فرهنگ سیاسی مقتضای حاکمیت قانون – هدف چون بن ۲۰۰۱…

چندی پیش با نظیف شهرانی در نهضتی ظاهراً برای تغییر…

اسلام گرایان افراطی و انحطاط سیاسی و اجتماعی در جهان…

نویسنده: مهرالدین مشید طیف های گوناگون سلفی ها و دشمنی آنان…

قتل عام انسان

رسول پویان جهـان نظاره گر قتل عـام انسان است خـدا به حق…

دو داستان کوتاه از زانا کوردستانی

[فریبا] پیپ‌اش را گوشه‌ی لب گذاشت با طمأنینه... روی تخت نشست.…

ماهیت ساختار ساز در قانون اساسی!

حاکمیت قانون که لوازم ماهوی آن سطح آگاهی مردم از…

تعامل قدرت ها با طالبان؛ خیانت به مردم افغانستان و…

نویسنده: مهرالدین مشید تعامل با طالبان؛ دشنه ی زهر آلود بر…

خسته

نوشته نذير ظفر  12/03/23بلوك ستون بد گمانى نكنيد ، گر  ز…

گفت و شنود با استاد دستگیر نایل

گفت و شنود با محترم استاد دستگیر نایل چهره شناخته…

شرح حضور بنده در برنامه ۲۱۱۷ رازق مامون راجع به…

https://youtu.be/lIm0OnXkAwA?si=iqMP8yJeYpB12qsH اولاً تز یا تتبین مسئله این گونه اشتباه است: ریاستی…

انقلاب

دکتر بیژن باران ‎ زوال هر حکومت با زوال اصولی که…

صنعت مرغداری در افغانستان

نوشته کریم پوپل سال نشرکتاب ۲۵نوامبر۲۰۲۳ کشور دنمارک فهرست   مطالب صفحه      …

رفیق صابر

استاد "رفیق صابر" (به کُردی: ره‌فیق سابیر / انگلیسی: Refiq)…

اسلام گرا ها در فرازی از گزینه ی اسلام حکومتی…

نویسنده: مهرالدین مشید اسلام گرا ها و نبود اجماع آنان  در…

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

materialismus. آرام بختیاری سه هزارسال اندیشه ماتریالیستی در 12 شاخه. بحث ماتریالیسم حدود…

افغانستان میدان یکه تازی طالبان و جنگ بر سر تقسیم…

نویسنده: مهرالدین مشید بحران مشروعیت و ستمروایی طالبان؛ نارضایتی سراسری مردم…

بار غم 

کشور ما کشور درد و غم است  رنج در رنج است…

عقیم های سیاسی در کنار رهبر خود خوانده جوان –…

اول:‌ عقیم های سیاسی یعنی اینکه عده با داشتن فرصت…

اصلاحات و توهمات

– دکتر بیژن باران چرا اصلاحات در غرب به انباشت سرمایه…

فلسفه حق در تز آفرینی عمل – شتاب بسوی پایداری…

تشخیص آسیب شناسی مقدم: خاک باد کرده روان هستیم٬ که ده…

نیم قرن رخداد های خونین در جهان اسلام و ناکارآمدی…

نویسنده: مهرالدین مشید نیم قرن مبارزات گروه‌های اسلامی و تبدیل شدن…

«
»

خطاب به کارگران پیشرو و پیشگامان جنبش کارگری

به میدان آمدن طبقه کارگر واتحاد صفوف وپرلتاریا وزحمتکشان چشم انداز پیروزی را روشن وقطعی خواهدکرد.

خیزشهای گسترده و متحد کنونی برعلیه نظام استثمارگرو سربگوبگرحاکم، به طبقه کارگرو پیشگامان آن شرایط مناسبی برای اجرای نقش تاریخی خود در مبارزه علیه نظام ارتجاعی حاکم وسرمایه داران فراهم آورده است.
مبارزه طبقاتی بین استثمار شده ها واستثمارگرها، میان اکثریت مردم به تنگ آمده ازتبعیض وفقر ونابرابری، با سرمایه سالاران ودزد ها و رانت خواران و زن ستیزان و  رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی حافظ این نظم کهنه وارتجاعی، به یک پایه گسترده ناشی ازفوران نارضایتی عمومی وهمبستگی سراسری برعلیه نظم موجود ارتقاء یافته است .

به میدان آمدن کارگران دردفاع از مطالبات توده های به پا خواسته مردم ازطریق دست زدن به اعتصابات کوچک وبزرگ ومحلی وسراسری، جنبش انقلابی موجودرا امیدوار تر وپرشورترو شکست ناپذیرترمیسازد. واتحاد صفوف طبقه کارگر وزحمتکشان متحد آن درمبارزات جاری زمینه اعتصاب عمومی وقیام مسلحانه برای پایان دادن به حاکمیت سیاه وسرکوبگرموجود را نزدیکتر میکند.

سازمانیابی پیشروان دردرون مراکزمهم صنعتی ،خدماتی،حمل ونقل و انرژی و وسائل ارتباط جمعی و نفت وگازوسایربخشهای حساس درهسته ها و کمیته های مخفی وعلنی و نیمه علنی و تلاش برای ترغیب کارگران و کارکنان برای شرکت درمبارزات جاری وایجاد زمینه های عینی وذهنی برای دست زدن به اعتصاب و سایراشکال مشارکت درمبارزات جاری و جمعبندی خواست ها ومطالبات پایه ای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وتعیین شعارها و طرح مطالبات عاجل واستراستراتژیک و تبلیغ وترویج شعارهای تلفیقی دموکراتیک وسوسیالیستی وسایراقدامات لازمه درکنار تلاش برای حفظ و گسترش اتحاد صفوف زحمتکشان وپیشروان و تشکلهای آنها دریک جبهه انقلابی برای رهبری سازمانیافته تروبا برنامه ترمبارزات وخیزشهای اجتماعی از مهمترین وظائفی است که بردوش پیشروان و پیشگامان وعناصرآگاه جنبش کارگری وکمونیستها و نیروی چپ  قراردارد. با به میدان آمدن طبقه کارگر واتحاد صفوف وپرلتاریا وزحمتکشان درحین شرکت فعال درمبارزات جاری چشم انداز پیروزی را روشن وقطعی خواهدکرد.

 سازمان 

اتحاد فدائیان کمونیست اول مهر1401