آیین وفا

رسول پویان ز لب های سکوت ساز دل آواز می خیزد زغوغای…

داستان «دوست‌ها»

نویسنده «لوسیا برلین» مترجم «آرزو کشاورزی» لورِتا روزی که جان سام…

جهان نو

میخواهم عصر دیگر و دَور زمان نو دَور نوی ز هستی…

باقیست

به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست زظلم کشته زیاد…

طالبان در پرتگاۀ سقوط

عبدالناصر نورزاد طالب همانند گذشته، نمی تواند در مسیر سیاست و…

جامعه سیاست زده ی ما و آشفتگی های سیاسی…

عبدالناصر نورزاد به فراخور مقاطع مختلف تاریخی و پیدایش و نضج…

طالبان ابزاری برای پاکستان برای بازی با امریکا و چین…

نویسنده: مهرالدین مشید حکومت فراگیر ترفند های تازۀ پاکستان برای مشروعیت…

زرتشت فیلسوف

– دکتر بیژن باران در ایران فلسفه در الهیات تنیده؛ نه…

معشوق تاريخي

- بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از…

حاکمیت قانون ضمانت برای حق حفظ ، تداوم و انکشاف…

بصیر دهزاد مقاله اینجانب که در کنفرانس علمی مورخ ۲۸ اکتوبر…

دو اجتماعِ سیاسی – اعتراضیِ متفاوت از هم [داخل و…

شباهنگ راد محرز است ما با دو اجتماعِ سیاسیِ متضاد از…

من

من، چه غریبانه،، میان این همه تنهایی،،،              --جا مانده‌ام!!! (۲) از تو چه پنهان! خودت به…

تک درخت آرزو های دختران مظلوم افغانستان چگونه ناشگفته…

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان روزگار خیلی حساس و وحشتناک و آزمونی…

هیچ گفتمانی را نباید تابو پنداشت

                    بحث روی حکومت فدرالی گناه نیست      نوشته ی…

چهارمین دور مذاکرات «روند مسکو» درخصوص افغانستان

چهارمین دور مذاکرات موسوم به «روند مسکو» برای حل…

من اعلام جرم می‌نمایم

میر عبدالواحد سادات من به محکمه وجدان بشریت آگاه مراجعه مینمایم…

وراثت درقدرت و سیاست

مونارشی های موروثی با حفظ گذشت قرون هنوز در پیشرفته…

سوسیالیسم،- جانشینی برای حکومت شر و "آتش به اختیارها"

آرام بختیاری      یادی از آموزگاران انقلاب،- مارکس و انگلس. هرمبارزه طبقاتی یک…

انقلاب بزرگ خرد

رسول پویان بـشـر بـه حـلـقـۀ دام بـلا گرفتار است به چنگ آتش…

اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بنام خداوند حق و عدالت هم مسلکان عزیزو دوستان و علاقمندان…

«
»

عشق تکامل

پویان رسول

است دل عشـق خـدا و هستی و انسـان محـور

است مایل باهم عاشـق و معشـوقـه سـبب زان

شــدن مــرز بـی نـیـروی منبـع بـاشــد عـشـق

است کامـل محبت و عـشق حـرکت با زنـدگی

کشید صحراها به را مجنون گرچه لیلی عشق

است عـاقــل عـقــل ز بهتــر یـوانـگید همـت

بـشـر مطـلـــوب آیـیــن بــود آزادی و عـشـق

است باطـل تعـصـب دیـن و افـراطی مشـرب

زندگیست اصل و بنیان وطرب ومستی عشق

است مشکل زنـدگانی والله معـشـوق و می بی

وشاد سرمست کندمی جانان وصل را عاشقان

است حاصل انهجر باردردورنج عمری ورنه

بقـاء انــدر بقـاء تـا خـلـقــت مــرمــــوز دم از

است محفل ناب شعـر و زبان هـر ورد عشـق

مـراد و عـشـق بی تـاریک شود هـسـتی دیــدۀ

است وخوشکل زشت روی تارهمسان درشبان

وهـم پـایـان بی صحــرای در آواره شـویمی

است منزل جـانان دیـدار را عشـق نیـابی گـر

پـدیــد آردمی جـاویــد الــفـت و انـس عـشــق

است حـامـل لطـافـت و مــدارا و مهـــربـانـی

وجـود اقلیم در پایان بی بحریست اگـر عشـق

است ساحل طـرف مـرز دون به پیونـد وصل

انـد کـرده تکامـل میـزان وصـل بـا را عـشـق

است قایـل هـردو به عالی رتبۀ ایـزد که چون

دیوانگیست زوروزر دست گربه دانش و عقل

است فاضـل ها،دیـوانگی با که نازم را عشـق

جـدیـد امـراض که تـا را بشـر نســل کُـشـدمی

است ناقـل حـیاتی و شفابخش ویـروس عشــق

28/2/2017