تک روی رییس جمهور غنی در انتخابات آینده و پیامد های ناگوار آن

به اساس زمان بندی های ابتدایی کمیسیون انتخابات قرار است انتخابات ریاست جمهور در ماه حمل سال آینده برگزار گردد و اکنون که نزدیک به پنج ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است جریان های سیاسی تلاش های نفس گیر را آغاز کرده اند تا با یک تیم قدرتمند داخل مبارزات انتخاباتی برای احذ کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده شوند.

همچنان برخی منابع به رسانه ها گفته اند که رایزنی های سخت میان جریان های سیاسی و برخی سفارت های خارجی که در پروسه انتخابات افغانستان دخیل اند آغاز شده است تا یک تیم قویتر و اثرگذار تر را ایجاد کنند تا بشود هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی در آن نفع ببرد.

در این میان ایا رییس جمهور غنی با یک تکت قویتر و با حمایت کشور های اثر گذار خارجی داخل میدان مبارزات انتخاباتی خواهد شد؟ و آیا برنامه های رییس جمهور غنی برای ثبات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی در دوره کاری اش موثر بوده است ؟

پاسخ این سوال روشن است ، اقای غنی در دوره حکومت اش با انواع دغدغه ها کار کرد و سیاست های تند  و عجولانه اش سبب شد تا در بیشتر طرفدارانش را که در انتخابات آینده می توانستند کمک فروان برای تیم انتخاباتی اش انجام دهند از دست داد که نام های شان فروان است و از همه مهمتر که حنیف اتمر که یکی از پایه های قدرت اش بود به دلایل مختلف از کنار رییس جمهور غنی رفت اقای اتمر یکی از دلایل عمده را نبود توافق در مسایل ملی عنوان کرد.

اکنون اقای غنی تنها است و در انتخابات آینده ریاست جمهور نمی تواند با تکت قویتر وارد میدان مبارزات انتخاباتی شود ، یکی دیگر از دیدگاه های اقای غنی این است که گفته است وی در انتخابات آینده تکیه به مردم خواهند کرد تا به جریان های سیاسی این موضوع قابل بحث است و سوال مطرح می شود که مردم چقدر در کنار آقای غنی در انتخابات ایستاد خواهند شد؟

با آغاز کار حکومت وحدت ملی بیکاری و فقر با گذشت هر روز در حال افزایش شد هر چند آمار های دقیق از شمار بیکاران و افراد فقیر در کشور وجود ندارد اما اگر هر فرد هوشیار نگاهی به جامعه افغانستان اندازد مشاهده می کند که سطح بیکاری و فقر از آنچه بیان می شود بیشتر و در حال بحرانی قرار دارد.

همزمان با بلند رفتن آمار فقر بلند شدن نرخ مواد اولیه نیز فشار دیگر به گلوی مردم است که دلیل اصلی آن افزایش مالیات حکومت به واردات است و مردم این برنامه حکومت را خوب حس کرده اند.

یعنی شعار حکومت وحدت ملی که پر کردن دسترخوان مردم بود اکنون بر عکس دسترخوان مردم خالی نه بلکه بدون نان شده است . این وضعیت در انتخابات آیند سخت تاثیر گذار است و مردم دو باره با انتخابات اقای غنی اشباه گذشته شان را تکرار نخواهند کرد.

روابط رییس جمهور غنی با کشور های منطقه ، فرا منطقه و در کل جهان نیز چندان گرم نیست و وی نتوانسته است که روابط خوبی را با این همه کشور ها داشته باشد و ظاهرن امریکا که متحد اصلی اقای غنی در انتخابات گذشته بود در این انتخابات حمایت امریکا را نخواهد داشت چون اقای غنی با سیاست های پر تنش نتوانسته است ستراتیژی امریکا را در افغانستان بگونه دقیق عملی سازد و تنش های سیاسی داخلی سبب شده است تا مهره های اثر گذار از نظام خارج شده و در برخی موارد چالش افرین شده است.

با این وضعیت جریان های سیاسی کلان ، کشور های خارجی و در نهایت مردم که مهره های اصلی تغیر نظام اند دیگر با اقای غنی همکار نخواهند بود و بهتر است تا رییس جمهور غنی میدان رقابت سیاسی در انتخابات آینده را رها کرده و برای بدست آوردن اعتماد مردم و پر بار ساختن اوراق تاریخ در برنامه های غیر حکومتی در کنار مردم برای کشور خدمت کند چون تجربه ریاست جمهوری اش ناکام بوده و گفته می شود.

 

 

اشکار توانا