قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

نامه رسیده

به سایت وزین مشعل :

درین اواخر رسانه های وزین و قابل قدر دیداری و نوشتاری  جهت اگاهی رسانی به مردم ما ‌ در خارج از کشورفعالیت بیشتر دارند .

درین جا میخواهم بصورت مشخص از نشرات و فعالیت های چشمگیر  و ارزشمند فرهنگی ، ادبی ، سیاسی و اجتماعی مشعل ( یکی

آز سابقه دار ترین نشرات ) ، سایت با اهمیت سیاسی بامداد و تلویزیون بهار با خرسندی  یاد آوری نمایم . زیرا این نشرات انعکاس دهندهٔ صدای رسای مردم ، بخصوص آن انسان هایی است که معتقد به ارمان های انسانی ، دموکراتیک ، ملی و مترقی بوده و ارزوی افغانستان  اباد ، ازاد ، مستقل و سر بلند را داشتند و دارند .

   من نفیسه انگار سابق منشی (مسٔول) سازمان دموکراتیک ولایت بغلان و عضو شورا مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان، که در شرایط نهایت دشوار ترور و اختناق باند جنایت کار امین ، سازمان دموکراتیک زنان ولایت بغلان رادر همکاری رفقای مخفی حزب ایجاد نمودیم . 

چندی قبل مصاحبهٔ خانم سیده طلوع را از طریق از تلویزیون بهاردر « زن ‌ در ایٔینه زندگی »شنیدم . البته چیزی را که در آن مصاحبه واقعی و قابل تذکر میدانم اینست که  ایشان خانم رفیق رازق طلوع( سابق مسٔول تشکیلات کمیتهٔ ولایتی بغلان )بعد از امدن به شهر پلخمری بحیث نرس در شفاخانهٔ نساجی پلخمری ایفای وظیفه میکرد. ایشان عضو سازمان دموکراتیک زنان در شهر پلخمری و مدت کوتاهی صرف عضو شورای شهر آن سازمان بودند و بحیث نرس در شفاخانهٔ نساجی کار میکردند . كه (مسىئول شوراي شهر پلخمري سازمان زنان ظاهره جان بود.  و متباقی مطالب ذکر  کردهٔ  وی در مورد کار های سیاسی و سازمانی دور  از حقیقت میباشد . که

من بطور مختصر از چند مطلب آن یاد آوری مینمایم :

او میگوید:۱-من در حالیکه مریض (……..) بودم به ، دند غوری و دهنهٔ غوری که یک فاصله زیاد بودتوسط تانک سفرمیکردم وکار سیاسی و سازمانی با زنان مینمودم و زنان را کورس های سواد اموزی جذب میکردم . در حالیکه سیده جان هر گز  به دند

غوری و دهنهٔ غوری نی از طرف سازمان  ونی شخصی رفته حتی آن مناطق راهر گز ندیده . و از  دوشی و خنجان هم شاید هنگام سفر

به کابل عبور کرده باشد.

   ‌ در حالیکه زنان قهرمان و دختران جوان و با شهامت سازمان دموکراتیک زنان ولایت بغلان از طریق سازمان ما به ولسوالی های نهرین

اندراب . دوشی ، دهنهٔ غوری ‌ ، بغلان صنعتی و دند غوری طبق طبق پلان سازمان سفر ها نموده  و در کار سیاسی و تبلیغاتی سهم

شایسته شانرا ادا نموده اند . که ازین فعالیت وروحیهٔ رزمی انها ، شورای مرکزی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان ،وکمیتهٔ ولایتی

بغلان رسماً اگاهی کامل داشتند . در حالیکه خانم سیده طلوع به منظور کار سیاسی و سازمانی از  شهر پلخمری هم بیرون نرفته .

  ۲- همچنان ایشان گفتند:« ما کورس های سواد اموزی و کلوپ خیاطی را  برای زنان پلخمری ایجاد کردیم .» ‌ در حالیکه کورس های

سواد اموزی و کلوپ خیاطی توسط شورای ولایتی سازمان زنان ولایت بغلان که در شهر پلخمری موقعیت داشت ، ایجاد گردیده بود. نه

کدام شخص .

 ۳-  همچنان خانم سیده طلوع تذکر دادند که مدت ‌ دو سال بحیث منشی شورای شهری سازمان زنان پلخمری بصورت پروفشنل کار

کار کرده ام .!  در حالیکه شورای ولایتی سازمان زنان ولایت بغلان  طبق تشکیل داده شدهٔ شورای مرکزی ایجاد گردیده بود و اعضای

پروفشنل آن صرف منشی ، معاون ، مسٔول تشکیلات و مسٔول شعبهٔ اسناد و ارتباط شورای ولایتی بودند . که در هیچ کدام آن خانم

طلوع توظیف نبودند  و منشی شورای شهر هم ‌در تشکیلات  پروفشنل نبود . در اخیر باوجود ایکه مطالب فراوان وجزیٔی آن مصاحبه

قابل تذکر نیست ، باید یاد آوری نما یم که هر گز یک شخص به تنهایی بدون یک تشکل ویا سازمان نمیتواند کار هایی را که ایشان تذکر

داده بودند ،انجام دهد .اگر شخصاً انجام داده باشد ، از آن شورای ولایتی سازمان دموکراتیک زنان ولایت بغلان ، شورای مرکزی سازمان زنان افغانستان و کمیتهٔ حزی ولایتی بغلان کدام اگاهی نداشت . در فرجام پیشنهاد میدارم اینکه:

  – خواهشمندم هیچ فردی به منظور  تبارز  شخصی ایندهٔ  خود از گذشتهٔ فعالیت های پر افتخار سازمان دموکراتیک زنان افغانستان استفادهٔ  نا درست شخصی نه نماید .

–  ارزو مندم همه نشرات تصویری و نوشتاری در پخش مطالب بخصوص سیاسی و تاریخی دقت « کنج کاوی » لازم را برای دریافت و نشر حقایق بکار گیرند 

                                        نفیسه انگار

                        سابق منشی شورای ولایتی سازمان

                          دموکراتیک زنان ولایت بغلان