علت افزایش جنایات خونین در کشور چه میباشد؟

فرهاد

ما دوزخیانیم که آتش وطن ماست

خون نیست شرار است که جاری به تن ماست

دیگر در دل را نگشاییم به نامرد

تنهایی قلعه ای دشمن شکن ماست

فانی

بعد از تحمیل دولت فراقانونی بواسطه جان کری بالای ده ها میلیون مردم افغانستان و امضا تفاهم نامه امنیتی بین نماینده گان ذیصلاح دولت  های افغانستان و امریکا تجاوزات خونین نظامیان پاکستان از جمله پرتاب هزاران راکت در ولسوالی های ولایات شرقی، جنوبی، حملات انتحاری، ماین گذاری روی جاده، آدم ربائی، تجاوز بالای عده زنان، کودکان، محاکمه صحرائی، سر زدن، سنگسار زنان، جنگهای گروهی رو به افزایش بوده سقوط و دست به دست شدن یک عده ولسوالی های ولایات هلمند و کندز، تشدید جنگهای خونین در اکثریت ولایات از جمله حمله انتحاری در تعمیر الحاقیه پارلمان مهمانخانه ولایت کندهار ولایت هلمند و سایر نقاط کشور اثبات ادعای ماست به نسبت کشته شدن یازده تن و زخمی شدن ده ها تن در کندهار و هلمند پنجاه تن شهید و یک صد و بیست تن زخمی در ساحه پارلمان آگاهان روز سه شنبه 22/10/1395 را سه شنبه خونین خوانده اند. در حمله متذکره یک طفل شش ساله همرای مادرش که عضو پارلمان کشور پنج تن دیپلوماتهای سفارت امارت عربی معاون والی کندهار اقارب نزدیک خانم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان شامل والی و سفیر امارت شامل زخمی شده گان میباشند.                     

بصفت یک شهروند برای فامیلهای شهدا صبر جمیل برای شهدا بهشت برین و به زخمی ها شفای عاجل از خداوند متعال آرزو مینمایم.                                                                       

مردم و آگاهان علت دشواریها و جنایات خونین فوق الذکر را اتخاذ سیاست های نادرست ریاکارانه دوگانه سران دولت فراقانونی و قصر سفید متحدین جهانی  و منطقه ئی آنها در رابطه به کشور ما کشورهای منطقه و جهان دانسته درین رابطه دیدگاهای خویش را جنین بیان داشته اند.                                                                                                             

سیگار یا اداره بررسی ایالات متحده امریکا اخیرا نوشته است. نیروهای قوای مسلح افغانستان توان دفاع از مردم خود را ندانسته یکی از عوامل آن موجودیت ده ها هزار سربازان خیالی که معاشات شان به جیب مسؤولین میریزد میباشد. می افزاید سیاست های نادرست سران دولت وحدت ملی و امریکا زمینه را برای مداخله کشورهای منطقه در امور داخلی افغانستان مساعد ساخته است. در گذارش دیگر آن گفته شده در سال گذشته میلادی هفت فیصد ساحه نفوس جغرافیایی کشور بدست طالبان افتاده علت آنرا افزایش فساد در کشورخوانده می افزاید سران طالبان به اعضای خویش دستور داده اند که مهمات و سایر ضرورت های خویش را از سران نظامیان خریداری نمایند.                                                                                               

رئیس سنا مسلمیار رسیدن تروریستانرا در نزدیک پارلمان و مهمانخانه ولایت کندهار سوال بر انگیز خوانده خواهان بررسی درست در این رابطه شد. مردم و آگاهان امور نیز رسیدن تروریستانرا به اهداف مورد نظر شان سوال بر انگیز خوانده و حکومت را غرض جلوگیری از آن ناتوان میدانند عده دیگر میگویند حلقات در داخل دولت غرض همکاری با هراس افگنان وجود دارد.                                                                                                           

عده دیگر علت دسترسی هراس افگنان را به اهداف شوم شان  تقرر افراد نا شایسته باساس مصلحت ها در وزارت امور داخله خوانده اند. مردم میگویند سران دولت با اظهارات سخنان غم شریکی، همدردی، محکوم نمودن اعمال تروریستان، رفع مسؤولیت نموده غرض جلوگیری از انجام جنایات کدام کار مؤثری را انجام نداده اند.                                                          

یک اسپ در کشور برازیل به نسبت وفات صاحبش اشک میریخت در حالیکه روزانه صدها تن هموطنان قربانی اهداف ادارات و کشورهای متجاوز و غارتگر میشوند مسؤولین از بلندداژها وضع آنها را تماشا مینمایند. روزانه قوت های مسلح از کشته و زخمی شدن ده ها تن تروریستان خبر میدهند برخلاف گفته های آنها سرمای زمستان جنگهای گروهی و حملات انتحاری افزایش یافته  مورال دشمنان سوگند خورده افغانستان را بلند برده است.                                              

عده ی از کار شناسان از جمله محترم جنرال طالقت و داکتر صاحب بکتاش انجام بازیهای فوق الذکر را بخش عمده پروژه سران قصر سفید، متحدین جهانی و منطقه آن بخاطر دسترسی به کشورهای منطقه خوانده اند می افزایند. بازیگران از جلسه بن اول تا الحال به شمول اعضای ناتو عاملین علت گسترش فساد در کشور ما میباشد.                                                                     

در ادامه می گویند اگر 115 ملیارد دالر را سران امریکائی به کشور ما صادقانه مصرف مینمودند قریب نود ملیارد دالر که زیر نام کمک به کشور ما سرازیر شد به هدر نمیرفت افغانستان در ردیف دومین کشور فاسد جهان معرفی نمی شد.در گذارش اخیر حقوق بشر جهانی آمده در سال 2016 دولت افغانستان در رابطه به تطبیق حقوق بشر کاری را که باعث کاهش خشونت ها در کشور گردد انجام نداده است می افزاید سال متذکره مرگبارترین سال برای خبرنگاران افغان بوده سران حکومت وحدت ملی مصروف کشمکش های قدرت طلبی بوده پولیس های محلی زورمندان بالای عده زنان کودکان تجاوز نموده اند.                                                                   

سران ناتو نیز وضع کنونی را برای مردم افغانستان مرگبارترین خوانده و از حضور دوامدار خویش در سالهای آینده غرض جلوگیری از مبدل شدن  افغانستان به پایگاه هراس افگنان افغانستان وعده میدهند.                                                                                                         

به گفته آنها در حال حاضر بیست گروه تروریستان زیر نامهای مختلف که در لست سیاه سازمان ملل متحد شامل میباشند در دو طرف  خط دیورند فعالیت مینمایند.                                       

هواداران گروه سبز با راه پیمایی خویش اداره آی اس آی را قاتل مردم افغانستان خوانده می افزاید سفارت پاکستان در کابل مکان جاسوسی بوده و در حملات انتحاری هراس افگنان بر ضد افغانها نقش داشته، بعضی از دشمنان مردم در عقب پرده موضوع تجزیه کشور ما را نیشخوار نموده غرض برآورده شدن اهداف خویش انواع خصومت ها از جمله خصومت های قومی، لسانی، مذهبی، تنظیمی، حزبی را دامن میزنند اظهارات غیر مسؤولانه و خائنانه عبدالحکیم مجاهد مشاور شورای صلح بعد از سپری شدن دو روز از واقعه سه شنبه خونین که طالبان را یک گروه مقدس و رهبران گروه مقاومت را خائن خواند اثبات ادعای ماست.                                                 

عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ از مقامات ذیصلاح خواهان گرفتاری وی گردید با اساس فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور حکیم مجاهد از مقام مشاورت شورای صلح برکنار شد گروه بنام داعش پنجاه خانه را در ولسوالی کود ننگرهار آتش زدند هزاران تن مهاجرین افغان در صربستان در زیر درجه منفی بیست در بین چترها بسر برده چندین تن آنها تلف شده، ملیونها تن کشور را ترک نموده بیش از پنجاه فیصد در زیر خط فقر زیست نموده قریب چهار میلیون تن به مواد مخدر مبتلا هشتاد فیصد به امراض فزیکی روانی سردچار شده کسر بیلانس تجارت نود وشش فیصد واردات و صادرات چهار فیصد، افغانستان در ردیف دومین کشور فاسد و تهیه کننده نود فیصد مواد مخدر جهان معرفی گردیده است. به ارزش  هزاران ملیارد دالر جنگلات مثمر و غیر مثمر قطع هزاران معادن غیر فنی و غیر قانونی استخراج قاچاق آثار باستانی جریان داشته هشتاد فیصد از جمله کمک 115 ملیارد دالر امریکا و نود ملیارد دالر کمک های کشور ها که بنام افغانستان سرازیر شده به هدر رفته ملیونها جریب بواسطه غاضبین غضب گردیده است.                                                                                                           

بباور آگاهان امور گر چه نقش رؤسای جمهور در امریکا در اتخاذ سیاست از جمله خارجی سمبولیک بوده اما اظهارات اخیر ترامپ برنده ریاست جمهوری که از چین واحد و همکاری با روسیه حرف زد یک سلسله خوشبینی ها را بین مردم  افغانستان بوجود آورده است. به باور ما وقت آن رسیده که تمام نیروهای سالم اندیش بخاطر کاهش جنایات فوق الذکر و عملی شدن اظهارات ترامپ صدای خویش را از طریق وسایل اطلاعات جمعی جامعه مدنی مبارزات مسالمت آمیز بلند نمایند زیرا که عامل تمام دشواریها و جنایات اتخاذ انجام سیاست های نادرست دوگانه خصمانه و ریاکارانه سران حکومت فراقانونی و سران قصر سفید متحدین منطقه ئی و جهانی آنها طی شانزده سال  گذشته در رابطه کشور ما و کشورهای منطقه بوده و میباشد.