معادن سرشار افغانستان در گرو جنگ

                          نوشته ی : فروغی

         به اساس گزارش های رسانه های معتبر امریکایی ، بزودی استخراج معدن طلایِ بدخشان و پس از آن مسِ سرپل توسط امریکاییان آغاز خواهد شد .

        ” آقای یان هنام ” مدیر عامل شرکت بزرگ استخراج معادن امریکا  که به سلطان معادن شهرت دارد به نیویارک تایمز گفته است : « ما استخراج طلای بدخشان را از اوایل سال 2019 شروع خواهیم کرد . زیرا بررسی های اولیه مقدار قابل توجهی طلا را نشان می دهد . »

        استخراج معادن طلای بدخشان و مس سرپل که قرارداد مرموز آن چندی پیش در حضورسید منصورنادری وزیر پیشین شهرسازی و مسکن یکی از شرکای شرکت بزرگ استخراج معادن و همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه ، توسط نرگس نهان وزیرمعادن و پطرولیم ، به صورت مخفی در امریکا امضا شد ، دزدی آشکاری است که در روشنی اشاره های صریح دونالد ترامپ رییس جمهورامریکا و توجه خاص رییس جمهورغنی صورت می گیرد .

      این قرارداد که پس ازانتقادات زیادی علنی شد ، زمینه ی آغاز تاراج علنی دارایی های مردم افغانستان و در نتیجه تامین هزینه های حضورامریکا درافغانستان را مساعد خواهد ساخت .

      متکی به یک گزارش روزنامه وال استریت ژورنال ، دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا باری دریک گفتگوی تلفنی ازمحمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان    خواسته است که جهت فراهم آوری مخارج جنگ افغانستان باید وارد عمل شود . او به صراحت و قاطعیت گفته است که باید افغانستان نیزهمانند کشورهای ثروتمند عرب ، هزینه های جنگ را خود تامین نماید .

      به پیروی ازهمین دستوراست که رهبران حکومت وحدت ملی ، وزرا و مسوولان وابسته به شبکه های مافیایی ــ امپریالیستی ، زمینه های آسان و ارزان بهره برداری و استخراج معادن ما را توسط شرکتهای سودجو و چپاولگر امریکایی ــ انگلیسی مساعد می گردانند .

      به گفته ی سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان ، این قرارداد که بدون گذشتاندن مرحله ی مناقصه ، عقد شده است ، زیر فشار سفارتهای امریکا و انگلیس در کابل و توجه خاص رییس جمهورغنی به منظور جلب عطوفت رییس جمهور ترامپ پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته است .

       شبکه ی نظارت برمنابع طبیعی افغانستان هم امضای قرارداد های مرموز و غیرشفاف استخراج معادن کشور با شرکتهای امریکایی ــ انگلیسی را تاراج و دزدی قانونی خوانده به این باوراند که ، مقامات افغان با امضای این قراردادها زمینه های دزدی قانونی معادن این کشور را برای امریکا و انگلیس فراهم می نمایند .

      هرچند درگذشته گزارش های فراوانی درباب استخراج مخفیانه ی معادن افغانستان از رسانه های معتبر بین المللی به نشر رسیده است ؛ اما اینبار دونالد ترامپ رییس جمهورمیلیاردرامریکا که چشم طمع به ثروتهای سرشار زیرزمینی افغانستان دوخته است ، میخواهد به صورت آشکاربه بهانه ی تأمین هزینه های جنگ ، معادن ما تاراج نماید .

     به باورآگاهان ، بی اتفاقی و بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت شان ، زمینه های ادامه ی بی ثباتی ، ادامه ی کشتار و همچنان ادامه ی چپاول دارایی های ملی افغانستان را مساعد نگهداشته است .

     تنها اتحاد محکم و بیداری ما ضامن ثبات و حفظ دارایی های ملی ما میتواند باشد .