دیالوگ

https://www.youtube.com/watch?v=j-Nr0pI5vJ4&ab_channel=dparsa

خلوت دل

رسول پویان نمـی پـرســد ز احـوال دل تـنـهـایی تـنهایم نمی داند کسی…

تا کی ز دستِ!

امین الله  مفکر امینی       2024-20-02! تا کــی ز دسـتِ  مـــلا و محتــسب کشیم عـــذاب شرم…

بازی های جدید استخبارات پاکستان و اختلاف فریبنده ی اسلام…

نویسنده: مهرالدین مشید در این روز ها گزارش هایی به نشر…

اجلاس دوحه هیاهویی پوچ

سیامک بهاری اجلاس دو روزه دوحه درباره بحران افغانستان به سرپرستی…

جمهوری متحد ضداستعماری عرب

دانیل (دَنی) شاو ــ پیش از سوم ژانویهٔ ۲۰۲۰ایرانی، ایرانی بود    …

زرع گندم در افغانستان

انواع گندم  در مناطق مختلف افغانستان پیشگفتار این کتاب برای چند منظور…

اسلام گرایان از نفی سیطره ی غرب تا نفی فرهنگ…

نویسنده: مهرالدین مشید نفی سیطره ی غرب را نباید با نفی…

انبیق یادها

رسول پویان صـدای بلـبـل آبـی و شـالـیــزارانم دوباره زنـده کند خاطـرات دورانم ز…

هیچ انسانی غیر مجاز نیست!

سیامک بهاری «اتباع غیر مجاز حق اجاره کردن خانه و ملک…

نزدیک به ۶۰ اجماع سازمان برای افغانستان – نشست دوحه…

که ۶۰ هزار اجماع هم برگزار شود – تا عنصر…

واهمه

از شكستن غرور واژه‌های تو  عطر باغچه هم شكست و قنارهای سركش…

نشست های جهانی و نبود اجماع سیاسی و بی پایانی…

نویسنده: مهرالدین مشید اجماع سیاسی در سطح ملی و بین المللی…

از بلند پروازی تا سقوط

عبدالصمد ازهر                 …

وحدت ضامن پیروزی وحافظ بقای ماست

پيشگفتار: مردم آزاده افغانستان در درازنای تاریخ هر زمانیکه خاک آبایی…

کدام دانه های تلخ را خلیلزاد در افغانستان کاشته است؟

      نوشته ی : اسماعیل فروغی       زلمی خلیلزاد نماینده…

اسلام گرایان از نفی سیطره ی غرب تا نفی فرهنگ…

نویسنده: مهرالدین مشید نفی سیطره ی غرب را نباید با نفی…

حکایت خورشید

رسول پویان چـو بـال مـلۀ صـیـاد از پـرِ خـام است تـمــام پـرّش…

تان «پیرمرد من»

نویسنده «ارنست همینگوی»؛ مترجم «جعفر سلمان‌نژاد» حدس می‌زنم الان به آن…

«
»

حکایت خورشید

رسول پویان

چـو بـال مـلۀ صـیـاد از پـرِ خـام است

تـمــام پـرّش آن تـا کــنــــارۀ بـام است

مـبــاش بـنـــد تغــافـــل کـبـــوتــر آزاد

شکست بال وپرازحرص دانۀ دام است

غـروب قـصـۀ پـایـان روز می خـوانـد

طلوع حکایت خورشید تا دم شام است

ز کـنـــه آدم و الله نمـی شــــویـــد آگاه

به پای عقل وخرد تاکه بند احکام است

به نام دین و خدا ظلم حاکمان جاریست

به حیله شمشیرکج تابکی خون آشامست

خیال و فکـر و بیان و عقیده آزاد است

نژاد ومذهب ورنگ و قبیله اقسام است

حـقوق ذاتی مسـاوی که جمله انسـانـیـم

کجا مگر دوهوا درفضای یک بام است

به دوش مرد وزن عقل کل تاریخ است

حقوق هردو منزه ز جهل و ابهام است

نگاه تـازه بــه تـاریــخ زنــدگـی افـکـن

چه در خـزینه ز اول تا سـرانجام است

درون خُـم بجوشـیـد روز و شـب تـنـها

که خون دختررزدرصراحی وجام است

به دیرومسجد وبتخانه حق چه میجویید

حـریـم خلوت دل جـای جلـوۀ تام است

هــزار ســال عـبـات اگــر کـنـد زاهــد

چو شیخ وواعظ ومفتی شهربدنام است

سـیا کند دل و مُلک و خـانه را ویران

که در سیاست ظالم کین و اِرغام است

مثال زنـده فلسـطین و قتل اطـفال است

زخون خلق بهرسوی شرق حمام است

دیموکراسی شده ظلم و جور و استبداد

بیا ببین بـه افغانستان چه فـرجام است

نظام ظـلـم و سـتم تـیـغ هـا زده در دل

رژیـم عادل فـیـدرال حـامی عـام است

کهـن نمـونــۀ فـیــدرال دورۀ کـوروش

نظـر بـه گفتۀ تـاریـخ اولـیـن گام است

پـر از حمـاسـه و افـسانـۀ کهن تـاریـخ

زعهد زال ونریمان ورستم وسام است

شکـوه عهـد کهن در لباس نو زیباست

که حلقه های تکامل به هم ادغام است

کـسـی که بـاغ تـمــدن را کـنـد ویـران

بلای ارث پـدر خصم و قاتل مام است

هر آن که جامعـه را از هنر کند خالی

در اوج قـدرت خود عاقبت ناکام است

شدست دانش و عقل و هنر زنده بگور

فقط تعصب وافراط وظلم واوهام است

گلـوی سـاز و سـماع و غـزل ببریـدنـد

نشسته درغم وسوگِ طرب دلارام است

8/2/2024