راه آزادی

رسول پویان دلــم شـوق نــوای یـار دارد هـوای تـنبک و دوتـار دارد به…

از درازراۀ جمهوریت تا میان راۀ امارت

نویسنده: مهرالدین مشید جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را…

بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “

بـه پـیـوسـت ایـن ایـمـیـل بـخـش چـهـارم بـررسـی “ تـعـهّـد سـیـاسـی بـرشـت “…

میهن و فرزندان خاین و نا خلف آن

وطن بیچاره و زارت نمودندبه درد و غم گرفتارت نمودندبسی…

دشمن مکاره

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم: میهن…

طالبان وملاها و روحانيون

چرا در طول ۱۴۰۰ سال ( طالبان وملاها و روحانيون)،…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

غرور کاذب در مدیریت

  من با این سخن پر مفهوم هم نظر هستم: قدرت،…

میهن

ای زادگه ام سخت پریشان توهستمدر نار ،ازآن آتش دامان…

یک تذکر دوستانه، وطنپرستانه، رفیقانه و همخونی و هم میهنی!

امین الله مفکر امینی 2020-26-09 البته همه ای ما وشما همچنانیکه…

صلح و آزادی

رسول پویان دیگر از شمشیر خون آلود طالب باک نیست میهن ما…

ملت افغانستان به يک دولت ملی، رهبران با اندیشه ملی…

نوشته از ع. بصیر دهزاد نبود رهبران با اندیشه ملی ،…

آواره گی

آتش جنگ باز یک بار دیگر  بی مهار و شعله ور…

افغانستان از نقطهء عطف تا آستانهء یک گذار

نویسنده: مهرالدین مشید افغانستان پس از سال ۱۳۵۲ تا کنون چهار…

سوسیالیسم کارگری

شمارۀ  سوسیالیسم کارگری نشریه سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان…

زبان فارسی ربطی به فارس ندارد

 " زبان گهربار ما فارسی/پارسی است"  این مقاله ی پژوهشی ارزشمند…

سقف الزامیت موافقتنامه امنیتی برای واشنگتن!

عبدالاحمد فیض بعد از پيام تويتري رئيس جمهورترامپ مبني برخروج كامل…

ازمثالهای زشت ونامیمون فدرالیزم

برګرفته برخی از مقاله تحقیی تحت عنوان (سیستم ونظام های…

زیباترین بانوی شهر

وحدت الله درخانی نازنین زیباترین بانوی شهر  از همه گلهای گلشن تازه…

هراس از نقد؛ چشم پوشی از چیستی هویتی و بازشناسی…

نویسنده: مهرالدین مشید نقد تاریخی؛ عریانی حقایق و افشای سیمای مستبدان …

«
»

شقایق محبت

رسول پویان

تا در سر دل هوای عشق است

بن مایـۀ جـان بقای عشق است

در آیـیـنــه زار ذهــن کـیــهـان

هر سو نگری لقای عشق است

هـسـتـی و جـــهـان و زنـدگانی

رقصنده دلِ فضای عشق است

در نـغـمه سـرای سـاز هـسـتی

شور غـزل و نوای عشق است

در بـزم طـرب که بـاده نـوشید

شوق و شعـف وغنای عشقست

از رنـگ شـــــقـایــق مـحـبــت

برکلک سخن حنای عشق است

بی عشق حیات بس محال است

بودن هـمه در پنای عشق است

در کاخ طلا بـه خود چه نـازید

در خلوت دل سرای عشق است

آرامش دل به زور و زر نیست

این تحـفـۀ بی بهـای عشق است

از کـرکـس زشـت نـفـــرت آیـد

بـر قـلۀ دل هـمــای عشق است

ســیـمـرغی که زال زر نـوازد

افـسـانـۀ در ثـنــای عشـق است

بی لشکر و تاج و تخت شـاهی

سلطان جهان گـدای عشق است

از خـانـۀ سنگ و گل چـه یابید

در گـوشـۀ دل بنای عشق است

در قـبـلـۀ دل بـه سـجـده افـتـیـد

در سینۀ جان خدای عشق است

گر گـوش درون و دل بـود باز

ازهرطرفی صدای عشق است

هجران شـده درد زخـم ناسـور

دیـدار رخی دوای عشـق است

حسنی که بـه دل دهـد انـرژی

پر جـلوۀ با صفای عشق است

6/10/2020