تداوم سوء استفاده مالی به نام حرکت ملی

متاسفانه هنوز هم سوء استفاده مالی به نام حرکت ملی آذربایجان در میان فعالان متظاهر هویت طلب ادامه دارد.

علیرغم این که افرادی در طول سالهای گذشته و به عناوین مختلف سعی در سوء استفاده مالی از حرکت ملی آذربایجان را داشته اند و به نوعی افشا نیز شده اند اما متاسفانه هنوز این روند ادامه دارد.

در سال های گذشته افرادی همچون منوچهر عزیزی، حسن ارک و … با تاسیس صندوق هایی به نام حرکت ملی و یا کمک به خانواده های زندانیان سیاسی و یا القاب و عناوینی همچون کمک به ترویج زبان ترکی و … اقدام به اخاذی از فعالین حرکت نموده و پولهای جمع آوری شده را بالا کشیده اند.

اما این بار مرکز ثقل جریان به مرند رفته و سید محمد حسینی(اختای) به بهانه کمک به حرکت ملی آذربایجان اقدام به جمع آوری وجوه نقد از فعالین نموده است.

وی تا به امروز هیچگونه گزارشی از مبالغ دریافتی و نحوه مخارج آن ارائه ننموده عدم شفافیت مطالبات و مخارج وی در کنار وضعیت مالی خودش موجب بروز شایعاتی مبنی بر سوء استفاده مالی گردیده است.

این کلاهبرداری ها عمدتاً به نام حرکت ملی آذربایجان و یا کمک به اعضا و خانواده زندانیان و … انجام می پذیرد و قبلا چند بار هم اتفاق افتاده است.

احمد میلتچی