لطفاً آزادی بيان را به سخره نگيريد 

روز سرباز/روز ملی حمات از نيروهای دفاعی و امنيتی/روز حرمت…

میترا نور و من قمر میترا

                                            آغاز سلسله‌یی داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و…

شناختی از مارکسیزم

نویسنده - ریچارد دیود ولف ناشر - دیموکراسی درعمل گرداننده ازانگلیسی -…

بافتخار روز ملی سربازوطن!

امین الله مفکر امینی ســربازیم و حامی…

گوهرشاد بیگم سیاستمدارِموفق دوره تیموریان

ملکه گوهرشادبیگم درسال ۷۷۸، درهرات زاده شد.او,ازاشراف زنان خراسان بزرگ…

هر دولت، چې بهرنيان جوړ کړي هغه ملي نه وي.

اغزن تار د افغانستان په سینه نه رغیدونکی ټپ اغزن تار…

چرا غول های رسانه ای یکباره طرف مارشال دوستم شتافتند؟…

آیا کشور آبستن یک دگرگونی قریب الوقوع است؟ سلیمان کبیر نوری     طی…

یما « سعیدی » کمربند قهرمان بوکس را بدست آورد…

گزارش از: ارگان نشراتی یما « سعیدی » تاریخ نشر:  27 …

رزا لوکزامبورگ رهبری که نامش جاویدانه ثبت تاریخ انقلاب…

رزا لوکزمبورگ، یکی از رهبران انقلابی تاریخ (آلمانی – لهستانی…

بازی های جدید استعماری در کشور های استعماری، نیمه استعماری…

نویسنده: مهرالدین مشید استعمار در هر برهه ای از تاریخ به…

یادی از معصومه عصمتی وردک

،نماینده مردم درمجلس،وزیر معارف      و رییس شورای…

او هم در جهادش اشتباه کرده است

احمد ولی مسعود پس از سفر پاکستان ضمن دیگر حرفهای…

یادی ازالنورمارکس، کمونیست انقلابی بی بدیل

به پیشواز 8 مارچ  جِنی جولیا النورمارکس،فرزند ششم و آخرینِ جنی…

شمارۀ 62 سوسیالیسم کارگری

 شمارۀ 62 سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری…

وعده ای فردا

ای غم مسوز تاب شرارم نمانده است صبرم به آخر است…

زندگینامه اناهیتا راتبزاد

دکتور اناهیتا راتب زاد نخستین نماینده  زن درمجلس نماینده گان…

سی و ششمین سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید «…

روز پنجشنبه  مورخ  « هفت حوت سال  ۱۳۹۹ هـ  ش…

ارث نیاکان

رسول پویان تـاکــی عـــزا و ولـولـه و دیــدۀ تـر است کودک به…

یادی از زنان مبارز

به پیشواز 8 مارچ روز همبستگی جهانی زنان کلارا آیزنرزتکین یکی…

افغانستان بزنگاۀ تروریزم و آوردگاۀ شبکه های استخباراتی

نویسنده: مهرالدین مشید پس از تهاجم شوروی به افغانستان، این کشور…

«
»

عشق و ارمان

رسول پویان

وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند

اضطراب ووحشت و تشویش مغشوشت کند

شوق شادی و طرب را گر زدل بیرون کشد

کـوهِ غـمهـای سـیه پـوشــیده بـر دوشـت کند

بلـبل شـور و نـوا را در قـفـس ســازد اسـیر

در بهــارانِ طــرب انـگـیـز خـامـوشـت کند

عشق وارمان مرهم دلهای ریش وخسته باد

هان! سـنگ ناامـیـدی سخـت مخـدوشـت کند

عـشـق را آغـاز و انجـام دل مسـتانـه خـوان

تـا نـشــاط جـاودانـی در تــن و تــوشـت کند

هـمــت و آزادگی را زیـب اســتـقـلال ســاز

ورنـه عفریت اسـارت حلقه بـر گوشـت کند

ریـشـۀ مهــر و محـبـت را بـرون آرد ز دل

مُد و فشن را بـه ظاهـر پوش تنپـوشت کند

حـرمـت خـمـخـانـۀ پـیــر مغــان را میبـرد

با شراب مصنوعی سرگرد و مدهوشت کند

بـادۀ لـعــل بـدخـشـان جـو یـا انـگـور لـعــل

ورنـه تلـخیهـای ایـام زهـر دمـنـوشـت کند

قـلــههـای شـامـخ حمـاسـه گـر ویـران شـود

لانـــۀ ســیــمـرغ را زیــر پــر قـوشـت کند

یـال و کـوپـال تَهَمتَـن را بــه مـیـدان آوریـد

تـاکه زور و هـمـت عـالـی زرهپـوشـت کند

نـقـش تـاریـخ کهـن را در جـهــان نـو نگـر

کلک بهــزادی و مـانی بـاز منـقـوشـت کند

دل قــوی کـن در سـراشـیـب زمـان تـیزگام

تاکه شور و جذبه یی پیوسته درجوشت کند

مهر تـابـان هـنــر گـردد چـون چـشـم خـرد

عـشق دل را مهـربـانی زیـنـت هـوشت کند

بخت اگر درخواب خرگوشی رود بیدار کن

آشـــنـا و هـمـــدم دل تـا در آغــوشـــت کند

آفـت و مـرگ کـرونـایـی اگـر گـردد مهـار

دل بـه بـاغ آرزوهــا ســرو گلپـوشـت کند

داغ هجران آتشی افـروخته درصحرای دل

لاله هـسـتـانی بـه اسـتـقبـال مفـروشـت کند

13/2/2021