تعبیر خواب !

خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه ، کاهش نیروهای نظامی در افغانستان ، استعفای وزیر دفاع آمریکا  ، خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد … و مجموعه ای از همین تیترها یعنی اینکه آمریکا از قدیم به سیاست یک گام به پس و 2 گام به پیش علاقه داشته است .

چند شب پیش خواب دیدم مرحوم شدم ، توی عالم خواب خیلی زور زدم تا ببینم چی میشه ؟ ولی چیزی نشد و نبود . تا اینکه در عالم خواب و با بدبختی به استادی برخوردم و سوال کردم اینجا چرا هیچی نیست ؟ استاد هم انبوهی توضیح داد و 2 دلیل مهم آورد : اول اینکه “یارو” بی رحم است و دوم اینکه “چیز” گوسفند است .  از استاد منظور ” یارو و چیز ” را سوال کردم که قبل از هر توضیحی از خواب پریدم . الان دو هفته ست به حرضت عباس فقط میخوابم تا شاید استاد دوباره بیاد توی خواب و من سوال کنم منظورش از ” چیز و یارو ” چی بود؟

و باز هم سوال شد این حکایت مصداقی و یارانش را چرا هی هم میزنی ؟ از بوی گندش خوشت میاد ؟


گفتم نه ، کینه شخصی با اشخاص ندارم شناختی هم ندارم که بخواهم این کینه شخصی را با آن صیقل بزنم ، رجوی و لنین و پهلوی و خامنه ای هم باشد داستان در سیاست روز همین وزن را دارد . فقط در متن داستان ، وقتی اشخاصی به هر دلیلی خودشان را سیبل میکنند ، طبیعی است بیشتر هدف قرار میگیرند . برای شخص من افراد هدف نیستند .

به عنوان مثال رضا پهلوی در زمین سیاست روز ، از نظر من هدف اصلی نیست ، بلکه سیاستی که رضا را به بازی گرفته در جهت اهداف خودش ، هدف اصلی است . حداقل این بخش ماجرا برای من در صدر و الویت است . سیاست غربی در قرن پیش یک دیکتاتور مثل شاه سابق یا پینوشه را در آزمایشگاه میساختند و روانه بازارمیکردند که با نبض جامعه در توازن بود. امروز زمان ساختن یک دیکتاتور در آزمایشگاه نیست و نبض جوامع را عوض شده است.این همان ظرافتی است که مهندسین جاکش غربی میفهمند ولی به روی نامبارک نمیآورند .سیاستی که به جای ساختن یک دیکتاتور در آزمایشگاه ، پروژه بهار عربی را مهندسی میکند … میداند که نبض جوامع هم مثل قرن پیش نیست.

در زمین سیاست رئال هر حرکتی معنی دارد و همینطوری نیست . از اول بازارچه نواب تا ته بازارچه و یا هر کجا که بخواهی بروی باید جواز و لجستیک داشته باشی و اینهمه در ید قدرت هیچ خری نیست جز وال استریت و کاخ سفید . این عمق از فهمیدن برای مهندسین جاکش غربی جالب نیست اما واقعی است . حدود 40 سال پیش در 1357 من و ما نفهمیدیم چه کردند ، یک قرن پیش که تازه داشتم از توی غار بیرون میزدیم ، اما حالا من و همان نسل میفهمیم چرا بهار عرب ؟ چرا برجام ؟ چرا با انواع وسایل و جکهای رسانه ایی اولویت سیاسی باید با رضا پهلوی باشد ؟


و اما انواع روشنفکران زمانه قرن 21 که به عمدتا به 3 دسته تقسیم میشوند :

اول : آنها که نمیدانند و میخواهند
دوم : آنها که میدانند و نمیتوانند
سوم : آنها که میدانند و میخواهند و انجام میدهند

مهندسین جاکشی غربی که نبض شعور اجتماعی را عمدا نادیده میگیرند روی دسته سوم حساب ویژه میکنند که تا حدودی درست حساب میکنند. اینکه عامل خارجی عملکردش در جهت منافع مردم نبوده و نیست … عجیب نیست . بعد از بلعیدن عراق ، ابتدا برای حفظ تشکیلات مجاهدین در عراق به عنوان ابزار مانوری در مقابل حکومت اسلامی ایران ، دست در زندگی و جیب اعضای چدا شده کردند در زندان تیف… بعدها خواستند به حکومت اسلامی ایران هویجی تشویقی بدهند چراغ سبز کشتاراشرف را صادر کردندو بعدها درادامه بدنه تشیلاتی مجاهدین را به تبعید در آلبانی فرستادند … کمی دقت کنید متوجل میشوید که در تمامی مراحل و مسیر حضرتش مثل قمار بازی عمل کرده که قیمت بازی از زندگی و جیب بقیه گرفته است .


شخص مصداقی و همنشین و هیئت همراه در مقایسه و اندازه مثل پشه ایی میمانند که برای حواریون ابله خودشان ابوالقاسم خان هستند . ولی در سیاست روزانه همان وزن به بازی گرفته شدن در ابعاد عروسکی را دارند . نشستن این جماعت با انواع موجوات تغییری در اصل داستان ندارد . مدیر اینترلینک یا وزیر اطلاعات باشد یا چه گوارا… فقط یادتان نرود من گوسفندی نیستم که بقیه فکر میکردند و البته این را هم میدانم که تجارت بی رحم است .

موضوع و سوژه اصلی برای من بافت این بازیهای سیاسی است . افراد وقتی خودشان انتخاب میکنند که در وسط این بازی سیبل شوند طبیعی است که هدف قرار میگیرند . دسته سوم جاکشهای سیاسی شامل کسانی میشود که برای فاحشه های سیاسی مثل هیئت مصداقی و همنشین جا باز میکنند . اینکه اسمش چیست اصلا مهم نیست ، ملکوتی یا بهبهانی یا مسیح و گنجی و مشتی فرشگردی گاگول و یا هر کره خر دیگری … این بود انشای من از بخش انگیزه های سیاسی برای زندگی شخصی … انگیزه های فردی هم دارم که حداکثر کاتالیزور است .اسماعیل هوشیار
21.12.2108