تصامیم پشت پرده  

                                    نوشته ی : فروغی

       رفت و آمد ها و گفتگو های نوبتی میان رهبران افغانستان و پاکستان ، ملاقات های پشت هم سفیرامریکا و مقامات انگلیسی با رهبران افغانی ازجمله کرزی ، حکمتیار و عبدالله ؛ میتواند گپ های خیلی مهمتر از آنچه را که در ظاهر ابلاغ می شود درقبال داشته باشد .

        مسافرت کاری حنیف اتمرمشاورامنیت ملی به پاکستان ،( پس از تصمیم قانونی پاکستان مبنی براطاعت بی چون وچرای قبایل آزاد ازحکومت فدرالی خیبرپشتونخواه) و پیشکش نمودن برنامه ی عمل برای برقراری صلح دایمی میان افغانستان و پاکستان و بدنبال آن ملاقات دو به دوی جاوید قمر باجوا لوی در ستیز پاکستان با محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان و ارگ نشینان دیگر ، به این  تحرکات و احتمالات قوت بیشتر بخشیده است .

       این که هم ارگ وهم مقامات پاکستانی خوشبینانه ترازهرزمان دیگرابلاغ می نمایند « ما در آستانه ی حل مشکل تاریخی قرار داریم » می تواند بازگوینده ی حقایقی جدی از رمز و رازهای پشت پرده ی این مذاکرات باشد .

       به همه روشن است که پاکستان مثل همیشه دو تقاضای عمده دارد : بستن کامل و دایمی پرونده ی خط دیورند و استقرار حکومت طرفدار پاکستان در کابل .

       تازمانی که آنان به این دو خواست شان دست نیافته باشند ، از سر … ما دست بردار نخواهند شد .

       قرینه ها و شواهد نشان میدهد که امریکاییان و انگلیسان نیز اینبار مجدانه تر از پیش برای تحقق هردو خواست پاکستان تلاش می نمایند .

      امریکا مصمم است تا بخاطر تمرکز بیشتر روی هدف بزرگ سقوط رژیم ایران ، به اختلافات مرزی میان افغانستان و پاکستان خاتمه داده شده ، طالبان طرفدار پاکستان را درکنار حزب اسلامی حکمتیار ، درکنار جهادگران مولتی میلیونر سایر گروهها و در کنار دیسانت شده های خود اش ، در قدرت شریک نمایند .

     به باورناظران ، بسیار محتمل است که مطابق خواست پاکستان ، افغانستان در بدل دست کشیدن طالبان ازجنگ ،  پرونده ی دیورند را برای همیشه مهر و موم زده و پروسه ی سهم دادن طالبان در قدرت را همانند پروسه ی پیوستن حکمتیار در قدرت ، سرعت بیشتر ببخشد ؛ اما

      اما شمشیر داموکلسِ زیر نام داعش ، تا آن زمانی که جنگ آفرینان جهانی به کلیه اهداف منطقوی شان دست نیافته باشند ، همچنان بر فرق ملت مظلوم افغانستان نگه داشته خواهد شد  .