، روسيه و پاكستان – مارچ ٢٠٢١ م ) در تعريف دولت اينده افغانستان و جلوگيرى از استقرار امارت اسلامى متعهد باشند .

استقرار امارت اسلامى طالبان ناقض حق حاكميت ملى افغانستان و مانع بزرگ در راه حاكميت قانون و سيادت ان است كه بدون اعمال ايندو حاكميت صحبت از صلح واقعى و حقوق و ازادى مردم همانند ” قراردار دوحه ” يك سراب مى باشد .

مطابق بحكم بند ج ماده پنجاه و پنج منشور سازمان ملل متحد ، ” احترام جهانى و موثر حقوق بشر ر ازاديهاى اساسى براى همه بدون تبعيض از حيث نژاد ، زبان و يا مذهب ” و همچنان تمايل و تعهد در قبال تعهدات بين المللى افغانستان در قبال ميثاقهاى جهانى كه افغانستان به ان الحاق نموده است ، بايد منبع تمسك به شناخت رسمى دولت طالبان باشد .

– افغانان همكار موسسات بين المللى بايد نجات يآبند ، البته جهان نبايد نسبت به سرنوشت سى مليون افغان مظلوم بى تفاوت و اين عمليه بحيث ” وجه المصالحه ” و معامله سياسى قرار گيرد .

حوادث دو هفته اخير نشان داد كه متاسفانه كماكان ترور ، تهديد ، جنگ و توحش متوجه تمام مردم افغانستان است .

كتگورى هاى مختلف مردم :

– اقليت هاى مذهبى و قومى ( هندوباوران و سك ها ، مهاجران بلوچ و … )

– كارمندان ارگانهاى حراست حقوق ، قضات و سارنوالان كه با امدن طالبان و رهايى زندانيان در معرض خطر جدى جانى قراردارند .

– ژورناليستان ، روشنفكران ، دگر انديشان ، اهل هنر و موسيقى

– تعداد از كارمندان دولت و منسوبان قواى مسلح و …

در معرض خطرجدى قراردارند و مستلزم بذل توجه جدى و تدابير مشخص شوراى امنيت سازمان ملل متحد و حضور وسيع و معنى دار كميشنرى سازمان ملل متحدمى باشد .

– انجمن ضمن قدردانى از تعهد سازمان ملل متحد براى ماندن در افغانستان و رسانيدن كمك هاى بشر دوستانه به مليونها انسان فقير و بيجاشدگان ، از وقوع فاجعه عظيم بشرى درين احوال مصيبت بار كه مردم اماج حد اقل ده افت بزرگ همانند كرونا ، فقر ، بيكارى و … ميبآشند ، به جهان هشدار ميدهد .

– ضرور است تا :

كميسيون حقيقت يآب سازمان ملل متحد و حضور سارنوال محكمه جزايى بين المللى در افغانستان فعال گردد ، تا افراد متهم و مظنون به ارتكاب جرايم جنگى ، ضد بشرى و عليه بشريت و دزدان بيت المال افغانستان در داخل و خارج كشور شناسايى و به پنجه قانون سپرده شوند .

درين ارتباط ضرور است تا ملكيت هاى منقول افغانستان و منجمله طيارات وساير وسايل نظامى و ملكى فهرست و در سازمان ملل متحد راجستر گردد .

جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد ،

ضرور است تا جلالتمآب شما و پاسداران ارزشهاى والاى انسانى مندرج در ميثاقهاى جهانى و اعلاميه جهانى حقوق بشر افغانستان را در وجود طالب ، چند تنظيم و چهره هاى منفور كليپتوكرات كه همين اكنون بخاطر تداوم ” شركت سهامى ” مزبوحانه تلاش دارند ، خلاصه نفرماييد ، مليونها افغان در داخل و خارج افغانستان بويژه جوانان و زنان كه اكثريت بزرگ نفوس كشور را تشكيل ميدهند بخاطر انسانيت ، ازادى ، عدالت ، مساوات ، برابرى ، ترقى و صلح رزميده و با مناديان صادق اين ارزشهاى متعالى و جهانشمول همصدا مى باشند .

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با درك رسالت انسانى و تاريخى در قبال سرنوشت افغان و افغانستان از تمام پاسداران ارزشهاى ياد شده و نهاد هاى سياسى ، اجتماعى و فرهنگى متعهد بمردم و وطن ، ميخواهد كه در يك حركت مدنى و بدور از هر نوع توسل به سلاح و خشونت بخاطر صلح واقعى و پايدار ( كه خواست اساسى مردم ، رمز بقاى كشور و با مفاهيم

مصؤنيت ، ازادى و عدالت تعريف ميگردد ) و دفاع از حق و حقوق مردم اعم از زنان و مردان و ازاديهاى انان بوحدت ملى ما ، كه موجوديت افغانستان در گرو ان است ، در تحت درفش سه رنگ ملى از ارزشهاى تاريخى و ملى و مواريث سترگ معنوى مشروطه خواهان بزرگ كه در صد سال اخير و در مراحل مختلف مردم بخاطر ان قربانى هاى زياد داده اند از حق حاكميت ملى كه بطور انحصارى و تغير ناپذير بمردم تعلق دارد و حاكميت قانون، استمرار كد مدنى و قانون جزاى افغانستان كه متضمن مجموع حقوق و ازاديهاى اساسى مردم است ، دفاع نماييم .

افغانان با هر اسم و رسم سياسى و بشمول طالبان يكبار ديگر در معرض ازمون تاريخ قراردارند ، كه چگونه با عبرت از گذشته دردناك ، از رفتن افغانستان به باتلاق جنگ داخلى ، نيابتى ، سوريه شدن و مأمن امن تروريستان بين المللى ، جلوگيرى مينمايند .

با تجديد احترام فايقه

شوراى رهبرى انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

مير عبدالواحد سادات رييس انجمن