عکس روز:این زنان آزاده را سر تسلیم نیست!

بیش از یک ماه از اقدام نمایشی دختر انقلاب, ویدا موحد آغازگر اعتراض به حجاب اجباری گذشته است. حرکت او شروع موجی از اعتراضات مشابه و سلسله وار دیگر دختران خیابان انقلاب در سراسر کشور شد. هر روزه شاهد اخبار دستگیری و برخورد وحشیانه ماموران امنیتی رژیم با این زنان ازاده هستیم. بمرور زمان و با سخنرانی ها و پیام های دست اندرکاران رژیم جمهوری اسلامی برخورد وحوش مزدور انتظامی و لباس شخصی آنها نیز با این آزادگان شدیدتر و خشونت بار تر میشود. مریم شریعتمداری از جمله آنان است که از سکوی اعتراض به پائین پرتاب شد و فیلم انرا در شبکه های اجتماعی دیده ایم. بر طبق گزارشات رسانه های خبری تنها در چند روز گذشته بیش از سی نفر بازداشت شده اند. سران جمهوری اسلامی در جهت ایجاد رعب و وحشت عمومی هر روزه با توسل به آیه ای و فتوایی بر مجازات اقدام مستقل این زنان آزاده میافزایند و آنرا اقدامی علیه عرف و امنیت ملی مینامند. چنانچه وجدانهای بیدار مردمی در داخل و خارج کشور بی تفاوت از سرنوشت این عزیزان بگذرند قطعا آنها با احکامی سنگین و مجازاتی وحشیانه روبرو خواهند شد.

گزارشگران