رئیس پارلمان ترکیه خواهان قانون اساسی اسلامی !


اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه یکی از پایه‌های اساسی سیاست حکومتی در کشورش را لرزاند. او خواهان حذف سکولاریسم از قانون اساسی ترکیه شد.

کمال قلیچ دار اوغلو، رهبر حزب اپوزیسیون «جمهوری‌خواه خلق» با سخنان اسماعیل قهرمان به‌شدت مخالفت کرد. او گفت اصل سکولاریسم که از سوی آتاتورک در قانون اساسی گنجانده شد مهم است. با این اصل هر کس می‌تواند آزادانه به دین خود عمل کند.

به دنبال شکایت اردوغان از یک طنز پرداز آلمانی ، و قول مساعد مرکل به اردوغان جهت محاکمه آزادی بیان ، یک روزنامه هلندی هم کاریکاتور اردوغان را به شکلی میمون چاپ کرد . وقتی دولتی به خاطر منافع مشخص چشمش را به روی همه چیز میبندد وظیفه رسانه هاست تا در کتارهم بمانند . این موضوع یک چیز را باز هم بیشتر ثابت کرد که ترکیه از مولفه های خاورمیانه است و ربطی به اتحادیه اروپا ندارد . عملکرد فعلی دولت ترکیه خواسته یا ناخواسته همین مسیر وساز را مینوازد . انواع طنز و آزادی رسانه ها را در اروپا از دوران دبستان به کودکان آموزش میدهند .

ترکیه در خاورمیانه نظم نوین سرمشقی برای بقیه مسلمین میشود . ولی آن سقف سکولاریسم قبل از اردوغان کمی بلند است و حال بقیه حاکمان را بد میکند . پس فتیله سکولاریسم توسط دولت فعلی در ترکیه کمی پائین میآید تا همه مسلمین حاکم در منطقه حالشو ببرن . این کاری است که تاکنون دولت اردوغان به خوبی از عهده آن برآمده است .

اسماعیل هوشیار