عالیه شیرگل

اعلان فاتحه
سیدضیا الدین قطبی و محمدسرور زهتاب پسران، سیده حنیف و راضیه جانباز دختران،حاجی عبدالله تمیز، حاجی امان الله شیرگل و حاجی خلیل الله تمیز برادران، مهرنگار و زرتوری خواهران.
محمدکریم حنیف و محمدکبیر جانباز دامادان. روگل قطبی و فهیمه زهتاب عروسان.
غزال زهتاب، اناهیتا زهتاب، زهره زهتاب، بکتاش زهتاب، ریتا حنیف،مسعود زراب،محمود حنیف، اجمل حنیف، مصطفی قطبی، ثریا قطبی، خاطره قطبی، ترانه قطبی، مژگان جانباز،فروزان جانباز، ادریس جانباز و یلدا جانباز نواسه ها.
محمدعارف رهبین، عبیدالله رسولی دامادان دختران. احمدجواد تمیز، بیژن دادفر دامادان پسر، عبیدالله تمیز، نسرین تمیز، رخشانه تمیز، برشکی تمیز، احمدجاوید تمیز، فضل الرحمن تمیز ،احمد شعیب تمیز و نجلا تمیزبرادرزاده ها.
محمد داوود قیومی، محمدیاسین قیومی، عاقله قیومی، محمدکبیر اختر، محمدقدیر اختر ،  تمیمه ناصری و فایز ناصری خواهرزاده ها.
نسبت وفات عالیه شیرگل به اطلاع دوستان رسانیده می شود که مراسم جنازه  مرحومه ساعت 10 صبح روزشنبه دهم ماه جون در ادرس زیر برگزار و مراسم فاتحه نیز در همین روز از ساعت 13 تا 15 پس از چاشت همین روز  گرفته  می شود.
آدرس مراسم جنازه
Buytenparklaan- 1
2717 AX Zoetermeer
Nederland
آدرس مراسم فاتحه
Yildiz Islam Merkezi
Doctor Schaepmansinge 5
3118 XH Scheidam
تیلفونهای تماس
 0031681534384
0031617658002