فراخوان در مورد تبلیغات فاشیستی علیه مهاجرین افغانستان 

مردم بپاخاسته ایران  در روزهای گذشته تبلیغات فاشیستی گسترده‌‌ای علیه مهاجرین…

تئوری تفسیر،- در پشت نقاب هایمان؛ ما شما هستیم

Hermeneutik. آرام بختیاری مقوله تفسیر، از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی. علم…

مشرب پروانه

نوشته نذير ظفرمنكه پروانه   وار  ميسوزمهمه  از دست   …

عشق در فرگشت شدن

رسول پویان عـشـق با راز بقـا آهـنگ دل را سر کند مردوزن…

                           بارندگی چه است و چگونه شکل میگیرد؟

نوشته کریم پوپل مورخ ۱ اکتوبر سال ۲۰۲۳ اقلیم و آب هوا…

آخر خط و پایان بازی کشور های منطقه با امارت…

نویسنده: مهرالدین مشید طالبان حامی تروریسم و حکومت آنان تک گروهی…

            پاسخهای رسیده بسوال بی پاسخ وطن

خوشا بر مردم  دانای میهن خوشا برگوهر گویای میهن  بحیرت از سکوت…

 جامعهٔ بی قانون ـ ناشی از ردّاستمرارقوانین  وپی آمدآن برشهروندان

نگارش از«سخی صمیم» دراستقبال از بخش حقوقی برنامهٔ تلویزیون «أفغانستان…

بعد از باران

آقای "آسو ملا" (ئاسۆی مەلا) شاعر کُرد، زاده‌ی کرکوک و…

باران و باور

اسیر کنج قفس مانده ام پری بدهید رها ز دام شوم…

بگذار ناسزا گویند من حقیقت ها را مینویسم

نگارنده‌ی متن: نظامی فرستنده : محمدعثمان نجيب ✍ !  ما افغانها مردمی هستیم…

افغانستان،‌ کشور اعلامیه‌های پوچ از رهبران پوچ

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب. سیاست های جهانی از سپیده دم آشنایی انسان…

خطر افراطیت در جهان اسلام و نیاز به آیین نامه…

نویسنده: مهرالدین مشید رسیدن به قرائت رسمی از دین یگانه راه…

[ئەمن نەتەوەی رۆجیارم!]

دەریا گەنداویکە رەگەڵ پەلە ناسنامەیکی چرووک! لە رەڤین، تاکو خۆی بە…

چند شعر کوتاه از لیلا طیبی (رها) 

(۱) پروازِ پرستوها زیباست  اما دل‌ام پیشِ کبوتری‌ست  که روی دیوار کِز کرده…

به مناسبت میلاد رسول کریم صلوات علیه

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: صد سلام و لک سلام بر سیرتش انس…

              چرخش معکوس

اگرچرخ اینچنین وارونه میچرخدچه خواهد شد اگر بازی چنین  پیچیده  میگردد…

ما در قرن سنگ‌دلی‌ها زنده ایم

منفعت طلبی واژه غم انگیزی که امروز هر روز جای…

مُلک بی قانون

رسول پویان جـز امـیـد زنـدگانی در سـر پندار نیست غیر نیکی و…

بررسی جرایم ضد بشریت. جرایم جنگی و جرایم ضد حقوق…

نوشته از بصیر دهراد بحث اوضاع وخیم و تشویش آور تخطی…

«
»

ساز زندگانی

رسول پویان

زندگی هست و بـود انسان است

مهـر تابان عشـق و ارمان است

خـوش بـزی در جهــان انسـانی

هرکه خوارش کند پشمیان است

آیـه هـای کـتـاب مـرگ مخـوان

همگی دل فگار وحـرمـان است

گـوهــر زنــدگی اگــر جـویـیــد

شـادنـوشـی و لعـل خـندان است

گـوش بــر ســاز زنـدگانـی کـن

نـغــمۀ دل بـه محـفل جـان است

یاس و غـم را بـشـوی از دفـتـر

خـوشــدلی لایـق دبـسـتـان است

مـنـشـیـن بـر پـلاس غـم هــردم

که دل آزار و دیده گـریان است

از بـهــاران قـصــه کــن بـا دل

زنـدگی گلـشن گل افـشـان است

در خـیال سـراب خـشک مباش

بـاغ دل پـر هـوای بـاران است

زنـدگی عطر نغـمۀ عشق است

دل هـستی مست و شـادان است

عشق در بـاغ دل نمـی خـشکـد

دلِ بـی عـشـق او بـیـابـان است

ریـشــه در ژرفــای جــان دارد

سـرو جـاویـد سـبز بـستان است

در وفـا و مـحــبــت و اخـلاص

عشق واحسـاس دل نمایان است

دلِ پــر عـشق پـیــر نمی گـردد

شاد و خـرم چـون بهاران است

عـنــدلـیــبــان گلــشــن دل هــا

نغـمه پـرداز در زمسـتان است

جای افـراط و ترس تیروتفنگ

چـهـچـۀ دلکـش هــزاران است

دلـبـرِ هـمــدلِ نـیــکـو سـیـرت

چشم بـر راه تـازه مهمان است

دل که بـا دل می شــود پـیـونـد

رویش وصل رفع هجران است

نیک رفـتــار اگـر شـود افـکار

زنـدگی جـلــوگاه وجــدان است

در نـظــام سـتــمــگــر طـالــب

وحشت مرگ و بیم زندان است

گَـنـد چـرکـیــن ذهــن افــراطی

بی می عشق وسازعرفان است

تـا که افــراطـیـت بُــوَد ابــزار

غل و زنجیرودرد وافغان است

اژدهـاکان که مغز سـر خواهند

کاوۀ گُرد و پتک وسندان است

دیگـر آزمـوده را نـیــازمـایـیـد

بهـر مـردم گـز و مـیـدان است

رایـت حـــق و عــدل و آزادی

مهر فـردای مـرز باستان است

2/1/2022