زاغه نشینی در غرب و رونق کالای چینایی

نویسنده: مهرالدین مشید هر از گاهی که از جا بلند می…

داستان «درگیری میشیگان»

نویسنده «ارنست همینگوی» مترجم «جعفر سلمان نژاد» جیم گیلمور از کانادا…

اطلاعیه در مورد حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم…

سازمان سوسیالیست‌های کارگری افغانستان جمهوری جنایتکار اسلامی سرمایه در ایران پس…

از جنگجویان استخباراتی تا پیش مرگان جنگ قومی

نویسنده: مهرالدین مشید پیش مرگان جنگ قومی چوب سوخت شبکه های…

بازی زیرکانه ایران و طالبان در مسئله آب

عبدالناصر نورزاد- پژوهش گر امنیت و ژئوپولیتیک معلوم است که این…

هوش مصنوعی

رسول پویان هوش مصنوعی رقیب ذهـن انسان می شود دم به دم…

                            ریگ روان 

                   کانون تمدن باستانی آریایی عقاب قله  پیما یم   افق  بر…

فرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستان

تتبین موضوع: برای درک این معضله باید دانست که فدرال طلبان…

روز های دشوار به پایان می رسد و اما این…

نویسنده: مهرالدین مشید تاریخ هرگز این سکوت مرگبار را فراموش نخواهد…

جنگِ آبِ ایران در راه است

مگر، نه با طالب، بل با مهاجران افغانستان در ایران نوشته‌ی…

شهنامه و هویت شنایی

فردوسی از حماسه‌سرایان شناخته‌ شده‌ای زبان فارسی است‌که از او…

سوره عشق

نوشته نذير ظفر ايدل بيا كه محفل شادى بپا كنيمياد…

 از فلسفه ایده آلیسم و متافیزیک چه خبر؟

آرام بختیاری فلسفه متافیزیک بخشی از مکتب ایده آلیسم است. فلسفه ایده…

خورشید محبت

رسول پویان نـشـد کـس با دل تـنـهای تـنـهـا آشـنا آخر به تـنـهایی…

من با مسیر موج پرونده‌ی ناپدید، در جنگ‌ هستم

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب  ولا،‌ آفرین به شادروان ببرک کارمل،‌ در مقابله…

ترفند های پاکستان را دست کم نه گیریم

اردوغان خان کاری به ما نه کرده و نه می‌کند. تاجیک‌تباران…

رخداد های جاری در آنسوی مرز و علاقمندی مردم افغانستان…

نویسنده: مهرالدین مشید چرا مردم افغانستان خواهان بربادی و تباهی پاکستان…

« پته خزانه» یک جعل است، یک دروغ است!

بهروز دانش دوشب قبل در تلویزیون بهار که از ایالات متحده…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی 

من،،، آفتابگردانم! وقتی خورشید من نباشد دل به هیچ چراغ هرزه‌ای نمی‌بندم! (۲) پا به…

«
»

ما بوده ایم و میباشیم !

امین الله مفکر امینی ! 2022-23-01

مــــا بوده ایم ومیباشیم سپـاه حـــــــــزب قهرمان وشهیدان

نه چون سپاه عصمت دروناموس فروش و حامی دشمـنا ن

زدشمنان داخل و خارج میهــــــن و خلقش کــــــی هراســیم

بسـی رزمیدیم بادشمن، حفظ نوامیس ملی فــــرض شماریم

گا هیکه بر خوردیم درمیدان نبرد با دشـمنان درتـــکـاپوی

چو سخت آمدعرصه برآنها فراری گشتند چوشغال بهرسوی

فتنه ها چیدند برسپاه حزب ، دشمــــن به همــــیاری خائنان

برپوشش دین و مذهب بهرشکســت ما برگشتــــند بمیــدا ن

زهرسو حمله ورگشتند وآخرش بود حمله برمشرق زمیــــن

با شعار وطن یا کفن حزب مــا ،خوردند شکــــــست ننــگین

این دفاع مستقل و مبتنی بـر اردوی قهرمــان گشــــت مثال

کـــــه تاریخ ندیده زمبارزانــــش بـــــاین دلـــــیری وخصــال

تدبیر دشمنان به همیــاری آی اس آی و سیا گشت کـــار گـر

فروختند این ناموس فروشان، وطــن بر بهای کلدارو دالــر

پیشه کـــــردند تدبیر کهنه کاران انگلیس تحت دین ومذهــــب

رهـــــی کشت وکشتارخـــلق وغضب وطن اهــــل بـیعلم وادب

آخرالامر کــــــارگر اوفتاد این شیوه هـــای شیطانی دشمنـــان

بیـاری آنان برداشتند حزب مردم یعنـــی حـــزب زحمتکشان

خلــق پایکوبی ها کردند وخـــیراتها بـــرورود تاجران دیــــن

گــــویی فرشتگان نــــجات نازل گردیده زآســـــــمان برزمیــن

دیری نگذشت که خصلت شیطانی این همه دسته ها شـد عیان

بهر طــرف فساد گسترده شد وزقتل و قتال خـــلق هم چنــا ن

بدانستند خلـــــــــق که مذهبیون عاری عــلم واخلاق وهــنراند

این گروه بهر اقناع ، مصروف زد وخورد وبرد شام وسحراند

دیدنـــــد هرسوی میهن بـــــخون آغشته ودزدی و آدم ربـا یی

زعصمت دریها وفســــــق وفساد . به هر بابــــی دیدند نشانی

زنان بسته دید باب علـــم وعرفان به هــــــر کنج وکنا ر میهن

اهل بـی علم و خرد دیدند به قـــــــــدرت بکنج وکنار وطـــــن

این طایقه ای جــاهل و تاجران دین ومذهب انگاشتند چنیـــن

که کار گر گردیده مردم را فریب دین و مذهب و چون آ ییـــن

افسوس که این طایفه ء مجاهد و طالب والقاعده وداعـــــــش

ندانستند که این قرن رابا فرون اوسطایی اســـت فـرق فاحش

چو بدیدند جوشش زنان میـهن را براحـــــــیای حـــــق شــان

بر ظلم و ستم نتوانستند خفه سازند این نـــدای حـــق شــــان

بر تصمیم حق بر باطل گم کرده اند چارهء رفع مشــکل هـا

محاهد وطالــب ومولوی و ملا به حل صـــــــــد معضل هــــــا

مفکر القصه که چاره ء نیســـــت بـــــر آنها برسلطه گـــرایی

یا دست بگیرند زسٌلطهء تک قومی ویا با همه صــــف آرایی

بـــا این طریق گردد رفع مشکل و قطع گردد دســـــت گدا یی

مردم و میهن آباد گردند و همه دست یابند بــــر خود گفا یـی