قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت سوم عدالت قضائی وتأثیر آن برامنیت جامعه وعدالت اجتماعی:      واقعیتیکه من…

دینی گُم شده با عالمانی جنایت پیشه

قسمت دوم مردی که خاتم پیامبران بود به عربی سخن می‌گفت…

ِ شرم تان باد دکان داران‌ِ وجدان فروش 

من در جمع کاندیدان مطمح نظر آمریکا برای جاسوسی بودم…

نگرانی جمعی درآستانه کنفرانس صلح استانبول! 

عبدالاحمد فیض درآستانه همایش بین المللی درمورد بحران افغانستان که به…

نفس دلربا

رسول پویان نوای طبله وسیتاروچنگ وپازیب است بدان هارمونیه بانگ نای ترکیب…

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

شمارۀ 16 ماهنامه اعتراض

تَنِ میهن به مرحم احتیاج است

     با میهن باش این راه عِلاج است من بر…

طرح پشنهادی درباره نظام فدرالی در افغانستان

محمدعوض نبی زاده بنابرخصوصیات اجتماعی و فرهنگی, ترکیب قومی…

شورای امنیت جواب داد !

آمریکا مذاکرات غیرمستقیم با سپاه پاسداران درباره برجام را سازنده…

رویای شیرین

رسول پویان مگـردان تلخ یارب کام رویاهـای شیرین را خیال آمیز تر…

سیمرغ سیمین تن رویا های من

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب             بخش…

میترا نور و من قمر میترا

     سلسله‌ی‌‌ داستان تخیلی مرتبط به سه ده سال و اندی                 نوشته‌ی…

نشست استانبول میزبان امیدها و قافلۀ آرزو ها

نویسنده: مهرالدین مشید استانبول فرصتی استثنایی؛ اما چالشی فراتر از عبور…

یک رویداد بزرگ تاریخی و یک پیام خوش برای…

سلیمان کبیر نوری  امروز؛ انگلیس و امریکا، خوشبختانه!، دریافته اند که…

مکثی بر دو نگارش محترم بهرمان نجیمی در گزارشنامه…

به قلم دکتور جهش خوشایند است که صفحات رسانه های اجتماعی…

چرا خرافات؛ تعین کنندهِ جنگ و صلح و حاکمیت و…

محمد عالم افتخار بدون «حس کنترول بر محیط زیستی» در بشر؛…

سیزده بدر

رسول پویان طرف صحرا وچمن سیزده بدرآمده است هـمه جـا بـوی گل…

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

قسمت دوم روند بی عدالتی را تنها به محکمه وقاضی  نسبت ندهید: منبع…

بهسود جلوه گاه مظلومیت و تبعیض 

در افغانستان شعله‌های آتش جنایت نشأت گرفته از جهل حاکمیت…

عمده ترین عوامل سقوط حاکمیت دموکراتیک خلق افغانستان

در راستای مبارزات آزادی خواهی در مسیر جنبشهای ملی دموکراتیک…

«
»

زلمی خلیل زاد ومرحله جدیدادامه سناریوی مرتبه بن

می گویند : چوپانی ، گوسفندان خودرا در چهاردیواری شان داخل نموده و همه دروازه ها را بست ، گرگ های گرسنه با استفاده از تاریکی شب از راه رسیدند ، ناگاه دیدند که گوسفندان داخل چهاردیواری شده و دروازه ها همه بسته هستند ، نا امید شدند ، لحظاتی فکر کردند ، فورا یک جلسه اضطراری بخاطر رسیدن به گوسفندان تشکیل دادند ، به این نتیجه رسیدند که باید نزد خانه چوپان ،  بخاطر حق آزادی گوسفندان از این چهاردیواری ، مظاهراتی راه بیندازند ، و فریاد آزادی و مساوات میان حقوق گوسفندان با خودشان سر دهند .

مظاهره طولانی شکل گرفت و گرگ ها  در اطراف چهاردیواری می چرخیدند و شعار آزادی گوسفندان از این زندان و مساوات حقوق شان با حقوق گرگان را سر می دادند !

هنگامیکه گوسفندان شنیدند که گرگ ها بخاطر حقوق گوسفندان مظاهره می کنند و آزادی شان را می خواهند ، تعدادی از گوسفندان بخاطر احساسات عاطفی و عجله در تصمیم گیری شان که فطرتا داشتند به مظاهره گرگ ها پیوستند و به زدن و کوفتن  دیوار ها و دروازه های خانه خود با شاخ خود، آغاز کردند ، تا که همه در و دیوار را شکستند و در وازه ها را باز نمودند و همه به گمان شان آزاد شدند و به دشت و بیابان فرار نمودند و گرگ ها هم با میل خاطر در پی شان حرکت نمودند! 

چوپان می دوید و فریاد می کشید و عصای خودرا بلند می نمود که برگردید تا شکار گرگ ها نشوید ، ولی کسی به فریاد او گوش نمی داد !

گرگ ها به گوسفندان رسیدند و هر یکی بیشتر از صد گوسفند را شکار نمودند ، شبی بود شوم و سیاه بر گوسفندان و شبی پر اشتهاء بود برای گرگ های در کمین نشسته .

گرگ های خونخوارسرمایه تحت شعار دموکراسی تحمیلی وارداتی در کشور افغانهاهم در روشنی تعریفی که در ظاهر امر از دموکراسی ، ازادی های بی بند وبار بیان، زن ، حقوق بشر وغیره پوشش های ابزاری عوامفریبانه را ازقبیل حکومت سازی رسانه ها، مطبوعات ، افراد خائن ، مزدوران و اجیران زر خرید خودراافراز و به کار گماشتند تا شب و روز در باره آزادی زن و دفاع از حقوق بشر و مساوات و محو خشونت علیه زن و ….. فریاد بزنند و برای ترویج این شعارهای دروغین ، اتحادیه ها ، انجمن ها و … تشکیل دهند و کنفرانس ها و سیمینار ها دایر نمایند تا به هدف شان برسند.

این بار مرحله جدیدادامه سناریوی مرتبه بن با ستیژ جدید وبازیکن های جید در وجود اقای زلمی خلیل زاد درشرف پیاده شدن است وملت ګوسفندی وخواب برده هم در قید انحصار و ګروګان ګرګ های داخلی وخارجی تیث وپاشان قرارګرفته۰