وزیر معارف درفشدار جنگ فرهنگی و بلند گوی استخبارات پاکستان

نویسنده: مهرالدین مشید ار یک وزیر مزدور و وابسته به آی…

صرف این مبالغ کلان برای چه ؟

اخرین رقم‌مصارف امریکا در جنگ بیست ساله افغانستان دو تریلیون…

استالینیسم چیست؟!

سایت پلیت‌ستورم برگردان: آمادور نویدی مسئله استالینیسم آگهی‌ها REPORT THIS AD فهرست: ۱. پیدایش استالینیسم ۲. استالینیسم بعنوان…

مصاحبه با مؤلف جوان

مصاحبه‌کننده نذیر "ظفر" اخیراً کتاب «خنیاگران قلم» به زیور چاپ آراسته…

صاحبدل قلم فرسا

نوشته نذير ظفر كيست شهرانى؟ قلم فرساى ما همدل و هم فكر…

خدا و زن

قسمت اول  شیخ محی الدین ابن عربی در کتاب فصوص در…

فروشندۀ رؤیاها

نویسنده «هِنری بِستون»؛ مترجم «اسماعیل پورکاظم» در گذشته‌های نه چندان دور،…

«زمان کوتاه و عشق ارمغان توست»

این شعر را از ترکی استانبولی به فارسی، به یاد…

شمیم خیال

رسول پویان شـراب کهنۀ سـرخ و سپـید نـوش ات باد تماـم نـشوۀ…

گزارش خبری از شرکت هيات انجمن در ۵۱ مین اجلاس…

هیآت دو نفری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ۵۱…

شبیه سازی جنگ اوکراین با جنگ افغانستان

مقدمه بدام انداختن طرفهای مقابل ومقابله ابرقدرتها با همدیگردربازیهای بزرگ رقابتهای…

شکسپیر،- روشنگری عشق و تراژدی 

آرام بختیاری  شکسپیر،- منتقد فئودالیسم، مشوق نوزایی رنسانس. ویلیام شکسپیر را مورخین…

بیرون راندن مردم

بیرون راندن مردم از خانه های آبایی شان در منطقهء…

بزرگ ترین کشور حامی تروریزم در حال فروپاشی کامل

نویسنده: مهرالدین مشید درمانده گی حلقۀ خبیثۀ اتصال گروههای تروریستی  پاکستان به…

نقش میخائيل گرباچوف در تضعیف صلح ، ثبات و امنیت…

نوشته از ع.  بصیر دهزاد تذکر: این مقاله با تخلیص و بعضی…

طالب چارواکو نور مو بس دي

عبدالصند ازهر                 …

ملکه مُرد، جواب‌دهنده کی‌ست؟

الماسِ‌کوهِ نور:هدیه‌ی سپاس‌گزارییامیراثِ تاراج شده برای افغانستانِ امروز؟Sssssssssssssssssssssssنوشته‌ی نیمه پژوهشی…

صلح جهان در خطر است

پنجاه وپنج سال قبل یکی از سرمقاله های جریده تابناک…

خنیاگران قلم (معرف ۱۵۳ شاعر معاصر افغانستان)

نوشته: نذیر ظفر بنام خداوند لوح و قلم -  درین مقطع زمان…

جنایات طالبان ، فوران آتشفشان پر از ظلم، تبعیض و…

نوشته از ع. بصیر دهزاد آنچه آلاهه دلاورزی به سرنوشت تجاوز…

«
»

كشتن پيشواي القاعده يك دستآورد يا دال برشكست راهبردي امريكا؟

عبدالاحمد فیض

برپايه گزارشات منابع بين المللي، امريكا بعدازسالهاحضوري به اصطلاح ضد تروريستي درافغانستان درنهايت محل اختفاي ايمن الظواهري سركرده سازمان تروريستي القاعده رادريكي ازمحلات بشدت محافظت شده درشيرپوركابل كشف ودريك حمله پهپادي كشتند.

بايدن دربيانيه اي كه بدين مناسبت ايراد نمود، ايمن ظواهري رامغزمتفكردرحملات تروريستي يازدهم سپتامبردرخاك امريكاوطراح چندين حمله تروريستي ديگرعليه منافع امريكا دربخشهاي ديگري جهان دانسته كه باازميان برداشتن اين عنصرتروريست بمثابه هدف مشروع براي امريكا، عدالت درين خصوص تأمين گرديد.

امريكا ومتحدين باامكانات گسترده نظامي بيست ويكسال قبل درهفتم اكتوبر(٢٠٠١)به دليل حملات تروريستي يازدهم سپتامبر،افغانستان كشوركوچك بامردمان فقيروبيدفاع رامورد تهاجم نظامي قرارداده ودليل حمله خود را برچيدن پايگاه هاي تروريستان القاعده كه ازحمايت رژيم طالبان برخوردار بود، اعلام نمود، اين حمله كه باهياهيوي گسترده ازسوي ماشين تبليغاتي غرب ودستگاه هاي جاسوسي همراهي شد، فضاي مساعدي را براي توجيه تهاجم نظامي ائتلاف نظامي برهبري امريكا درافكارعامه جهان بوحودآوردوواشنگتن موفق گرديد تاحمله مسلحانه خود را كه درفقدان مشروعيت حقوقي قرارداشت، درچهارچوب دفاع مشروع ومبارزه ضددهشت افگني توجيه نمايد.

ائتلاف نظامي به رهبري ايالات متحده كه بادو ابزار،يعني تداوم نبردضدتروريستي وتعميم دموكراسي باتوسعه استنداردهاي حقوق بشري به اشغال نظامي افغانستان مبادرت نمود،در دودهه حضورقدرتمند نظامي، سياسي واطلاعاتي، افغانستان رابه سنگرخونين مبدل وباتمركزدائمي جنگ دركوهستانات اين كشور،ازين واقعيت غيرقابل انكاركه لانه هاي دهشت افگني ك درافغانستان نه بلكه درپيرامون مرزهاي جنوبي واقع است،طرفه رفت وحتا توافقنامه امنيتي ودفاعي،كه جانب امريكا رابه دفاع مشترك فرا ميخواند، درعمل نقض نمود،كه چنين رويكرديك بام ودوهوا، وبي مبالاتي تعمدي نسبت به برخاستگاه كانون

هاي تروريستي زمينه گسترش بي ثباتي وتوسعه فعاليتهاي دهشت افگني رافراهم نمود.

هكذا واشنگتن درتمام دوران حضورنظامي درافغانستان،همانگونه كه آقاي بايدن وسلف وي ازنيات اصلي سران كاخ سفيد مبني برعدم تمايل واشنكتن بردولت وملت سازي درافغانستان به كرات پرده برداشته است بطورمداوم بامداخله درامورانتخابات افغانستان ازحاكميت هاي نامشروع بيرون شده ازانتخابات غيرقانوتي وغير دموكراتيك حمايت نمود كه چنين رويكردي موجب شد، تا روند دولت سازي وايجاد حاكميت بربنياداراده مردم تضعيف وقدرت درعمل درميان جزائري متعدد مافيائي تقسيم گردد.

لذابا اندك تأمل ميتوان بوضاحت اذعان نمود كه كليه تمهيدات فروپاشي مجددافغانستان وميدان يافتن محافل دهشت ووحشت دربطن رژيم تحت حمايت غرب نضج گرفت ومراحل تكاملي خود را دروجود يك نظام بيمار ودست نگر پيمود.

تأمين ارتباطات گسترده مخفي واشنگتن باجنبش مسلح طالب كه متهم به همكاري تنگاتنگ باجريانهاي مخوف تروريستي ازديدسياست راهبردي امريكا بود، بيشرمانه ترين اقدامات همكاران راهبردي كابل بودكه درتضاد وتعارض بامجموع تعهدات غرب با كابل شكل يافت وسرانجام به امضاي توافقاتي درفبروري(٢٠٠٠) دردوحه منتج گرديد.

توافقتنامه دوحه درپراتيك احكام صريح مبني برواگذاري بدون قيد وشرط قدرت رابه گروه طالبان درمتن ومحتوا ازمنظرسياسي وحقوقي بخود جاء داده بود،كه ميان امريكا ومعارضان مسلح مخالف بدون مشاركت كابل به امضاء رسيد، اين توافقات بوضوح بازتاب رويكرد تسليم طلبانه دوستان راهبردي كابل بودكه تحت پوشش مبارزه ضدتروريستي، بيست سال تمام افغانستان رادراشغال خودنگهداشته ونتيجه آن همان ورشكستگي سياسي، اقتصادي واجتماعي بودكه كنون دامنگيرمردم ماست.

بيرون رفتن نظاميان امريكائي حتا قبل ازموعد مقرربعد از بقدرت رسيدن آقاي بايدن يك پديده غيرمترقبه نبود، بلكه با روح وفحواي كلي موافقتنامه دوحه كه انتقال قدرت راتضمين مينمود، صورت گرفت وكاخ سفيد خروج عاجل نظاميان رابااطمئنان براينكه القاعده وگروه هاي حامي،ديگرتهديدي براي منافع امريكا نيست، صورت گرفت.

هكذا سناريوي كشتن ايمن الظواهري پيشواي شبكه القاعده دركابل تحت اداره طالبان، نمايش مضحك ازشكست راهبردي امريكادرمبارزه ضدتروريستي بود،چنانچه تعدادي ازسناتوران وفعالان اتاقهاي فكري درايالات متحده بدان مهرتائيدگذاشته است.

به گزارش ديلي ميل، مايك ترنرنماينده جمهوري خواه دركميته اطلاعات مجلس نمايندگان امريكا اذعان نموده است كه حمله درون امريكا درظاهرامر به حكومت ترور الظواهري دركابل پايان داد واما همچنان شكست دولت بايدن دررسيدگي به تهديدات فزاينده رافاش نمود، زيرا بايدن به مردم امريكا از عدم موجوديت القاعده درافغانستان قبل ازخروج اطمئنان داده بود.

مارجوري تيلورگرين عضومجلس نمايندگان، كشتن الظواهري را نمايش مضحك خوانده واز نقش بايدن بمثابه فرمانده كل قوادرخروج شرمآور ازافغانستان انتقادوبايدن رامتهم كرده است كه ازين موضوع درجهت انحراف اذهان عامه استفاده نموده است.

همچنان گراهام وتعدادي سياستمداران رده نخست در كانگرس، ضمن صحبت درديلي ميل، دولت ايالات متحده رادرقبال راهبردناموفق درافغانستان انتقاد نموده است.

افزون برين، شبكه تلويزيوني س ان ان ازنگرانيهاي فزاينده مقامات اطلاعاتي وامنيتي ايالات متحده مبني برخطرات گسترده تروريستي ازخاك افغانستان گزارش داده وخاطرنشان گرديده است كه كاخ سفيد يكسال قبل درآستانه خروج از افغانستان تيم ضربتي امنيتي رادر چهارچوب ” استراتيژي به اصطلاح برفرازافق” ايجاد نمود تابا تهديدات احتمالي مقابله نمايد، اما اين تيم به دليل خلاي اطلاعاتي تاكنون قادرنشده است تا يك مورد از تحركات دهشت آفريني رادراطراف افغانستان شناسائي نمايد.

گريس راي، رئيس اف بي واي درپاسخ به پرسش لينديسي گراهام كه آيا نگران حمله ازافغانستان هستند، گفته است كه بلي اين نگراني وجود داردبخصوص اينكه ماازافغانستان خارج شده وبه خلاي اطلاعاتي مواجه هستيم.

لذا با توجه به فكتورهاي فوق مقامات امريكائي نخواهد توانست باكشتن اين ويا آن عنصر تروريست درخاك افغانستان وجهه سياه خويش رادرقبال اوضاع افغانستان با مردمان سرگردان، فقير وآواره كه بانقض فاجعه بارحقوق بشري وتهديدات فزاينده دهشت افگني ناشي ازمعاملات عقب پرده وپنهان كاري راهبردي امريكا مواجه است، سفيد جلوه دهند وبدين باوريم كه هرگز فراموش نخواهد شدكه ايالات متحده باخروج غير مسوولانه چه ميراث غم انگيزي درافغانستان ازخود به يادگارگذاشته كه به هيچ صورتي از صورها نخواهد قادربود كه شكست سياسي،اخلاقي وراهبردي خويش راكتمان نمايد.