آزادی و حق زندگی

رسول پویان باید از نو جنبش و حماسـه ها برپا کنید گرز…

صدای الهام بخش آزادی زنان !

امین الله مفکر امینی 2022-29-09 دختر کنار مادری رفته…

بدترین سال تاریخ جهان!

یدترین سال تاریخ بشریت، متعلق به کدام دوره زمانی است…

افراطیت طالبانی هرگونه بازخوانی از اسلام را به چالش کشیده…

نویسنده: مهرالدین مشید استفادۀ ابزاری از اماکن و شعایر دینی، ضربه…

کوتاه سخنانی از میلاد تا رحلت حضرت محمد«ص»

نصیراحمد –مومند                                                                        سدنی - آسترالیا خدا درانتظار حمد ما نیست       محمدچشم براه…

نوای آزادی

ای آنکه سرزمینم ، بسپرده ای به دشمن زیبا بهار آن…

عشق تکامل

پویان رسول است دل عشـق خـدا و هستی و…

معشوق تاريخي

بیژن باران  مرا معشوقي است ابدی.  قرابت با او غدغن است. از دور،…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت ۲۶ مین…

۲۶ سال قبل در شب تاریک و غم آفرین ۷۲…

ماما شوخك كِى بود؟

مجله شوخك كه از جمله مجلات طنزى وطن بود در…

بسم‌الله شریفی

استاد "بسم‌الله شریفی" فرزند "الحاج محمد شریف" شاعر و نویسنده‌ی…

افغانستان دستخوش بدترین و خطرناک ترین بازی های استخباراتی 

نویسنده: مهرالدین مشید هرچند افغانستان از چندین دهه بدین سو دستخوش…

در دفاع و حمایت از حرکتهای اعتراضی مردم آزادي‌خواه و…

قتل ژینا امینی‌(مهسا)، جوان 22 ساله، چون دشنه بر قلب…

خزان

آمد خزان و موسم شاد زمان گذشت بلبل ز نغمه ماند…

وزیر معارف درفشدار جنگ فرهنگی و بلند گوی استخبارات پاکستان

نویسنده: مهرالدین مشید ار یک وزیر مزدور و وابسته به آی…

صرف این مبالغ کلان برای چه ؟

اخرین رقم‌مصارف امریکا در جنگ بیست ساله افغانستان دو تریلیون…

استالینیسم چیست؟!

سایت پلیت‌ستورم برگردان: آمادور نویدی مسئله استالینیسم آگهی‌ها REPORT THIS AD فهرست: ۱. پیدایش استالینیسم ۲. استالینیسم بعنوان…

مصاحبه با مؤلف جوان

مصاحبه‌کننده نذیر "ظفر" اخیراً کتاب «خنیاگران قلم» به زیور چاپ آراسته…

صاحبدل قلم فرسا

نوشته نذير ظفر كيست شهرانى؟ قلم فرساى ما همدل و هم فكر…

خدا و زن

قسمت اول  شیخ محی الدین ابن عربی در کتاب فصوص در…

«
»

ساز زندگانی

رسول پویان

زندگی هست و بـود انسان است

مهـر تابان عشـق و ارمان است

خـوش بـزی در جهــان انسـانی

هرکه خوارش کند پشمیان است

آیـه هـای کـتـاب مـرگ مخـوان

همگی دل فگار وحـرمـان است

گـوهــر زنــدگی اگــر جـویـیــد

شـادنـوشـی و لعـل خـندان است

گـوش بــر ســاز زنـدگانـی کـن

نـغــمۀ دل بـه محـفل جـان است

یاس و غـم را بـشـوی از دفـتـر

خـوشــدلی لایـق دبـسـتـان است

مـنـشـیـن بـر پـلاس غـم هــردم

که دل آزار و دیده گـریان است

از بـهــاران قـصــه کــن بـا دل

زنـدگی گلـشن گل افـشـان است

در خـیال سـراب خـشک مباش

بـاغ دل پـر هـوای بـاران است

زنـدگی عطر نغـمۀ عشق است

دل هـستی مست و شـادان است

عشق در بـاغ دل نمـی خـشکـد

دلِ بـی عـشـق او بـیـابـان است

ریـشــه در ژرفــای جــان دارد

سـرو جـاویـد سـبز بـستان است

در وفـا و مـحــبــت و اخـلاص

عشق واحسـاس دل نمایان است

دلِ پــر عـشق پـیــر نمی گـردد

شاد و خـرم چـون بهاران است

عـنــدلـیــبــان گلــشــن دل هــا

نغـمه پـرداز در زمسـتان است

جای افـراط و ترس تیروتفنگ

چـهـچـۀ دلکـش هــزاران است

دلـبـرِ هـمــدلِ نـیــکـو سـیـرت

چشم بـر راه تـازه مهمان است

دل که بـا دل می شــود پـیـونـد

رویش وصل رفع هجران است

نیک رفـتــار اگـر شـود افـکار

زنـدگی جـلــوگاه وجــدان است

در نـظــام سـتــمــگــر طـالــب

وحشت مرگ و بیم زندان است

گَـنـد چـرکـیــن ذهــن افــراطی

بی می عشق وسازعرفان است

تـا که افــراطـیـت بُــوَد ابــزار

غل و زنجیرودرد وافغان است

اژدهـاکان که مغز سـر خواهند

کاوۀ گُرد و پتک وسندان است

دیگـر آزمـوده را نـیــازمـایـیـد

بهـر مـردم گـز و مـیـدان است

رایـت حـــق و عــدل و آزادی

مهر فـردای مـرز باستان است

2/1/2022