شصتمین سالروز انقلاب کوبا را گرامی می داریم

 

در آغازین روز های سال نو ترسایی، مردم قهرمان این جزیره آزادی، با فروتنی از شصتمین سالروز انقلاب کشور شان تجلیل به عمل آوردند. این کشور در جریان این همه سالها با چه تحریم های کشنده و محدودیت های غیر انسانی و قابل تحملی روبرو نبوده است. این تحریم ها و فشار ها، مردم قهرمان و دولت مردمی آن را خسته و فرسوده نساخت و از زنده گی ساقط نکرد. برخلاف تلاش های مذبوحانه محافل و قدرت های امپریالیستی که هدف غایی آنها را نابودی این جزیره آزادی می ساخت، این کشور راه پر افتخار انقلابی را که از مشخصه های خاص امریکای لاتین برخوردار بود، و در موجودیت رهبران بزرگ و برخاسته از میان مردم و اعتماد خدشه ناپذیر مردم به این رهبران با متانت پیموده و همچنان می پیماید.

دست آوردهای بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشور را هیچ نهاد پژوهشی و بین المللی نمی تواند کتمان نماید. توجه خواننده عزیز را به یک گزارش بانک جهانی در مورد این دست آوردها جلب می نمایم.

«دستاوردهای کوبا در عرصه‌های بهداشت، تحصیل و تأمینات اجتماعی برتر از اکثریت کشورهای توسعه یافته و در برخی موارد قابل قیاس با کشورهای «جهان اول» در سطح جهانی برسمیت شناخته می‌شود. از زمان انقلاب کوبا در سال 1959  و برقراری حاکمیت حزب کمونیست در کشور یک نظام خدمات اجتماعی ایجاد گردید، که دسترسی همگانی به تحصیل و بهداشت را امکان‌پذیر نمود. کوبا در اثر کاربست این قالب موفق شد سواد آموزی را عمومی نموده، ریشه یکسری بیماریها را بطور کلی بخشکاند، دسترسی همگانی به آب آشامیدنی و شرایط اولیه بهداشت را ممکن سازد و به یکی از پائین‌ترین میزان مرگ و میر نوزادان در منطقه و یکی از بالاترین شاخص‌های امید به زندگی دست یابد».

افزون بر آن در سال 2015 سازمان جهانی بهداشت کوبا را بعنوان اولین کشور جهان شناخت که به جلوگیری از همه موارد انتقال بیماری ایدز و سفلیس از مادر به کودک موفق شده است. کارشناسان سازمان جهانی بهداشت دسترسی همگانی به طب و درمان و همه جانبگی آن را عامل کلیدی این موفقیت دانستند.

در گزارش دیگری آمده است: کوبا به سهم خود «زندگی، غمخواری و سلامتی صادر می‌کند». در حال حاضر پزشکان کوبایی در 67  کشور جهان به کار طبابت مشغول هستند. در مدت کمی بیش از نیم قرن 600 هزار مأموریت انترناسیونالیستی در 164 کشور انجام گرفته که در آنها بیش از  400 هزار کادر پزشکی کوبا شرکت داشته است. افزون بر آن، کوبا برای 35 هزار دانشجو از 138 کشور جهان شرایط تحصیلات پزشکی رایگان فراهم نموده است. همه اینها از ثمرات انقلاب کوبا هستند. حمایت از سایر خلقها و انترناسیونالیسم همواره صفت ممیزه آن بوده است. برای اینکه برای کوبایی ها «میهن یعنی نوع بشر» معنی دارد.

چرا چنین است ؟ شاید، یکی از دلایل این باشد که رهبران کوبا با تمام توان در خدمت مردم بودند و مردم آگاهانه از رهبران صادق و خدمتگار خویش حمایت و پشتی بانی کرده اند. آنچه که در افغانستان کشور جنگ زدۀ ما نداریم و به چنین سرنوشتی نکبتبار و ناهنجاری  گرفتار آمده ایم.

 

دستگیر صادقی

5 جنوری 2019