فساد اداری چیست؟

یک مود دیگر جدیدا در افغانستان خصوصن در کابل رواج یافته است. تعمیر های بلند منزل و شهرک های عجیب وغریب اعمار شده و در حال ساختن هستند. در این شهر کها دو اتاقه سه اتاقه .. 5 اتاقه و یک رقم ویلا تیب چندین اتاقه با حویلی ، حوز آببازی ، بار ، صومعه ، مسجد ، مندر باغ ، شاخ و غیره وغیره در سقف این شهرک ها بنام ( وی آی پی یا VIP) ساخته شده اند. جالب این است که این VIP  ها پیش از آنکه ساخته شوند خریداری شده اند.

وقتی در مورد این اپارتمان ها  و ویلا های از عقل دور از فروشنده گان شان  بپرسی برایت به بسیار تمسخر میگوید که “چی میکنی او بیادر اول خو این ها بسیار قیمت هستند از دوصدو پنجا هزار دالر  تا 6 لگ دالر قیمت شان است و دوم  این ها وقت فروخته شده اند. کی خریده ؟ “ولا صیب این ویلاهای VIP را وکیل صاحبان پارلمان ، وزیر صاحبان و معین صاحبان ، کمیشنر صاحبان و یگان رییس صاحبان و قوماندان صاحبان و …. خریداری  کرده اند.

 البته در هر شهرک در هر گوشه و کنار کابل و …. قرا و قصبات و حتی زیر هر سنگ تعمیر های قیمتی و مفشن و  خوبش فقط و فقط قبل از تکمیل شدن از طرف خادمان دین و مردم شهید پرور به پول بسیار گزاف و از عقل دور خریداری شده اند.

حال که این پول های گزاف را این خادمان دین و وطن از کجا میکنند ؟ معاش میگیرند؟ تجارت میکنند؟ تعویض گرگ دارند ؟ چه میکنند ، چه رقم ؟ ؟؟؟؟ حسابشه  نه جنیات و نه غربی و شرقی و حتی مستوفی مردم خلق چین هم گفته نمیتواند.

دوای این درد بی درمان چه بوده میتواند؟ این ها آموخته خور شده اند و هیچگاهی دست از این اعمال زشت نمیکشند. اگر بگویی که خدا هدایت شان کند ، این ها شارت شده اند یعنی به اصطلاح مردم ( دانگه ییی) شداند و چیز میزی شارت و دانگه ییی قابل هدایت نمیباشد.

پس همیشه پیش خداوند جانان دعا کنید که خدایا کار این مملکت از دست انس و جنس خلاص است. خودات یک کاری کن از همان غازی پشه های را که برای فرعون صیب  بی گفت روان کرده بودی یک چند هزار بال در این وطن روان کن تا مارا از شر منافقین و فاسقین وقاتلین و قجیران قرن 21 رهایی بخشد.

آمین یا رب العالمین

 ومن الله توفیق

رامین احمدیار

4 جدی ، زمستان 1393